Кафедра філології та українознавства

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 2.

Кафедра філології та українознавства є структурним підрозділом Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом.

Дисципліни, що викладаються кафедрою – «Історія та культура України», «Ділова українська мова», «Риторика, етика ділового спілкування» – дозволяють студентам усіх спеціальностей оволодівати вміннями, вкрай необхідними для майбутніх фахівців у будь-якій галузі. Викладачі кафедри спрямовують свою освітню діяльність на формування та поглиблення аналітичних здібностей молоді, навичок ведення цивілізованої дискусії, відстоювання своєї точки зору, формулювання системи аргументованих доказів тощо.

При кафедрі діють наукові студентські гуртки: «Віддзеркалення» (керівник – В.Ж. Попов), «Україна на сучасному етапі» (керівник – Н.В. Кущ), «Витоки» (керівник – А.А. Гоцалюк).

 Науково-педагогічний склад кафедри філології та українознавства

Попов Вячеслав Жанович, завідувач кафедри. Доктор історичних наук, професор. Закінчив у 1981 році Донецький державний університет за спеціальністю «Історія». Автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт з нової та новітньої історії України, політології, соціології. Докторська дисертація присвячена вивченню повсякденного життя мешканців промислово розвинутих регіонів України в період національно-демократичної революції 1917-1920 рр. У 2013 р. вийшла друком монографія В.Ж. Попова «Між владою та безвладдям: населення українських міст у 1917-1920 рр.». Наукові інтереси – історія та соціологія повсякденності, соціальна історія, політична соціологія.

Гоцалюк Алла Анатоліївна, професор кафедри. Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв у 1999 р., отримала кваліфікацію «Диригент хору, викладач». Доктор філософських наук, у 2016 р. захистила докторську дисертацію за темою «Неотрадиціоналізм як соціокультурний феномен України». Має вчене звання доцента. Автор понад 50 наукових статей. Наукові інтереси – культурологія, історія української культури, традиційна українська обрядовість ХХ століття.

Хвалько Сніжана Ярославівна, викладач кафедри. Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (російська)». Має кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури та зарубіжної літератури». Працює над кандидатською дисертацією.

Поділитися посиланням: