Навчання у МАУП

Меню

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Галузь знань: 12 « Інформаційні технології»

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Рівень вищої освіти: Бакалавр

Факультет комп’ютерно-інформаційних технологій

Програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців, яка дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях. Специфіка професій, які отримують фахівці з відповідної спеціальності дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп'ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих спеціалістів з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем,  у галузі інформаційних технологій.

Основні спеціалізації:

 • Комп’ютерні ігри та прикладне програмування (з поглибленим вивченням спеціалізованих дисциплін)
 • Мережеві технології та системне  адміністрування
 • Комп’ютерні науки
 • Аналітика комп’ютерних систем

Перелік основних навчальних дисциплін:

Web-дизайн та web-програмування

           

Технології захисту інформації та патентознавство

Основи програмної інженерії

 

Інструментальні засоби візуального програмування

Якість програмного забезпечення

 

Програмування соціологічних досліджень

 

Мова сценаріїв Javascript

 

Аналіз вимог до програмного забезпечення

 

Проектний практикум

 

Операційні системи

 

Архітектура та проектування програмного забезпечення

 

Управління програмними проектами

Патентознавство у сфері ІТ

 

Економіка програмного забезпечення

 

Бази даних

 

Програмування з використанням технології Java (J2SE, J2EE)

 

Конструювання програмного забезпечення

 

Програмування баз даних та баз знань

 

Розширена мова розмітки для створення веб-сторінок XML

 

Менеджмент проектів програмного забезпечення

 

Теорія інформації та кодування

Система управління контентом (СMS)

 

Моделювання та аналіз програмного забезпечення

 

Програмування СУБД Oracle

 • Основи ігрових жанрів
 • Unity 3D середовище програмування
 • Основи 3D моделювання та анімації
 • Організація ігрових серверів
 • Основи розробки ігрового інтерфейсу

Вміння, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки:

 • розробка інформаційних баз з використанням Web-технологій;
 • побудова міжмережевих екранів і реалізація захисту локальних мереж від несанкціонованого доступу;
 • аналіз особливостей протоколу IPv6 і розробка програмних шлюзів IPv6 / IPv4 у відкритому операційному середовищі;
 • верифікація функцій безпеки і мобільності протоколів IP;
 • використання методів статичного аналізу програм по вихідного коду з метою виявлення дефектів і вразливостей в програмах;
 • аналіз помилок і вразливостей в програмах;
 • розробка online ігор
 • організація ігрових серверів
 • використання методів тестування та верифікації компонентів ядра Операційної Системи (ОС) Linux, в тому числі драйверів.
 • використання засобів віртуалізації для аналізу і захисту програм;
 • застосування методів специфікації і тестування бібліотек ОС Linux.
 • аналіз сумісності бібліотек ОС Linux;
 • вимірювання тимчасових характеристик ОС.
 • застосування технологій інформаційної безпеки і захисту ОС.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 1. Адміністратор бази даних:
 2. Адміністратор даних
 3. Адміністратор доступу
 4. Адміністратор системи
 5. Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів
 6. Інженер-програміст
 7. Програміст (база даних)
 8. Програміст прикладний
 9. Розробник комп’ютерних ігор
 10. Інженер із застосування комп'ютерів
 11. Фахівець з інформаційних технологій
 12. Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 13. Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

Поділитися посиланням: