Навчання у МАУП

Меню

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітній рівень: бакалавр, магістр

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

Навчальні плани підготовки бакалаврів і магістрів складають спеціалізації кафедри:

 • Міжнародні відносини і дипломатія країн Європейського Союзу(для бакалаврів);
 • Міжнародні відносини і дипломатія країн Європи (для магістрів);
 • Міжнародні відносини і дипломатія країн Близького Сходу;
 • Міжнародні конфлікти та конфліктологія країн Європи та Близького Сходу;
 • Зовнішня політика та національна безпека;
 • Культурологія країн світу.

У процесі навчання студенти опановують дисципліни з циклів соціально-гуманітарної підготовки: «Історія України», «Українська мова», «Філософія», «Зовнішня політика України», «Політологія», «Дипломатичний протокол та етикет», «Теорія держави і права», «Порівняльне конституційне право», «Світова економіка», «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах»;

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна інформація», «Сучасні інформаційні системи та технології», «Теорія міжнародних відносини», «Фізична географія світу», «Політична географія світу», «Економічна географія світу», «Політична історія світу», «Економічна історія світу», «Безпека життєдіяльності»;

професійної підготовки: «Іноземна мова», «Вступ до спеціальності «Країнознавство», «Цивілізації світу», «Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу», «Міжнародні організації», «Основи міжнародного туризму».

Суттєва увага приділяється практичній спрямованості навчання студентів. Значною мірою цьому сприяє проходження студентами, починаючи з І курсу, навчальної, перекладацької, виробничої та науково-дослідної практики.

Базовими закладами для проведення практики студентів є:

 • Верховна Рада України,
 • Міністерство закордонних справ України,
 • дипломатичні представництва іноземних держав в Україні,  
 • бізнесові та культурницькіміжнародні організації, тощо.

Перспективи працевлаштування за фахом:

 • у центральних органах і установах Міністерства закордонних справ України;
 • у дипломатичних представництвах (аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агенства);
 • у державних установах, на підприємствах (держадміністрації, міжнародні відділи галузевих міністерств);
 • у приватних структурах, які здійснюють діяльність в галузі міжнародних відносин (міжнародні відділи юридичних фірм, експертно-консультативні групи);
 • у міжнародних консультативних органах;
 • у громадських організаціях з іноземним капіталом;
 • туристичних агенціях.

Позааудиторна діяльність:

Наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.

Навчальний план (1.6)

Поділитися посиланням: