191 Архітектура та містобудування

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування»

Рівень вищої освіти: Бакалавр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Навчання за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» проводиться за стандартами, планами і програмами Міністерства освіти і науки України. Вищу освіту за даною спеціальністю студентам надає висококваліфікований колектив викладачів. Це провідні фахівці з теорії архітектури, реставрації пам’яток архітектури,  архітектури будівель і споруд, містобудування. Серед них доктори та кандидати архітектури, метри в галузі архітектури, що мають звання народний архітектор України, заслужений архітектор України, заслужений діяч мистецтв України.

 

Навчання за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» здійснюється  за денною та заочною формами (крім 1 курсу). Навчання за денною формою триває 4 роки, за заочною – 4,6 роки.

 

Для вступу необхідно надати два сертифікати ЗНО (з української мови та літератури і з математики), а також виконати завдання творчого конкурсу. Для вступу на старші курси приймаються особи з дипломом молодшого спеціаліста, їх навчання відбувається зі скороченим терміном.

 

Перелік основних навчальних дисциплін:

Архітектурне проектування

Архітектурна композиція

Інженерний благоустрій

Планування міст і транспорт

САПР у будівництві

Ландшафтна архітектура

Технологія зведень будівель та споруд

Менеджмент будівельної справи

Рисунок, живопис та скульптура

 

Професія архітектора вимагає творчого мислення, художнього смаку і постійного вдосконалення. Під час навчання майбутні фахівці з архітектури та містобудування опановують:

 • знання основних законів і принципів архітектурно-містобудівної композиції;

 • формування художнього образу і стилю при процесі проектування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів;

 • особливості застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій при оздобленні екстер’єру та інтер’єру будівель і споруд, малих архітектурних форм, благоустрою міських і ландшафтних територій;

 • навички оформлення технічної документації, використання засобів комп’ютерної візуалізації, виготовлення макетів і наочних ілюстративних матеріалів до архітектурно-містобудівних проектів нового будівництва, реконструкції і реставрації існуючих об’єктів;

 • нові підходи до розуміння основ дизайну архітектурного середовища, ергономічних законів і правил у розробці проектів благоустрою території та малих архітектурних форм;

 • інноваційні методи будівництва у творчому співробітництві з фахівцями суміжних інженерно-технічних спеціальностей, економістами, замовниками й управлінцями.

 

Професійна та практична підготовка фахівців здійснюється в спеціалізованих кабінетах та обладнаних лабораторіях. Серед них предметна аудиторія кафедри архітектурного проектування, кабінет з архітектури та містобудування, лабораторії фізики та схемотехніки, лабораторії комп’ютерної графіки та 3D-моделювання, лабораторії прикладної математики, хімії, кабінет дизайну та мультимедійних технологій.

Закріплення практичних навичок відбувається під час проходження практики в державних, приватних архітектурно-будівельні компаніях, в проектних інститутах, дизайнерських бюро, спеціалізованих фірмах та салонах з продажу елементів оздоблення інтер’єрів. У підготовці фахівців-архітекторів МАУП тісно співпрацює з Національною Спілкою архітекторів України.

 

Здобута кваліфікація дозволяє працювати в:

 • державних і комерційних архітектурно-будівельних компаніях;

 • проектних інститутах;

 • дизайнерських бюро.

 

Обрана спеціальність дозволяє обіймати наступні посади:

 • архітектор, проектувальник, містобудівник;

 • керівник проектної організації; 

 • помічник керівника підприємства; 

 • лаборант архітектурно-містобудівної галузі; 

 • лаборант наукового підрозділу; 

 • провідний фахівець з питань архітектури та містобудування в органах державного самоврядування.

Поділитися посиланням: