Кафедра організації туристичної діяльності

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 5.

Туризм – перспективна спеціальність. Праця в туристичній сфері одна із найбільш оплачуваних, цікава та різнобічна. Водночас вимагає від спеціаліста у сфері туризму спеціальних навичок, професійної комунікації, обізнаності, відповідальності та постійного самовдосконалення, швидкого вирішення проблемних питань, емоційної стабільності та врівноваженості.

Туризм є головним фактором і основною складовою туристичної інфраструктури, відіграє провідну роль у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку відповідних послуг.

Фахівці спеціальності 242 «Туризм» та 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент туризму та готельного бізнесу») підготовлені для  організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної, педагогічної роботи; в туристичних агенціях, екскурсійних бюро, готельних підприємствах, а також в державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері організації управління, в установах, що здійснюють науково-дослідну діяльність у сфері туризму, вищих навчальних закладах.

Основна мета спеціальності – формування загальних та фахових компетентностей для успішного впровадження професійної діяльності у сфері туризму.

Здобуття необхідних знань, умінь та навичок під час навчання за спеціальністю 242 «Туризм» дають змогу випускникам здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

 • менеджер (управитель) з туризму;
 • гід-перекладач;
 • туризмознавець;
 • інструктор-методист з туризму;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • організатор туристичної і готельної діяльності;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • фахівець із організації дозвілля;
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування в туризмі;
 • інспектор з туризму;
 • агент з організації туризму;
 • менеджер з туристичного напрямку;
 • менеджер з внутрішнього туризму;
 • менеджер з міжнародного туризму;
 • керівник туристичної групи;
 • консультант з питань страхування в туризмі;
 • фахівець туристичного супроводу;
 • керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні);
 • агент з організації туризму;
 • консультант з подорожей;
 • завідувач бюро подорожей;
 • керівник туристичної групи.

Здобуття необхідних знань, умінь та навичок під час навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент туризму та готельного бізнесу») дають змогу випускникам реалізовувати себе на таких посадах:

 • менеджер з туристичного напрямку;
 • менеджер з внутрішнього туризму;
 • менеджер з міжнародного туризму;
 • керівник туристичної групи;
 • консультант з питань страхування в туризмі;
 • фахівець туристичного супроводу;
 • керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні);
 • агент з організації туризму;
 • консультант з подорожей;
 • завідувач бюро подорожей;
 • керівник туристичної групи.

         Перелік основних навчальних дисциплін кафедри:

 • англійська мова;
 • основи туризмознавства;
 • географія туризму;
 • історія туризму;
 • сільський зелений туризм;
 • стандартизація і сертифікація туристичних послуг;
 • правове регулювання туристичної діяльності;
 • бізнес-тренінг з організації роботи туристичних підприємств;
 • маркетинг в туризмі;
 • інформаційні технології в туризмі;
 • організація санаторно-курортного обслуговування;
 • економіка готельного та туристичного бізнесу;
 • менеджмент суб’єктів туристичної індустрії;
 • організація ресторанного господарства;
 • організація готельного господарства;
 • організація екскурсійної діяльності;
 • організація туристичних подорожей;
 • ринок туристичних послуг;
 • туроперейтинг;
 • транспортне забезпечення туристичних послуг;
 • статистика туризму.

Кафедра є профільною з підготовки фахівців:

Освітній рівень «Бакалавр» (денна форма навчання)

- за спеціальністю 242«Туризм»

Спеціалізації:

 • Міжнародний туризм;
 • Організація туристичної діяльності.                 

- за спеціальністю 073  «Менеджмент»

Спеціалізації:

 • Менеджмент туризму та готельного бізнесу.

Освітній рівень «Магістр» (денна, заочна форми навчання)

-  за спеціальністю 242«Туризм»

Спеціалізації:

 • Міжнародний туризм та переклад;
 • Організація туристичної діяльності;
 • Медичний туризм.                                            

- за спеціальністю 073  «Менеджмент»

Спеціалізації:

 • Менеджмент туризму та готельного бізнесу.

Завдання кафедри: формування у студентів здатності творчо підходити до вирішення проблем  організації туристичної діяльності та готельного бізнесу на національному та міжнародному туристичному ринках, вироблення здатності приймати обґрунтовані управлінські рішення в різних сферах діяльності підприємств туристичної індустрії та готельного бізнесу; досягати результативності в реалізації як цілей  туристичної організації, так і власних цілей.


Науково-педагогічний склад кафедри організації туристичної діяльності

Завідувач кафедри – Баєв Вадим Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, професор МКА.

Випускник Чернівецького державного університету, Міжрегіональної Академії управління персоналом. Викладає навчальні дисципліни: «Управління якістю туристичних послуг», «Транспортне забезпечення туристичних послуг», «Бізнес-тренінг з організації роботи туристичних підприємств», «Управління якістю», «Основи наукових досліджень у сфері туризму», «Управління якістю туристичних послуг».

Заступник завідувача кафедри – Кривоберець Марина Миколаївна, доктор філософії в галузі економіки, доцент.

Викладає навчальні дисципліни: «Основи туризмознавства», «Стандартизація і сертифікація туристичних послуг», «Бізнес-тренінг з організації роботи туристичних підприємств», «Організація готельного господарства», «Менеджмент суб’єктів туристичної індустрії».

Професор кафедри – Радзієвський Олександр Іванович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник. Автор більше 250 наукових доробок.

Провідні викладачі кафедри:        

Мазнєва Марина Вікторівна –  кандидат економічних наук, доцент кафедри організації туристичної діяльності.

Близнюк Андрій Станіславович – кандидат економічних наук, доцент кафедри організації туристичної діяльності.

Мамонтов Сергій Михайлович – старший викладач кафедри організації туристичної діяльності. Викладає навчальні дисципліни: «Екологічний туризм», «Екологія», «Безпека життєдіяльності».

Поділитися посиланням: