Про Академію

Меню

Кафедра медичної біології та теоретичної медицини

Кафедра розміщується в корпусі № 23, 1-й поверх, комплекс «Учбова аптека», кабінет №3.

Кафедра медичної біології та теоретичної медицини здійснює підготовку фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація» за першим (бакалаврським) освітнім рівнем.

У процесі навчання студенти опановують дисципліни з циклів:

  1. природничо-наукової підготовки: Біологічна фізика з фізичними методами аналізу, Біологія з основами генетики, Анатомія та фізіологія людини, Мікробіологія з основами імунології, Патологічна фізіологія, Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки, Клітинна біологія;
  2. професійної підготовки: Гігієна у фармації та екологія, Охорона праці та охорона праці в галузі,Біологічна хімія.

Суттєва увага приділяється практичній спрямованості навчання студентів. Кафедра забезпечує викладання першої долікарської допомоги з ознайомчою медичною практикою, яку студенти проходять на базі лікувально-профілактичних закладів м. Київ та у складі бригад КМЛШМД.

Для унаочнення та візуалізації при викладанні анатомії, фізіології, патологічної фізіології, першої долікарської допомоги використовуються сучасні муляжі й тренажери. Наразі студенти мають нагоду відпрацьовувати вміння щодо реанімації постраждалих, непрямого масажу серця, штучного дихання, навики щодо внутрішньовенного введення лікарських засобів, накладання пов’язок, шин, транспортування постраждалих.

Виховна робота серед студентів ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх і довірливих стосунків у студентських групах, а також всіляко сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної ними професії.

Науково-педагогічний склад кафедри загальної та клінічної фармації

Завідує кафедрою Василишин Роман Йосифович – доктор медичних наук

Закінчив Дніпропетровскьий медичний інститут, лікувальна справа (1987), кандидат медичних наук (1999), доктор медичних наук (2011), заслужений лікар України, орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2011).

Викладацький склад:

Тордія Надія Володимирівна, кандидат біологічних наук;

Вишніченко Сергій Іванович, кандидат медичних наук.

Поділитися посиланням: