Кафедра професійної освіти та управління навчальним закладом

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 10

Кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом», яка поєднує в собі специфіку навчання адміністративному менеджменту і дає право випускникам працювати як у галузі загального менеджменту, так і у галузі освіти – викладання, виховання, соціальної роботи тощо.

Вектори професійної діяльності

  • Менеджер, адміністратор.
  • Керівник навчального закладу (вищого, професійного, шкільного, дошкільного, позашкільного) або його підрозділів: директор, ректор, завідувач, декан тощо.
  • Викладач з педагогічною освітою (з дисциплін відповідно до своєї спеціальності).

Науково-педагогічний склад кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом

Шестопалова Ірина Олександрівна Шестопалова Ірина Олександрівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, професор МКА.
Найдьонов Іван Миколайович Найдьонов Іван Миколайович - кандидат педагогічних наук,   професор МКА.
Муромець Вікторія Григорівна Муромець Вікторія Григорівна - кандидат педагогічних наук, доцент, член-коресподент Української академії Акмеології.
Поділитися посиланням: