Наукові праці МАУП

Збірник «Наукові праці МАУП» зареєстровано Міністерством юстиції України (свідоцтво від 19.05.2011 за № 17808-6658ПР, серія КВ) як наукове видання, в якому висвітлюються наукові дослідження в галузях політології, права, економіки, психології, освіти, матеріали наукових конференцій.

Збірник виходить з 2001 року. Починаючи з 2006 р. щорічно видається 4 випуски на рік з напрямів «політичні науки», «юридичні науки», «економічні науки», «психологічні науки».

Наукове видання «Наукові праці МАУП» є фаховим в галузях:

 • політичні науки (з 26.05.2010р.)
 • юридичні науки (з 31.05.2011р.)
 • економічні науки (з 21.11.2013р.)

(актуальні дані відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 09.03.2016 № 241)

Редакційне оформлення

Кожний випуск видання «Наукові праці МАУП» підписується до друку за рекомендацією Вченої ради Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Редакційне оформлення видання виконується з повним дотриманням державних стандартів України та вимог ВАК України.
Тираж збірника становить 300 примірників. Видання надсилається до бібліотек:

 • Національна парламентська бібліотека України, 
 • Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, 
 • Державна науково-технічна бібліотека України, 
 • Львівська державна наукова бібліотека ім. В.Стефаника, 
 • Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького, 
 • Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка, 
 • Книжкова палата України.

Електронні версії періодичних випусків видання «Наукові праць МАУП»  розміщуються на сайті Національної бібліотеки України ім..В. І. Вернадського.
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського також розміщуються окремі спеціальні випуски
 збірника.

Методичні рекомендації щодо доредакційної підготовки наукових статей для публікації у виданні «Наукові праці МАУП» (PDF)

Редакційна колегія
 • Курко М.Н., д-р юр. наук, – головний редактор
 • Головатий М.Ф., д-р політ. наук, проф. – заступник головного редактора
 • Ігнатченко А.А., канд. техн. наук – відповідальний редактор