Навчання у МАУП

Меню

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики»

Міжрегіональна Академія управління персоналом

ГО "Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління"

Міжнародна Кадрова Академія

Міжнародний університет  «UISEK» (Республіка Еквадор)

Університет міжнародних відносин ім. Ананія Ширакаци (Республіка Вірменія) 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні
у контексті світових тенденцій і національної практики»

присвячена 30-річчю заснування МАУП

Метою конференції є проведення фахової наукової дискусії щодо найбільш актуальних завдань і проблем модернізації системи освіти України у недержавному секторі та вироблення практичних рекомендацій

 

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції
11 квітня 2019 року

(корпус № 1, Президія Академії)

Початок роботи о 10 00 ,  реєстрація учасників з 9 30 до 9 50,

Робочі мови: українська, російська, англійська

 

Тематичні напрями конференції:

1. Місце і роль недержавного сектору освіти у трансформаційних освітянських процесах: міжнародна і національна практики.

2. Політико-правові та організаційно-управлінські засади функціонування недержавного сектору освіти.

3. Соціально-економічна ефективність функціонування недержавних ЗВО в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг.

4. Інноваційний характер та зміст функціонування недержавних ЗВО в контексті світових глобалізаційних, інтеграційних та інформаційних процесів.

4. Стан та розвиток сектору недержавної вищої освіти в країнах Європи та в сучасній Україні: концептуально-порівняльний аналіз.

5. Шляхи та засоби забезпечення ефективної діяльності недержавних ЗВО України у відповідності з потребами розбудови держави та формування громадянського суспільства

6. Теоретичні та практичні проблеми розвитку мережевого навчання у недержавних ЗВО

 

Видання збірника тез доповідей планується до початку проведення конференції

Останній термін подання тез (обсягом 3-5 стор.) – 28 лютого  2019 р.

 

Авторській примірник збірника можна буде отримати під час реєстрації та роботи конференції

 

(після проведення конференції збірник може бути надісланий учасникам заходу на поштову адресу або Новою поштою (за рахунок отримувача).

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції та включення матеріалів до збірника необхідно
до 28 лютого 2019 р. направити на електронну адресу  conf-maup@ukr.net:

  • заявку
  • текст матеріалу для друку
    • відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату оргвнеску, який становить 150 грн. (в тому числі й ПДВ), (для студентів та співробітників Академії безкоштовно)

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Одержувач: ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», код ЄДРПОУ 00127522; р/р: 26008040388001 у ПАТ “ТАСкомбанк”; МФО 339500; призначення платежу: «Конференція 29.03.2018».

 

КОНТАКТИ

Е-mail: conf-maup@ukr.net, тел. (044) 527-94-44 (вн.13-47)

Детальна інформація на сайті:  http://conferenc.ucoz.ua

ЗАЯВКА

Заповніть та відправте електронною поштою

Номер напряму, тема доповіді

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступень, вчене звання, ВНЗ або організація

 

Конт. тел., е-mail

 

Поштова адреса (або номер відділення Нової пошти)

 

 

Тези будуть друкуватися в авторській редакції без додаткового редагування  (відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори).

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих матеріалів, які не відповідають тематиці та вимогам.

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна.

Спочатку друкуються ініціали авторів та прізвища прописними літерами, шрифт полужирний вирівнювання «по лівому краю», у наступному рядку – науковий ступень, вчене звання, ВНЗ чи організація, місто, через інтервал назва доповіді прописними літерами, шрифт полужирний, вирівнювання «по лівому краю». Через інтервал виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині». Посилання на джерела у квадратних дужках по тексту [1, 259], бібліографічний список у кінці тексту.

 

Зразок оформлення тез

А. М. СИДОРЕНКО

канд. юрид. н., доц., НН ІП МАУП

ПИТАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

(Текст доповіді)

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, 23] )

Джерела

  1. Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі": Закон України від 10 лютого 2015 року № 173-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – N 14. – ст.192
  2. Беляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, пра­вового та наукового забезпечення: моногр. / К. І. Беляков.К. : КВІЦ, 2011. – 576 с.
  3. Мельничук Д.П. Концепція якості трудового життя: зміст та значення в процесі модернізації системи соціально-трудових відносин [Електронний ресурс] / Д.П. Мельничук // Електронний архів Житомирського державного технологічного університету. – URL: eztuir.ztu.edu.ua/4766/1/281.pd
Поділитися посиланням: