Соловйов Олексій Станіславович

Доктор фармацевтичних наук; спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи  та судова фармація.

Тема дисертаційної роботи: «Науково-практичне та теоретичне обґрунтування системи заходів забезпечення фармацевтичного права у сфері обігу, промоції, лікарських засобів і парафармацевтичної продукції»

Доктор медичних наук; спеціальність 14.01.21 – травматологія та ортопедія;

Тема дисертаційної роботи: «Травматична хвороба у ВІЛ- інфікованих постраждалих з полісистемними та поліорганними пошкодженнями»

 

Професор кафедри загальної та клінічної фармації МАУП

З 2018 року викладає фармакологію та дисципліну «Вступ у фармацію» в МАУП.

Має досвід практичної роботи за спеціальністю – 23 роки, у т.ч. на посаді Голови Державної служби України з лікарських засобів і контролю за наркотиками.

Має більше 100 наукових публікацій у періодичних виданнях, зокрема таких, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН. Це, зокрема останні наукові статті:

1. Pashkov V., Soloviov A., Olefir A. Legal aspects of counteracting the trafficking of falsified medicines in the European Union // Wedomosci Lekarskie. – 2017. – T. LXX., № 4. –– P. 843-849. Scopus.

2. Формування правової обізнаності як компонента професійної компетентності фармацевтичних працівників у країнах Європейського Союзу (досвід Чеської Республіки) / І. М. Алєксєєва, М. С. Пономаренко, О. Г. Алексєєв, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2016. № 2. С. 96-101.

3. Основні етапи нормування та впорядкування навчання й використання фармацевтичної кадрової ресурсної бази / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська, Ю. М. Григорук. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. 2016. № 2. С. 110-117.

4. Дроздова А.О., Соловйов О.С. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України на наявність аерозолів / Фармацевтичний журнал. 2016. № 1. С. 19-25.

5. Системні підходи у створенні необхідного асортименту лікарських засобів для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, В. О. Борищук. Фармацевтичний часопис. 2016. № 2. С. 54-60.

6. Soloviov O.S. Practical implementations of the PIC/S principles in Ukraine after its accepting international requirements for quality control of medicinal products. Management, Economy and Quality Assurance in Pharmacy. 2017. № 1 (49).  Р. 42-48.

Є співавтором монографії та 9 навчальних посібників, серед яких:

1. Демченко І., Соловйов О. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні: монографія / К., 2014. 128 с.

2. Бушуєва І. В. , Погорєлова О. О. , Соловйов О. С. Методичні рекомендації по вдосконаленню комунікаційних навичок фармацевтичних фахівців у напрямку продажів. Запоріжжя, вид-во Запорізького держ. мед. ун-ту. 2014. 16 с.

3. Молодожонова О. О. , Бушуєва І. В., Соловйов О. С. Методичні рекомендації по визначенню ступеню задоволеності та прихильності споживачів до фармацевтичного підприємства. Запоріжжя, вид-во Запорізького держ. мед. ун-ту. 2014. 16 с.

4. Погорєлова О. О. , Бушуєва І. В. , Соловйов О. С.  Методичні рекомендації по прогнозуванню поведінки споживачів на перетині використання фізичних факторів впливу аптечного підприємства. Запоріжжя, вид-во Запорізького держ. мед. ун-ту. 2014. 16 с.

5. Положення про сертифікацію і ліцензування професійного рівня персоналу підприємств з виробництва лікарських засобів. Проект / Ю. В. Вороненко, М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, В. П. Черних, В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко, Ю. М. Григорук. Вінниця: вид-во ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2015. 15 с.

6. Інтегрована модель сімейної (страхової) фармації в організації медикаментозного забезпечення населення України в умовах амбулаторій загальної практики сімейної медицини у відповідності до міжнародних стандартів GPP: методичні рекомендації / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, В. О. Борищук, Л. А. Бутко, С. В. Аугунас, М. О. Говоруха, Ю. М. Григорук. Вид-во «Юстон». К., 2017. 29 с.

Активно працює над удосконаленням фармацетивчного ринку України, цьому присвячена значна частина публікацій, деякі із них:

1. Роль інформатизації фармацевтичного ринку в забезпеченні управління обігом лікарських засобів. Повідомлення 1. Нормативно-правовий супровід впровадження страхової медицини та фармації / Л. Ю. Бабінцева, О. П. Мінцер, М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов. Медична інформатика та інженерія. 2013. № 4. С. 16-19.

2. Соловйов О. С. На ринку України будуть лише якісні лікарські засоби. Фармац. кур'єр. 2013. № 1. С. 12-17.

3. Computer prediction and synthesis of new azoles based on N-benzoyl-N’-(9, 10-dioxo-9, 10-dihyndroan-thaceh-1-y1) thioureas / V. Zvarych, M. Stasevych, O. Stanko, V. Novikov, M. Vovk, V. Porovikov, O. Solovyov. Chemine Technologiya. 2013. № 2. Р. 5-13.

Sinthesis of new thiosulfonate derivatives with guinone and guinoxaline fragments / K. Bolibrukh, N. Monka, S. Polovkovych, V. Lubenets, V. Novikov, O. Khoumeri, T. Terme, P. Vanelle, O. Solovyov. Chemine Technologiya. 2013. № 2. Р. 14-20.

Соловьев А. С. Аптеки – это хоть и социальный, но бизнес. Сегодня. 2013. № 209. С. 6.

4. Соловйов О.С. Держлікслужба України продовжить курс на імплементацію європейського законодавства до вітчизняного. Фармацевт практик. 2013. № 12. С. 9.

5. Соловйов О. С. Концепція системи підтримки прийняття рішень в клініко-фармацевтичному менеджменті негоспітальних пневмоній вірусно-бактеріальної етіології. Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. К.: НМАПО, 2015. Вип. 24, кн. 1. С. 567-574.

6. Ретроспективний аналіз кадрового складу аптечних закладів України за 1913-1940 та 1950-1980 р.р. / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, Ю. М. Григорук. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. 2015. № 3-4. С. 14-18.

Поділитися посиланням: