ЗВІТНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКОВЦІВ МАУП

«Теоретико-методологічні засади та соціальна практика модернізації України:
політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми»

Метою конференції є проведення широкої наукової дискусії з питань розвитку нових концептуальних підходів та з поглиблення досліджень теоретико-методологічних основ становлення української державності, узагальнення багатоаспектної соціальної практики.

 

Запрошуємо взяти участь у роботі підсумкового засідання конференції

29 листопада 2018 року

корпус № 1 (Президія Академії)

 

Початок роботи о 10 00 ,  реєстрація учасників з 9 30 до 9 50,

Робочі мови: українська, російська, англійська

 

Для участі у підсумковому засіданні конференції необхідно до 29 жовтня 2018 р. надіслати на електронну адресу conf-maup@ukr.net заявку та тези доповіді за темою конференції

 

ЗАЯВКА

Заповніть та відправте електронною поштою

Тема доповіді

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступень, вчене звання, назва інституту

 

Конт. тел., е-mail

 

До збірника матеріалів конференції будуть включені тези доповідей, що були представлені аудиторії на підсумковому пленарному засіданні Конференції та під час наукових заходів (конференцій, круглих столів, наукових семінарів), які проходили у підрозділах Президентського університету протягом 2018 року, але не опубліковані на час проведення конференції.

Для включення тез тих доповідей, з якими доповідачі виступали на заходах підрозділів протягом 2018 року – особам, відповідальним за проведення заходів, необхідно протягом вересня-жовтня 2018 р. направляти на електронну адресу conf-maup@ukr.net заархівовані файли (з розширенням *.rar), які містять тези всіх учасників заходу, оформлені за наданим зразком, та файл зі змістом (згідно Програми заходу). (Назва файлу з тезами – прізвище автора, назва заархівованого файлу – прізвище відповідального.

Останній термін подачі матеріалів – 29 жовтня 2018 р.

 

Тези будуть друкуватися в авторській редакції без додаткового редагування  (відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори).

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих матеріалів, які не відповідають вимогам до оформлення.

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна.

Спочатку друкуються ініціали авторів та прізвища прописними літерами, шрифт полужирний вирівнювання «по лівому краю», у наступному рядку – науковий ступень, вчене звання інститут МАУП, через інтервал назва доповіді прописними літерами, шрифт полужирний, вирівнювання «по лівому краю». Через інтервал виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині». Посилання на джерела у квадратних дужках по тексту [1, 259], бібліографічний список у кінці тексту.

 

КОНТАКТИ:

Центр організації наукової роботи та інновацій в освітньому процесі

Е-mail: conf-maup@ukr.net, тел. 527- 94 - 44, (вн. 13-47, 14-41, 11 50).

Зразок оформлення тез

А. М. ПЕТРЕНКО
канд. юрид. н., доц., ННІП МАУП

І.О. ГУМЕННИК
магістрантка, ННІП МАУП

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

(Текст доповіді)

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, 23] )

Джерела

  1. Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі": Закон України від 10 лютого 2015 року № 173-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004.  N 14. – ст.192
  2. Беляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, пра­вового та наукового забезпечення: моногр. К. : КВІЦ, 2011. – 576 с.
  3. Іваненко Г.А. Україна і концептуальне рішення близькосхідної проблеми  // Становлення і розвиток української державності [зб. наук. пр.].  Вип. 12: Матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. “Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід”, 6 листоп. 2014 р./ редкол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.]. К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2014. С. 115-119.
  4. Мельничук Д.П. Концепція якості трудового життя: зміст та значення в процесі модернізації системи соціально-трудових відносин [Електронний ресурс]  Електронний архів Житомирського державного технологічного університету. URL: eztuir.ztu.edu.ua/4766/1/281.pd
Поділитися посиланням: