Центр міжнародної Академічної Мобільності МАУП

Центр міжнародної Академічної Мобільності МАУП повідомляє про міжнародні науково-практичні заходи, проведення яких заплановано на жовтень 2017 року.

 

Cоціальні ініціативи професійного партнерства

 • МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ:

«НА ШЛЯХУ ДО ЗДОРОВОГО СУСПІЛЬСТВА:
ГУМАНІСТИЧНИЙ ВИМІР»
Міждисциплінарний підхід в дії:
Освіта, наука, практика. Здоров’я,добробут, духовність

 • Інклюзія засобами освіти і спорту
 • Соціальна робота і охорона ментального здоров’я
 • Формування мережі партнерської співпраці «Без обмежень»

11-13 жовтня 2017 року,
Львів

 • МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ:

«ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ХХІ СТ.»

 • Соціальний добробут людини в контексті глобалізаційних трансформацій
 • Специфічні виклики системи охорони психічного здоров’я: дитяча психіатрія, супровід людей з інвалідністю, людей похилого віку; система охорони психічного здоров’я у сільській місцевості
 • Інновації та розвиток системи охорони психічного здоров’я у мультикультурному суспільстві
 • Міждисциплінарний підхід у системі охорони психічного здоров’я

26-27 жовтня 2017 року,
Київ

 • МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ:

«НА ШЛЯХУ ДО ЗДОРОВОГО СУСПІЛЬСТВА: ГУМАНІСТИЧНИЙ ВИМІР»
Міждисциплінарний підхід в дії:
Освіта, наука, практика. Здоров’я,добробут, духовність

 • Інклюзія засобами освіти і спорту
 • Соціальна робота і охорона психічного здоров’я
 • Формування мережі партнерської співпраці «Без обмежень»

11-13 жовтня 2017 року
Місце проведення:
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Мета Симпозіуму:
Визначення шляхів побудови здорового суспільства на засадах інтеграції теорії і практики соціальної інклюзії та формування мережі партнерської взаємодії «Без обмежень» на регіональному, національному та міжнародному рівнях


Organizers:

Lviv Polytechnic National University (Ukraine)
Institute of Humanities and Social Sciences
International “Integration” Centre for Professional Partnerships
Department of Sociology and Social Work
Department of Physical Education

Interregional Academy of Personnel Management (Ukraine)
International Academic Mobility Center

Julius Maximilian University of Würzburg (Germany)
FacultyofHumanSciencesSportsCenterContactandInformationServiceCenterforstudentswithdisabilitiesandchronicillnesses (KIS)

Co-organizers:

Canada

University of Manitoba

Canadian Centre on Disability Studies (CCDS)

Poland

The State Agency for the Prevention of Alcohol-Related Problems (PARPA)

Algeria

Mohamed LamineDebaghine, Sétif 2 University

Greece

Technological Educational Institute of Thessaly

Italy

NDSAN Network

Ukraine

Kyiv National University named after Vadym Hetman

 • МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ХХІ СТ.”
Жовтень 26-27

 • Соціальний добробут людини в контексті глобалізаційних трансформацій
 • Специфічні виклики системи охорони психічного здоров’я: дитяча психіатрія, супровід людей з інвалідністю, людей похилого віку; система охорони психічного здоров’я у сільській місцевості
 • Іновації та розвиток системи охорони психічного здоров’я у мультикультурному суспільстві
 • Міждисциплінарний підхід у системі охорони психічного здоров’я

Мета конференції:

 • привернути увагу світових дослідників до проблем охорони психічного здоров’я в країнах, що розвиваються, і до глобальних проблем психічного здоров’я
 • Вивчити перспективи вирішення конкретних питань охорони психічного здоров’я у мультидисциплінарних та мультикультурних аспектах. Стимулювати об'єднання досліджень для ефективного вирішення глобальних проблем психічного здоров’я
 • Забезпечити платформу для обміну ідей, побудови академічної співпраці між дослідниками з різних регіонів світу.

Місце проведення конференції: Президентський Інститут МАУП
Aдреса: 2, вул. Фрометівська, Київ, Ukraine


Oрганізатор:

Міжрегіональна академія управління персоналом
Центр Міжнародної Академічної Мобільності
Національний університет «Львівська Політехніка»
Інститут Гуманітарних та Соціальних наук
Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція»
Кафедра соціології та соціальної роботи
Кафедра фізичної освіти

Cпів-організатори:

Алжир

Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2 University

Греція

Technological Educational Institute of Thessaly,

Італія

NDSAN Network

Канада

Німеччина

University of Manitoba
Canadian Centre on Disability Studies (CCDS)
Julius Maximilian University of Würzburg (Germany)
Faculty of Human Sciences Sports Center
Contact and Information Service Center for students with disabilities and chronic illnesses

Україна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут психічного здоров’я Українського католицького університету

Поділитися посиланням: