Про Академію

Меню

Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій

Cайт Інституту: it.maup.com.ua

Інститут комп’ютерно - інформаційних технологій (ІКІТ) створено 15 січня 2014 року за ініціативи Міжрегіональної Академії управління персоналом.

ІКІТ – навчальний заклад нового покоління, мета якого – підготовка ІТ - спеціалістів високої кваліфікації, на базі партнерських програм навчання від Microsoft, Cisco, Autodesk. Реалізація мети передбачає абсолютно нові, удосконалені та відкориговані до вимог часу навчальні програми та ліцензовані напрямки підготовки з видачею документу про закінчення навчання державного зразка та з видачею міжнародних сертифікатів Microsoft, Cisco, Autodesk.

За основу навчального процесу було взято європейські вимоги та освітянські стандарти в поєднанні з традиційними та новітніми освітніми технологіями, рекомендованими Міністерством освіти, науки, молоді та спорту та нашими партнерами Microsoft, Cisco, Autodesk, які контролюють надання нами якісних освітніх послуг.

Адміністрація Інституту формує інноваційне освітньо-виховне середовище, що передбачає:
  • повністю новий зміст освіти, який дозволить підготувати конкурентоздатних ІТ – спеціалістів, з відповідним засвоєнням навичок та вмінь для практичної діяльності в обраній спеціальності;
  • комплексне вдосконалення професійної майстерності викладачів через опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами навчання з метою підготовки фахівців з європейським типом мислення;
  • зміцнення матеріально-технічної бази за рахунок придбання сучасної комп’ютерної техніки, обладнання аудиторій сучасними засобами навчання, створення відповідних практичних площадок для проектної діяльності, на прикладі лабораторії Cisco;
  • залучення практикуючих спеціалістів ІТ-компаній з міжнародними сертифікатами для викладання дисциплін та проведення відповідних практичних робіт;
  • заохочення студентів на навчання для подальшого проходження практики та працевлаштування у провідних ІТ-компаніях країни та Європи.

Головним завданням діяльності ІКІТ є якісна підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі інформаційних технологій, які відповідають сучасним вимогам світових ринків праці.

Структура Інституту:
КафедраГалузь знань, спеціальністьCпеціалізація
Комп’ютерних інформаційних систем і технологій 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Прикладне програмування (інтегровано з програмою Microsoft)
Web-програмування: розробка сайтів (інтегровано з програмами Microsoft та Autodesk)
Вищої та прикладної математики    
 Інформаційної безпеки    

Директор Інституту - Рябцев В`ячеслав Віталійович

Прийом з особистих питань: понеділок, п’ятниця з 14.00 - 17.00 год. 
корпус 17, кабінет 4а, тел. 490-95-19, внутр.15-22