Наукові праці МАУП

Збірник «Наукові праці МАУП» зареєстровано Міністерством юстиції України (свідоцтво від 19.05.2011 за № 17808-6658ПР, серія КВ) як наукове видання, в якому висвітлюються наукові дослідження в галузях політології, права, економіки, психології, освіти, матеріали наукових конференцій.

Збірник виходить з 2001 року. Починаючи з 2006 р. щорічно видається 4 випуски на рік з напрямів «політичні науки», «юридичні науки», «економічні науки», «психологічні науки».

Наукове видання «Наукові праці МАУП» є фаховим в галузях:

 • політичні науки (з 26.05.2010р.)
 • юридичні науки (з 31.05.2011р.)
 • економічні науки (з 21.11.2013р.)

(актуальні дані відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 09.03.2016 № 241)

Редакційне оформлення

Кожний випуск видання «Наукові праці МАУП» підписується до друку за рекомендацією Вченої ради Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Редакційне оформлення видання виконується з повним дотриманням державних стандартів України та вимог ВАК України.
Тираж збірника становить 300 примірників. Видання надсилається до бібліотек:

 • Національна парламентська бібліотека України, 
 • Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, 
 • Державна науково-технічна бібліотека України, 
 • Львівська державна наукова бібліотека ім. В.Стефаника, 
 • Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького, 
 • Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка, 
 • Книжкова палата України.

Електронні версії періодичних випусків видання «Наукові праць МАУП»  розміщуються на сайті Національної бібліотеки України ім..В. І. Вернадського.
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського також розміщуються окремі спеціальні випуски
 збірника.

Методичні рекомендації щодо доредакційної підготовки наукових статей для публікації у виданні «Наукові праці МАУП» (PDF)

Редакційна колегія
 • Курко М.Н., д-р юр. наук, – головний редактор
 • Головатий М.Ф., д-р політ. наук, проф. – заступник головного редактора
 • Ігнатченко А.А., канд. техн. наук – відповідальний редактор
 • Склад редколегії з політичних наук станом на 30 червня 2013 р.
  • Антонюк О.В., д-р політ. наук, проф.
  • Бабкіна О.В., д-р політ. наук, проф.
  • Бідзюра І.П., д-р політ. наук
  • Варзар І.М., д-р політ. наук, проф.
  • Головатий М.Ф., д-р політ. наук, проф.
  • Гончаренко О.М., д-р іст. наук
  • Піляєв І.С., д-р політ. наук
  • Хижняк І.А., д-р іст. наук, проф.
  • Шуба О.В., д-р політ. наук., проф.
  Згорнути ↑
 • Склад редколегії з юридичних наук станом на 30 червня 2013 р.
  • Александров Ю.В., канд. юрид. наук, проф.
  • Ануфрієв М.І., д-р юрид. наук, проф.
  • Бандурка О.О., д-р юрид. наук, проф.
  • Бородін І.Л., д-р юрид. наук, проф.
  • Гаркуша В.С., канд. юрид. наук, доцент
  • Демченко С.Ф., д-р юрид. наук
  • Джунь В.В., д-р юрид. наук, проф.
  • Ковальська В.В., д-р юрид. наук, ст. наук. співр.
  • Корнієнко М.І., канд. юрид. наук, проф.
  • Курко М.Н., д-р юрид. наук, доцент
  • Мартиненко О.А., д-р юрид. наук, проф.
  • Муравйов К.В., канд. юрид. наук, доцент
  • Недюха М.П., д-р філос. наук, проф.
  • Подоляка А.М., д-р юрид. наук, проф.
  • Темченко В.І., канд. юрид. наук, доцент
  • Христинченко Н.П., канд. юрид. наук
  • Юлдашев О.Х., д-р юрид. наук, проф.
  • Ярмиш О.Н., д-р юрид. наук, проф.
  Згорнути ↑
 • Склад редколегії з економічних наук станом на 30 червня 2013р.

  Баєва О.В., д-р біол. наук, проф.
  Дахно І.І., д-р екон. наук, проф.
  Дмитренко Г.А., д-р екон. наук, проф.
  Захожай В.Б., д-р екон. наук, проф.
  Куроченко О.В., д-р екон. наук, проф.
  Пила В.І., д-р екон. наук, проф.
  Радзієвський О.І., д-р екон. наук
  Сафонова В.Є., д-р екон. наук
  Федоренко В.Г., д-р екон. наук, проф.
  Хачатрян Г.Е., д-р екон. наук
  Швець В.Я., д-р екон. наук, проф.
  Шостак Л.Б., д-р екон. наук, проф.

  Згорнути ↑
 • Склад редколегії з психологічних наук станом на 30 червня 2013р.
  • Балл Г.А., д-р психол. наук, проф.
  • Бучек А.О., д-р психол. наук, доцент
  • Лігоцький А.О., д-р пед. наук, проф.
  • Ложкін Г.В., д-р психол. наук, проф.
  • Приходько Ю.О., д-р психол. наук, проф.
  • Синьов В.М., д-р пед. наук, проф.
  • Чернуха Н.М., д-р пед. наук
  • Чуприков А.П., д-р мед. наук, проф.
  Згорнути ↑
 • Склад Наукової ради збірника «Наукові праці МАУП» за напрямом «Юридичні науки»
  • Корнієнко Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України – голова Наукової ради.
  • Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри адміністративного права та інформаційного права
  • Білоус Віктор Тарасович, доктор юридичних наук, професор, Національний університет державної податкової служби України, завідувач кафедри фінансового права.
  • Заросило Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, Національна академія внутрішніх справ, завідувач кафедри адміністративного права.
  • Копиленко Олександр Леонідович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інституту законодавства Верховної Ради України, директор.
  • Негодченко Олександр Володимирович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
  • Петков Сергій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, Класичний приватний університет, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків.
  • Сущенко Віктор Дмитрович, кандидат юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри управління органами внутрішніх справ.
  Згорнути ↑
Поділитися посиланням: