Навчання у МАУП

Меню

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі»

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

ГО "Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління"

Міжнародна Кадрова Академія

Міжнародний університет  «UISEK» (Республіка Еквадор)

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі»

 

29 березня 2018 року, м. Київ

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться за адресою:

м. Київ, вул. Фрометівська, 2, МАУП, корпус № 1 (Президія Академії)

Для участі у конференції просимо до 19 лютого 2018 р. надіслати на електронну адресу  conf-maup@ukr.net заявку та тези доповіді

Початок роботи конференції о 1000 ,  реєстрація учасників з 900 до 950,

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

Основні тематичні напрями конференції

 1. Сутність академічної доброчесності як невід’ємної складової наукової культури та головної з підвалин якості наукової роботи;
 2. Актуальні питання методології та культури наукової роботи у світі та локальні особливості;
 3. Глобальна сутність наукового пріоритету та проблема наукового плагіату;
 4. Авторське право та суміжні права у контексті боротьби з академічним плагіатом;
 5. Філософські та психологічні аспекти проблематики культури наукової роботи у контексті сучасних інформаційно-технологічних зрушень;
 6. Захист авторських прав та наукового пріоритету: глобальні економічні фактори, питання державного та корпоративного менеджменту та особистісні мотивації;
 7. Проблема інформаційного шуму та наукометричні технології: інноваційна трансформація інструментарію наукової роботи у глобалізованому суспільстві ХХІ століття;
 8. ІТ - технології як дієва інноваційна основа у заходах щодо протистояння плагіату: методики та практики застосування комп’ютерного аналізу;
 9. Методичні підходи, стандарти та практики коректного цитування у наукових публікаціях.

 

Видання збірника тез доповідей планується до початку проведення конференції

Останній термін подання тез (обсягом 3-5 стор.) – 19 лютого  2018 р.

 

Авторській примірник збірника можна буде отримати під час реєстрації та роботи конференції

 

(після проведення конференції збірник може бути надісланий учасникам заходу на поштову адресу або Новою поштою (за рахунок отримувача).

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції та включення матеріалів до збірника необхідно
до 19 лютого 2018 р. направити на електронну адресу  conf-maup@ukr.net:

 • заявку
 • текст матеріалу для друку
 • відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату оргвнеску, який становить 200 грн. (в тому числі й ПДВ), (для студентів та співробітників Академії безкоштовно)

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Одержувач: ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», код ЄДРПОУ 00127522; р/р: 26008040388001 у ПАТ “ТАСкомбанк”; МФО 339500; призначення платежу: «Конференція 29.03.2018».

 

КОНТАКТИ

Е-mail: conf-maup@ukr.net, тел. (044) 525-29-35 (вн.13-47)

Детальна інформація на сайті:  http://conferenc.ucoz.ua

ЗАЯВКА

Заповніть та відправте електронною поштою

Номер напряму, тема доповіді

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступень, вчене звання, ВНЗ або організація

 

Конт. тел., е-mail

 

Поштова адреса (або номер відділення Нової пошти)

 

 

Тези будуть друкуватися в авторській редакції без додаткового редагування  (відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори).

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих матеріалів, які не відповідають тематиці та вимогам.

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна.

Спочатку друкуються ініціали авторів та прізвища прописними літерами, шрифт полужирний вирівнювання «по лівому краю», у наступному рядку – науковий ступень, вчене звання, ВНЗ чи організація, місто, через інтервал назва доповіді прописними літерами, шрифт полужирний, вирівнювання «по лівому краю». Через інтервал виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині». Посилання на джерела у квадратних дужках по тексту [1, 259], бібліографічний список у кінці тексту.

Зразок оформлення тез

А. М. ПЕТРЕНКО

канд. юрид. н., доц.,

ПИТАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

(Текст доповіді)

Джерела

 1. Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі": Закон України від 10 лютого 2015 року № 173-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – N 14. – ст.192
 2. Беляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення: моногр. / К. І. Беляков.К. : КВІЦ, 2011. – 576 с.
 3. Іваненко Г.А. Україна і концептуальне рішення близькосхідної проблеми / Г.А. Іваненко // Становлення і розвиток української державності [зб. наук. пр.]. - Вип. 12: Матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. “Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід”, 6 листоп. 2014 р./ редкол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2014. - С. 115-119.
 4. Мельничук Д.П. Концепція якості трудового життя: зміст та значення в процесі модернізації системи соціально-трудових відносин [Електронний ресурс] / Д.П. Мельничук // Електронний архів Житомирського державного технологічного університету. – URL: eztuir.ztu.edu.ua/4766/1/281.pd
Поділитися посиланням: