022 Дизайн

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Рівень вищої освіти: бакалавр

Програма спеціальності 022 «Дизайн» орієнтована на актуальну спеціалізацію, завдяки опануванню якої студент стає фахівцем з художнього проектування гармонійного й функціонально досконалого оточення людини.

Основна мета спеціальності полягає у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення комплексних задач і проблем у галузі дизайну. В межах спеціальності випускники здобувають поглиблені знання та вміння інноваційного характеру, а рівень їх інтелектуального потенціалу є достатнім для вирішення професійних завдань. 

Проблематика професійних завдань дизайнера охоплює проектування та оформлення інтер’єрів житлових і громадських приміщень, довкілля, меблів і спеціального обладнання, а також сягає галузей веб-розробки та поліграфії, візуального дизайну та реклами, веб-дизайну та мультимедійної продукції тощо.

В рамках фахової підготовки студенти залучаються до проектування реальних об'єктів. Завдання, що виконуються майбутніми спеціалістами у процесі навчання, поступово ускладнюються і завершуються дипломним проектом.

Основні спеціалізації:

 • Дизайн середовища.

 • Графічний дизайн і реклама.

 • Веб-дизайн.

Перелік основних навчальних дисциплін:

Вступ до фаху

Кольорознавство

Історія мистецтв

Нарисна геометрія і перспектива

Проектна графіка

Історія дизайну

Наукові дослідження в дизайні

Комп’ютерне дизайн-проектування

Дизайн-проектування

Композиція

Рисунок

Живопис

 

Дисципліни спеціалізації «Дизайн середовища»: матеріалознавство в дизайні, архітектурні конструкції, ландшафтне проектування, декоративна дендрологія, формоутворення та макетування, типологія та основи дизайну інтер’єрів житлових будинків, типологія та основи дизайну інтер’єрів громадських приміщень, інженерне обладнання, дизайн меблів, світло дизайн, основи дизайну міського середовища, будівельні технології в дизайні.

Дисципліни спеціалізації «Графічний дизан і реклама»: мистецтво шрифту, декоративно-прикладне мистецтво, формоутворення, графічні техніки і матеріали, типографіка, психологія реклами, дизайн реклами.

Дисципліни спеціалізації «Веб-дизайн»: мистецтво шрифту, інформаційні технології, системи та ресурси, основи охорони праці, шрифти для веб, публікація і підтримка сайту, оптимізація і просування сайту, засоби автоматизованої розробки сайтів, основи 3-D моделювання, сучасні веб-технології, фотографія та відео монтаж, анімаційна графіка.

Результати навчання

Знання щодо:

 • умов охорони праці за фаховим спрямуванням; 

 • правил роботи з офісною технікою та видавничо-поліграфічним обладнанням; 

 • сучасних пакетів прикладних графічних та офісних програм (Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop, Adobe CorelDraw,  3D-MAX, ArchiCAD, AutoCAD, Revit, Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint); 

 • загальної методики дизайн-проектування та її специфічних відмінностей у галузі; 

 • принципів забезпечення соціокультурних потреб, організації проектної діяльності та проведення передпроектних досліджень; 

 • специфіки принципів і методології здійснення класифікації об’єктів; 

 • методології формулювання сучасних вимог до побудови дизайн-концепції; 

 • комплексних системних підходів до процесів дизайн-проектування від методів експертного аналізу проектних завдань до обґрунтування та якісного втілення одиничних і комплексних дизайн-проектів на основі синтезу логічного та образного мислення;

 • закономірностей процесу відображення просторово-предметного середовища через призму власного світогляду та творчих проектних концепцій.

 

Уміння:

 • використовувати програмні засоби в проектуванні просторово-предметного середовища; 

 • створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; 

 • виконувати мистецькі твори за допомогою різних видів і технік образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва; 

 • розробляти оригінальні художні образи дизайн-об’єктів; 

 • виконувати стилізацію, інтерпретацію та трансформацію об’єктів (джерел) творчого натхнення при розробці ідей дизайн-об’єктів і дизайн-проектів; 

 • розробляти художні рішення дизайн-об’єктів і дизайн-проектів за правилами та законами композиції; 

 • виконувати ескізи дизайн-об’єктів і дизайн-проектів засобами малюнку і живопису, образотворчими засобами і техніками, за допомогою комп’ютерних технологій та графічних редакторів; 

 • розробляти проектно-технічні рішення дизайн-об’єктів, дизайн-проектів та конструкторську документацію у регламентовано-нормативній відповідності; 

 • виконувати проектно-технічні рішення дизайн-об’єктів, дизайн-проектів та конструкторську документацію засобами проектної графіки, технічного креслення, вручну та із застосуванням комп’ютерних технологій; 

 • розробляти дизайн-об’єкти, дизайн-проекти різного призначення; 

 • виконувати конфекціювання матеріалів та нормування витрат для проектних рішень; 

 • розробляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, дизайн-об’єктів, дизайн-проектів (фотографування, редагування, компонування); 

 • застосовувати сучасні мистецькі, технологічні, технічні та комп’ютерні досягнення, користуватися джерелами їх оприлюднення, середовищем їх накопичення; 

 • презентувати та популяризувати надбання національної та всесвітньої історико-культурної спадщини; 

 • здійснювати контроль за процесом і результатом реалізації дизайн-проекту у відповідності до норм техніки безпеки праці.

Здобута кваліфікація дозволяє працювати в:

 • дизайнерських студіях;

 • виставкових та ярмаркових центрах;

 • відділах дизайну і реклами бізнес-структур;

 • підприємствах пакувальної галузі;

 • рекламних, брендингових та PR-агенціях;

 • друкованих та електронних ЗМІ;

 • видавництвах і друкарнях;

 • PR-відділах будь-яких державних і комерційних установ;

Обрана спеціальність дозволяє обіймати наступні посади:

 • дизайнер-виконавець: графічних робіт, інтер’єру, меблів, одягу, пакування, мультимедійних об’єктів, тканин;

 • керівник проектної групи чи дизайнерської фірми з проектування об’єктів інтер’єру та середовищного дизайну;

 • організатор виробництва елементів благоустрою та зовнішньої реклами;

 • технік-дизайнер;

 • помічник спеціаліста-проектанта;

 • керівник дизайнерського гуртка;

 • колорист (художник);

 • художник-оформлювач театралізованих вистав;

 • художник-декоратор театрально-видовищного підприємства;

 • художник-декоратор телебачення;

 • художник-шрифтовик телебачення;

 • художник з освітлення;

 • фахівець з комп’ютерної графіки;

 • рекламний агент;

 • фотохудожник.

Поділитися посиланням: