Носенко Олександр Анатолійович

Кандидат фармацевтичних наук, спеціальність 15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

Тема дисертаційної роботи : «Оптимізація використання кадрового потенціалу підприємств фармацевтичного виробництва»

Завідувач кафедри загальної та клінічної фармації

Має досвід науково-педагогічної діяльності на посаді декана медико-фармацевтичного факультету Київського міжнародного університету (2012-2016 рр.)

З 2017 року працює в МАУП, викладає дисципліни «Етика і деонтологія у фармації», «Організація та економіка у фармації».

Автор та співавтор більше 100 наукових публікація. Наукові дослідження пов’язані із проблемами фармацевтичного ринку України, виробництвом лікарських засобів, організацією роботи аптек тощо. Зокрема:  

 1. Носенко О.А. Комплексне дослідження ефективної трудової діяльності персоналу підприємств фармацевтичного виробництва // ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій», Київ, КиМУ, 14 квітня 2015 р. : тези доп. – К., 2015.
 2. Носенко О.А., Дьякова Л.Ю. Аналіз узгодженості застосовуваних в аптеках підходів до зберігання лікарських засобів з вимогами GSP / Управління якістю в фармації : матеріали ХІІІ наук.-практ. конф.,  м. Харків, 17 трав. 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 110-114.
 3. Носенко О.А., Дьякова Л.Ю. Аналіз зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини і перебувають у законному обігу / Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань: матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 29-30 березня 2019 р. – Херсон, 2019. – С. 152-155.
 4. Дьякова Л. Ю. Управління внутрішнім навчанням і розвитком персоналу аптечних закладів в умовах впровадження належних практик (GDP і GPP) / Л. Ю. Дьякова, А. С. Немченко, О. А. Носенко // Фармаком. − 2009. − № 2. − С. 125−132.
 5. Довідник фальсифікованих лікарських засобів, виявлених на території України/Видання перше. – [В.В. Стеців, С.О. Лебедь, О.А. Носенко, С.Д. Нецька, К.А. Прокопюк]. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 212 с.
 6. Немченко А. С. Системний підхід до управління якістю та персоналом в умовах впровадження належної практики дистрибуції / А. С. Немченко, Л. Ю. Дьякова, О. А. Носенко // Фармаком. – 2008. – № 3. – С. 92–98.
 7. Немченко А.С. Організаційні засади внутрішнього навчання персоналу аптечних закладів у системі забезпечення якості лікарських засобів / А.С. Немченко, Л.Ю. Дьякова, О.А. Носенко // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 3(15). – С. 84–88.
 8. Суб’єктивне визначення дезадаптуючого впливу виробничого середовища шляхом семантичної оцінки динаміки функціонального стану працівників фармацевтичних підприємств / В.А. Загорій, О.А. Носенко, С.В. Хіменко, Л.Ю. Дьякова // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2005. – Кн. 2, Вип. 14. – С. 646-654.
 9. Немченко А. С. Методологічні підходи до ефективного використання персоналу фармацевтичної галузі відповідно до міжнародних стандартів належних практик GLP/GCP/GMP/GDP : метод. рек. / А. С. Немченко, Л. Ю. Дьякова, О. А. Носенко. – К., 2008. – 26 с.
 10. Немченко А. С. Наукове обґрунтування ефективного використання персоналу аптечних закладів відповідно до міжнародних стандартів належної аптечної практики : метод. рек. / А. С. Немченко, Л. Ю. Дьякова, О. А. Носенко. – К., 2008. – 24 с.
 11. Носенко О.А., Дьякова Л.Ю. Комплексна оцінка стану здоров’я в системі управління персоналом підприємств фармацевтичної галузі // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наук. ст. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2006. – Т.2. Вип. XV. – С.428-429.
 12. Носенко О.А. Актуальні питання розвитку наукових напрямків у галузі фармації// Науковий семінари «Формування наукової тематики», Київ, КиМУ, медико-фармацевтичний факультет, кафедра фармації, 24 жовтня 2012 р. : тези доп. –К., 2012. – С. 3.
 13. Носенко О.А. Дослідження підходів до управління персоналом аптек у системах забезпечення якості// Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії», Київ, 06 – 07 квітня 2013 р. : тези доп. –К., 2013. – С. 44.

Активно займається методичною роботою, має власні навчально-методичні розробки, зокрема в напрямку вивчення фармацевтичного законодавства.

Керує студентським науковим гуртком «Інноваційна фармація», в якому студенти мають можливість з першого курсу активно включатись в життя фармацевтичної науки України.

Має досвід практичної роботи за спеціальністю – 21 рік, у т.ч. 9 років Державна служба з контролю якості лікарських засобів у Харківській області; досвід роботи на посадах директора  та заступника директора фармацевтичної компанії з роздрібною аптечною мережею

Проводить наукове консультування підприємств та організацій. Одна з найбільших робіт була проведена для ТОВ “Фармасофт” – розробка фармацевтичної системи якості, яка підтверджена отриманням сертифіката належної практики дистрибуції № 02/2018/GDP від 07.05.2018.

Підвищення кваліфікації проходить в напрямку організації та  управління фармацією. Зокрема, в 2016 році проходив стажування по темі  «Організаційні та економічні засади розвитку фармацевтичної галузі України»

Поділитися посиланням: