«Церковна історія України — велична, могутня і вічна»

Під час свого архіпастирського візиту до МАУП з нагоди 30-річного ювілею з дня заснування академії єпископ Рівненський і Сарненський Гавриїл (Кризина), доктор богословських наук, професор, академік Міжнародної академії богословських наук, член Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту при МОН, викладач Рівненської духовної семінарії презентував понятійно-термінологічний словник «Церковні терміни», до якого він написав передмову.


Осмислення релігії, історії, культури та християнської теології

Владика Гавриїл подякував за виказану йому честь і принагідно привітав викладачів, колектив академії і студентів з 30-річям академії. У своєму слові він зазначив: «Проблеми взаємовідносин Православної Церкви України та вищих навчальних закладів досить, активно обговорюються на конференціях і наукових семінарах, але незважаючи на низку книг, монографій, підручників, навчальних посібників із релігієзнавства, історії, ще й досі залишаються нерозкритими численні питання саме богослужбового та парафіяльного життя православних християн.

Помітною ознакою досить потужних спроб сучасної науки глибше дослідити і пізнати сутність релігії, церковного життя і часто вузько богослужбових проблем християнства є збільшення кількості спеціальних наукових видань релігійного, богословського, духовно-морального, філософського та історичного спрямування, які з’явилися в останні роки в нашій Українській Державі. Свій помітний внесок у розв'язання цього вкрай важливого духовного питання для національної безпеки України зробила і намагається робити також кафедра українознавства, православ’я та теології Міжрегіональної Академії управління персоналом, високопрофесійний колектив ДП «Видавничій дім «Персонал», які лише останнім часом підготували низку церковних видань, навчальних посібників з православної теології, соціального служіння та християнської філософії історії.


єпископ Гавриїл (Кризина)

Наголосимо, що потреба в ґрунтовних наукових виданнях назріла давно. Ще гострішою вона стала у зв’язку із отриманням Україною власної Автокефальної Помісної Православної Церкви. З огляду на все це та інші обставини випуск великоформатного понятійно-термінологічного словника з православного віровчення є дуже своєчасним і значною мірою заповнюватиме названу вище прогалину. Пропонований церковній, науковій, освітянській громадськості понятійно-термінологічний словник «Церковні терміни» є своєрідним, дещо специфічним виданням для світської аудиторії. Але відчутно, що, приступаючи до підготовки словника, редакційна колегія, авторський колектив виходили з того, що осмислення взаємодії християнства та сучасної науки є важливими як для Православної Церкви в Україні, так і для подальшого науково-теоретичного та інформаційно-аналітичного осмислення релігії, історії, культури та мистецтва України.

Вочевидь, що церковна історія України — велична, могутня і вічна! Витоптували нашу рідну церковну землю підковами полчища Золотої Орди, та не витоптали. Вбивали церковну громаду православних ієрархів, богословів, релігійних мислителів, філософів, вирізали твоїх синів, викрадали твоїх дочок турки-яничари, та не вирізали, не викрали, не вбили, не знищили. Випалювало вогнем і мечем військо цариці Катерини, та не випалило. У жорстокій боротьбі з російським імперіалізмом народилась і живе наша молода Православна Церква України. На кожному кроці долаючи опір ворогів, вона просувається вперед, до незалежної й вільної богословської думки сьогодення, церковного життя та глобальної місії проголошення Слова Божого у світі.


Понятійно-термінологічний словник «Церковні терміни»

Розмірковуючи над історією Українського Православ’я, наголосимо, що мабуть, не випадково люди всотують в себе ті риси характеру, що притаманні їхній землі, їхній Батьківщині. Гори вчать людей духовному піднесенню до Небес; море — милосердю й любові Христової; льоди — розсудливості у духовних прагненнях та богослов’ї. Степ — це воля, це вічна жага свободи. І дух свободи вільно ширяє над історією Українського Православ’я, до краю наповнює легені вірних чад Православної Церкви України. За цим духом в усі часи втікали сюди поневолені, але не зламані люди з усієї Гетьманщини, і з Московії, і з Дону: широкий степ всім дасть притулок, всіх схоронить від злого ока й невільничих кайданів думки людської. І хоч саму Запорізьку Січ двічі руйнували майже дощенту, хоч не раз визвольну боротьбу народу царі й царки топили в крові, саджали на палю, вішали й четвертували, та ще ніхто, й ніколи не зміг втопити, повісити, або четвертувати дух волі й свободи, дух українського релігійного прагнення до істини, свободи та вільного життя у дусі.

Високодостойна громадо, керуймося словами Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія: «Перед нами стоїть завдання всілякими способами досягнути того, щоб наше підростаюче покоління, яке розпочало формуватися зокрема і в системі нової української школи, виховувалося на засадах християнської моралі».


єпископ Гавриїл (Кризина) і протоієрей Діонісій Мартишин

Слід відзначити, що Православна Церква сьогодні знов повертається до школи, коледжів, університетів та академій. Саме тому знані українські науковці, автори словника — Євген Романенко, Ростислав Щокін, Денис Мартишин і Анатолій Богданенко вважали за потрібне спробувати додати до освітнього процесу церковної термінології, понять та визначень, які ними певною мірою були запозичені з інших словників та книг. Це пояснюється тим, що автори намагалися зібрати різну інформацію та проаналізували чимало богословської літератури, про що свідчить список використаної літератури та додаток про духовне й релігійне життя у МАУП.

Наголосимо, що практично вперше у такому форматі виходить словник для студентів світських вузів. Матеріал словника має дати користувачеві певне загальне уявлення про церковне життя, історію, богослужіння, церковне мистецтво християнства. Підсумовуючи, зазначимо, що актуальність виходу словника «Церковні терміни» обумовлена тим фактом, що проблеми релігії, християнської віри, моралі, духовності постійно перебувають у фокусі дослідників, були і залишаються темою постійних дискусій між науковцями і священнослужителями. Немає сумніву, що словник, який став доступний молоді, студентам, науковцям стане їм у пригоді при вивченні історії Українського Православ’я.

 

Мартишина Оксана

Поділитися посиланням: