Навчання у МАУП

Меню

Формування освітніх програм та навчальних планів, їх моніторинг та періодичний перегляд

Перегляд освітніх програм

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм

Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень:


Економіка
Економіка праці
Управління персоналом та економіка праці
Міжнародна економіка та управління персоналом
Правоохоронна діяльність
Міжнародне право
Право
Клінічні психологія
Міжнародні відносини (2017)
Організація туристичної діяльності
Міжнародні відносини і дипломатія країн ЄС (2018)
Міжнародні відносини (2018)
Філологія
Державна служба
Публічне урядування
Публічне управління та адміністрування (2017)
Публічне управління та адміністрування (2019)Психологія
Маркетинг і рекламна діяльність
Фінанси, банківська справа та страхування
Управління персоналом та економіка праці
Маркетинг
Фармація (2019)
Фармація (2017)
Фінансовий менеджмент
Міжнародна економіка та управління персоналом
Облік і оподаткування
Комп`ютерні науки
Право
Менеджмент
Медичний та фармацевтичний менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Соціальна робота
Філологія
Туризм
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Управління бізнесом
Економіка та управляння підприємствами
Економіка та управління бізнесом
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ОБЛІК І АУДИТ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
Економіка праці
Економіка
Міжнародна економіка та управління персоналом
Управління персоналом та економіка праціСпеціаліст
Економіка
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент організацій і адміністрування
Психологія
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
МЕНЕДЖМЕНТ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ (2018)
Економіка
Управління персоналом та економіка праці

Другий (магістерський) рівень:


Управління персоналом та економіки праці
Міжнародна економіка та управління персоналом
Економіка
Економіка праці
Правоохоронна діяльність
Практична психологія
Міднародний туризм (2018)
Міжнародні відносини (2018)
Медичний туризм (2018)
Державна служба
Філологія
Філологія (2018)
Психологія
Маркетинг і рекламна діяльність
Фінанси, банківська справа та страхування
Стоматологія
Медична психологія
Облік і оподаткування
Маркетинг
Інженерія програмного забезпечення
Правоохоронна діяльність
Менеджмент
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Медичний та фармацевтичний менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Туризм
Публічне управління та адміністрування
Соціальна робота
Міжнародні відносини (2017)
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (2017)
Право
Бізнес адміністрування
Економіка та управляння підприємствами
Економіка та управління бізнесом
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
Економіка
Управління персоналом та економіка праці
Міжнародна економіка та управління персоналом

Третій рівень (доктора філофії)

Освітньо-наукова програма

Educational-scientific program
Поділитися посиланням: