Кафедра загальної та клінічної фармації

Кафедра розміщується в корпусі № 23, 1-й поверх, комплекс «Учбова аптека», кабінет №1.

Кафедра загальної та клінічної фармації здійснює підготовку фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація» за першим (бакалаврським) освітнім рівнем.

У процесі навчання студенти опановують дисципліни з циклів

природничо-наукової підготовки: Органічна хімія, Загальна та неорганічна хімія, Аналітична хімія, Фізична та колоїдна хімія, Фармацевтична ботаніка, Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень;

професійної підготовки: Етика і деонтологія у фармації, Технологія ліків, Вступ у фармацію, Фармакогнозія, Фармакологія, Фармацевтична хімія, Організація та економіка фармації

Суттєва увага приділяється практичній спрямованості навчання студентів. Значною мірою цьому сприяє проходження студентами, починаючи з І курсу, ознайомчої практики з організації та економіки фармації, пропедевтичної практики з аптечної технології ліків (модулі 2 та 3 дисципліни «Вступ у фармацію»), навчальної практики з фармацевтичної ботаніки, переддипломної практики.

Базовими закладами для проведення практики студентів є Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України; НПП „Голосіївський” Мінприроди України; ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»»; ТОВ «АПТЕКА №1. ТРАНСФАРМ», мережа аптек «Здорова сім’я»; ТОВ «Фармастор», мережа фармамаркетів «Аптека Доброго Дня»; ТОВ «ТАС-Фарма»; ТОВ «Сімейна аптека 2011»; Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека № 24».

Науково-педагогічний склад кафедри загальної та клінічної фармації

Завідує кафедрою Соловйов Олексій Станіславович – доктор медичних наук, доктор фармацевтичних наук

Закінчив Дніпропетровську державну медичну академію, лікувальна справа (1996), Запорізький державний медичний університет, загальна фармація (2011), кандидат медичних наук (2010), доктор медичних наук (2017), доктор фармацевтичних наук (2018).

Викладацький склад:

Носенко Олександр Анатолійович, кандидат фармацевтичних наук, гарант ОПП;

Джан Тетяна Віталіївна, кандидат фармацевтичних наук;

Дьякова Лариса Юріївна, кандидат фармацевтичних наук;

Бабинін Дмитро Олександрович, кандидат медичних наук;

Лютенко Наталя Василівна,  кандидат хімічних наук;

Полковенко Ольга Володимирівна, кандидат біологічних наук.

Поділитися посиланням: