Навчання у МАУП

Меню

Міжнародна науково-практична конференція з питань охорони психічного здоров’я “ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ХХІ СТ.”

 

Oрганізатор:

 

Міжрегіональна академія управління персоналом

 Центр Міжнародної Академічної Мобільності

Cпів-організатори:

Алжир

Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2 University

Греція

Technological Educational Institute of Thessaly,

Італія

NDSAN Network

Канада

 

Німеччина

University of Manitoba

Canadian Centre on Disability Studies (CCDS)

Julius Maximilian University of Würzburg (Germany)

Faculty of Human Sciences Sports Center

Contact and Information Service Center for students with disabilities and chronic illnesses

Україна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національний університет «Львівська Політехніка»

Інститут Гуманітарних та Соціальних наук

Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція»

Кафедра соціології та соціальної роботи

Кафедра фізичної освіти

Інститут психічного здоров’я Українського католицького університету

Матеріали конференції

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ХХІ СТ.

Проблема психічного здоров'я в сучасному світі набуває глобального масштабу з багатьма негативними наслідками. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, психічні та поведінкові розлади надзвичайно поширені та охоплюють до 25% всіх людей в певні періоди їхнього життя. ВООЗ зазначає, що в майбутньому, враховуючи старіння населення і погіршення соціальних проблем, кількість  людей з розладами психічного здоровя значно збільшиться.

Кожна країна в світі стикається з серйозними проблемами саме у соціально-психологічних і економічних аспектах системи охорони психічного здоровя. Жодна країна світу не вирішила цю проблему в повному обсязі. Це створює нагальну потребу в поєднанні зусиль наукової спільноти щодо вирішення цієї проблеми.

Мета конференції:

 • привернути увагу світових дослідників до проблем охорони психічного здоров’я в країнах, що розвиваються, і до глобальних проблем психічного здоров’я
 • Вивчити перспективи вирішення конкретних питань охорони психічного здоров’я у мультидисциплінарних та мультикультурних аспектах. Стимулювати об'єднання досліджень для ефективного вирішення глобальних проблем психічного здоров’я
 • Забезпечити платформу для обміну ідей, побудови академічної співпраці між дослідниками з різних регіонів світу.

Запрошені гості:

 • Центр німецької культури «Widerstrahl»
 • Team of the Sports Center, University of Würzburg (Germany)

Секції:

 • Соціальне благополуччя та добробут людини в контексті глобалізаційних трансформацій
 • Специфічні виклики системи охорони психічного здоров’я: дитяча психіатрія, супровід людей з інвалідністю, людей похилого віку; система охорони психічного здоров’я у сільській місцевості
 • Іновації та розвиток системи охорони психічного здоров’я у мультикультурному суспільстві
 • Міждисциплінарний підхід у системі охорони психічного здоров’я

Тематика конференції:

Медицина, Соціальні науки, Економіка, Право, Між- та Мульти- дисциплінарні дослідження

Зміст (програма)

 • усна та e-poster презентація наукових досліджень
 • Семінар, воркшопи
 • 2 круглі столи

Типи присутності:

Очна присутність  Віртуальна присутність  Заочна присутність 

Розповсюдження інформації:

 • Збірник матеріалів конференції з ISBN. Усі публікації будуть доступні у Google Academy.
 • Науковий журнал “Likarska sprava”. Індексованому у ScopusEMBASEMEDLINE
 • Науковий міжнародний журнал “Interscientific Health Care” (publisher University of Thessaly, Greece)

Стиль-керівництво:

Тези доповідей (до 3-5 стор.) та наукові статті (9-12 стор) повинні бути форматовані наступним чином:

 • Microsoft Word
 • Розмір сторінки A4: Letter (210 х 297 mm)
 • Times New Roman, 14 шрифт
 • 1,5-spaced, 1,5 column

Тези доповідей та наукові статті повинні містити(for all authors):

 • Ім’я, Прізвище
 • Назва установи
 • E-mail автора
 • Текст публікації (див. «Вимоги до написання статей» …)
 • Реферат (1/2 сторінки)
 • Анотація та ключові слова

Приймання / Відмова (для публікації в науковому журналі)

Ми надішлемо Вам повідомлення електронною поштою про прийняття або відхилення протягом одного-двох тижнів з моменту отримання Ваших матеріалів для публікації  і оргвнеску. Якщо наукова стаття буде прийнята, ви можете подати внесок за публікацію. Всі прийняті наукові статті будуть опубліковані в:

 • Науковому журналіLikarskaSpravaІндексованому у Scopus, EMBASE, MEDLINE
 • Міжнародний науковий журнал “Interscientific Health Care”

Організаційний внесок конференції включає в себе:

 • Участь у конференції
 • 20-25 хвилинна доповідь
 • Публікація у збірнику матеріалів конференції (доступний у Google Academy)
 • Можливість публікації у одному з міжнародних наукових журналів
 • Організаційні матеріали (програмка, канц.приладдя, сертифікат)
 • Участь в заходах конференції, coffee breaks тощо

Типи організаційних внесків:

 • Орг.внесок (публікація тільки у збірнику матеріалів конференції)         450 грн
 • Орг.внесок (публікація у науковому журналіLikarskaspravaіндексованому у Scopus) 800 грн (перед) + 1500 грн (після прийняття статті до публікації)
 • Орг.внесок (публікація у міжнародному scientificjournalInterscientificHealthCare”) 800 (перед) + 0 euros (після прийняття статті до публікації)

Додатково:

1. Обід -  125 грн з особи (one day)
2. Урочиста Вечеря-фуршет. Networking – 300 грн з особи
3. Cultural network. Екскурсія по Києву – 150 грн з особи

Деталі регістрації та надсилання наукових матеріалів:

1. Кінцевим терміном:

 • Подання статей у науковий журнал
 • Регістрації та подання тез доповідей

є Вересень20 (20.09.2017)

2. Реєєстраційна форма доступна на https://goo.gl/forms/THRvK5qB3e3NizKv1

Просимо здійснювати реєстрацію онлайн. Матеріали для публікації та скан-копії квітанцій надсилати на  e-mail  international@iapm.edu.ua

3. Організаційний внесок за участь у конференції сплачується на картку Приват банку 5168742700651064 з поміткою «організаційний внесок конференції»

Місце проведення

Місце проведення конференції: Президентський Інститут МАУП

Aдреса: 2, вул. Фрометівська, Київ, Ukraine

Проживання

Рекомендується: http://hotelmir.kiev.ua/

Дата: Жовтень 26-27.  2017

Програма:

Жовтень 26

9.30 – 10.00

Реєстрація учасників

10.00 – 12.00

Пленарне відкриття конференції

12.00 – 12.30

Coffee break. Networking

12.30 – 14.00

Пленарне інформаційне засідання (keynote speakers)

14.00 – 15.00

Обід (Registration required)

15.00- 17.00 

Семінар

19.00 -

Урочиста вечеря-банкет. Networking (Registration required)

October 27

10.00 – 13.00

Засідання секцій та круглі столи

11.00 – 11.30

Coffee break. Networking

11.30 – 13.00

Засідання секцій та круглі столи

13.00 – 14.00

Підбиття підсумків конференції

14.00 – 15.00

Обід. Networking (Registration required)

15.00 -

Cultural network. Екскурсія по Києву (Registration required)

 

Для уточнення інформації просимо контактувати

Віктор Вус
Завідувач Центру Міжнародної Академічної мобільності Міжрегіональна Академія Управління Персоналом

e-mail: (W) viktorvus@iapm.edu.ua;
cell: +38 067 74 08 429

Вимоги до публікації в журналі

Статті публікуються українською, російською або англійською мовою.

Авторський оригінал подають в електронному вигляді (на магнітному носії або надісланий електронною поштою – international@iapm.edu.ua  з поміткою «Конференція»). Електронна та друкована версії мають бути аналогічними і містити:

 • індекс УДК; прізвища та ініціали авторів; назву статті; назву установи, де працюють автори, міста, країни;
 • текст (стаття – до 9-12 с.). Структура тексту статті:
 • Анотація (подається українською, російською та англійською мовами)

Ціль

Дизайн/Методологія/Підхід

Результати

Недоліки / Обмеження  вибраної методології

Практичне значення (якщо доцільно)

Соціальне значення (якщо доцільно)

Оригінальність/цінність  )

 • Мета роботи
 • Вступ (Обсяг – 1-1,5  сторінки

Зміст – формулювання проблеми, контекст, пошукові питання, зв’язок з раніше проведеними дослідженнями

 • Теоретична частина
 • Методологія
 • Результати та аналіз
 • Висновки
 • Подяка
 • Список цитованої літератури (загальна кількість не повинна перевищувати 20, для огляду – 50, при цьому 50 % з них мають бути менше ніж 5-річної давнини)
 • таблиці, рисунки, графіки, фотографії з додаванням електронних копій (див. нижче);
 • резюме-реферат (подається українською, російською та англійською мовами) з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів, назвою закладу, ключовими словами (від 5 до 10 слів чи словосполучень, що розкривають зміст статті) трьома мовами: українською, російською та англійською (переклад має бути якісним і точним); Обсяг резюме –  1/2 сторінкі;
 • електронну адресу одного з авторів для опублікування в журналі;
 • номер  моб. телефону для забезпечення оперативного зв'язку редакції з авторами.

Текст набирають у редакторі Microsoft Word гарнітурою Times New Roman, 14 шрифт, без табуляторів і переносів. Розмір аркушів 210 х 297 мм (формат А4). Інтервал між рядками – півтора, поля 3х1 см.

У тексті та заголовках не має бути слів, набраних великими літерами.

Називаючи лікарський засіб, перевагу надавати міжнародній непатентованій назві (INN) або діюча речовина, її писати з малої літери. У разі потреби навести торгову назву – подавати її з великої літери та ®.

Ілюстративні матеріали (рисунки, фотографії, креслення, діаграми, графіки та формули) мають бути включені в текст після посилання на них,  пронумеровані за порядком їхнього згадування у статті.

Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word, без табуляторів і службових символів усередині, мати заголовок і порядковий номер.

Редакція залишає за собою право змінювати стиль оформлення статті. За необхідності стаття може бути повернута авторам для доопрацювання.

Поділитися посиланням: