Навчання у МАУП

Меню

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Українське суспільство: контури інновації»

 30 березня 2017 року, м. Київ

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться за адресою:

м. Київ, вул. Фрометівська, 2, МАУП, корпус № 1 (Президія Академії)

Для участі у конференції просимо до 20 лютого 2017 р. надіслати на електронну адресу  conf-maup@ukr.net заявку та тези доповіді

 

Початок роботи конференції о 1000 ,  реєстрація учасників з 900 до 950,

Робочі мови конференції: українська, російська

 

Основні тематичні напрями конференції

 

 1. 1.        Філософські аспекти проблематики інноваційного суспільства;
 2. 2.        Актуальні проблеми інноваційного розвитку державного управління та державної служби в Україні;
 3. 3.        Основні напрямки інноваційного реформування місцевого самоврядування в Україні в контексті становлення громадянського суспільства;
 4. 4.        Система цінностей громадянського суспільства посттоталітарної України: стан та перспективи;
 5. Сучасні соціальні проблеми у суспільному та особистісному вимірі;
 6. 6.        Інституціональні чинники інноваційної трансформації і розвитку економіки України;
 7. 7.        Інноваційні інформаційні технології як базис постіндустріального суспільства;
 8. 8.        Суспільство і право: актуальні проблеми сучасності;
 9. 9.        Сучасні інноваційні тенденції управління у державних та приватних підприємствах.

 

Видання збірника тез доповідей планується до початку проведення конференції

Останній термін подання тез (обсягом 3-5 стор.) – 20 лютого  2017 р.

 

Авторській примірник збірника можна буде отримати під час реєстрації та роботи конференції

 

(після проведення конференції збірник може бути надісланий учасникам заходу на поштову адресу або Новою поштою (за рахунок отримувача).

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції та включення матеріалів до збірника необхідно до 20 лютого 2017 р. направити на електронну адресу  conf-maup@ukr.net:

 • заявку
 • текст матеріалу для друку
 • відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату оргвнеску, який становить 200 грн. (в тому числі й ПДВ), (для студентів та співробітників Академії безкоштовно)

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Одержувач: ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», код ЄДРПОУ 00127522; р/р: 26008040388001 у ПАТ “ТАСкомбанк”;
МФО 339500; призначення платежу: «Конференція 30.03.2017».

 

КОНТАКТИ

Е-mail: conf-maup@ukr.net, тел. (044) 525-29-35

Детальна інформація на сайті:  http:// conferenc.ucoz.ua

 

ЗАЯВКА

Заповніть та відправте електронною поштою

 

Номер напряму, тема доповіді

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступень, вчене звання, ВНЗ або організація

 

Конт. тел., е-mail

 

Поштова адреса (або номер відділення Нової пошти) для надсилання збірника

 

 

Тези будуть друкуватися в авторській редакції без додаткового редагування  (відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори).

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих матеріалів, які не відповідають тематиці та вимогам.

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна.

Спочатку друкуються ініціали авторів та прізвища прописними літерами, шрифт полужирний вирівнювання «по лівому краю», у наступному рядку – науковий ступень, вчене звання, ВНЗ чи організація, місто, через інтервал назва доповіді прописними літерами, шрифт полужирний, вирівнювання «по лівому краю». Через інтервал виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині». Посилання на джерела у квадратних дужках по тексту [1, 259], бібліографічний список у кінці тексту.

Зразок оформлення тез

А. М. ПЕТРЕНКО

канд. юрид. н., доц., УАІМВЛ МАУП

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

(Текст доповіді)

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, 23] )

Джерела

 1. Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі": Закон України від 10 лютого 2015 року № 173-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – N 14. – ст.192
 2. Беляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, пра­вового та наукового забезпечення: моногр. / К. І. Беляков.К. : КВІЦ, 2011. – 576 с.
 3. Іваненко Г.А. Україна і концептуальне рішення близькосхідної проблеми / Г.А. Іваненко // Становлення і розвиток української державності [зб. наук. пр.]. - Вип. 12: Матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. “Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід”, 6 листоп. 2014 р./ редкол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2014. - С. 115-119.
 4. Мельничук Д.П. Концепція якості трудового життя: зміст та значення в процесі модернізації системи соціально-трудових відносин [Електронний ресурс] / Д.П. Мельничук // Електронний архів Житомирського державного технологічного університету. – Режим доступу: eztuir.ztu.edu.ua/4766/1/281.pd
Поділитися посиланням: