Меню

Кафедра Комп’ютерних інформаційних систем та технологій

Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Дуднік Андрій Сергійович (Корпус 17, каб. №10, вн. тел.: 12-11)

Викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці та практики з міжнародними сертифікатами, серед яких:

 • 1 доктор технічних наук, професори (Кузьменко Б.В.),
 • 1 доктор фізико-математичних наук, професори (Кузьменко В.О.),
 • 4 кандидати технічних наук, доценти (Дуднік А.С., Дашкієв Г.М., Ігнатченко А.А., Єлісєєва О.В.),
 • 1 кандидат фізико-математичних наук, професор (Трегуб О.С.),
 • 5 кандидатів фізико-математичних наук, доценти (Дяченко М.П., Дутка Т.М., Зваридчук В.Б., Карпенко С.Г., Людвиченко В.О.),
 • 2 кандидати педагогічних наук, доценти (Бодненко Д.М., Столярова Т.О.);
 • 1 викладач з сертифікатами Cisco (Яценко М.М.)
Головним завданням кафедр є якісна підготовка конкурентоздатних спеціалістів за напрямками підготовки:

Бакалавр (денна - 4 роки або 2 роки, заочна – 4,6 роки або 2,6 роки). 6.050103 Програмна інженерія:

 • Комп’ютерні науки
 • Комп’ютерна безпека
 • Мережеві технології та системне адміністрування (Інтегровано з Microsoft та Cisco)
 • Прикладне програмування (Інтегровано з Microsoft)
 • Web - програмування: розробка сайтів (Інтегровано з Microsoft та Autodesk)

Спеціаліст (денна - 1 рік, заочна – 1,3 роки). 7.05010301 Програмне забезпечення систем:

 • Комп’ютерні науки
 • Комп’ютерна безпека
 • Мережеві технології та системне адміністрування (Інтегровано з Microsoft та Cisco)
 • Прикладне програмування (Інтегровано з Microsoft)
 • Web - програмування: розробка сайтів (Інтегровано з Microsoft та Autodesk)
Науково-методична робота:

Викладачі кафедри проводять велику науково-методичну роботу та здійснюють наукові дослідження в різних напрямах прикладної математики та інформаційних технологіях. Вони беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, залучаючи студентів всіх напрямків. Публікуються в ВАКівських виданнях разом зі студентами, висвітлюючи найактуальніші проблемні теми сучасності.

Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано:
 • Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів (В.В.Скопецький, В.А.Стоян, В.Б.Зваридчук)
 • 33 навчальних посібника;
 • «Практикум з вищої математики» (Юртин І.І.);
 • «Основи інформаційних систем і технологій» (Карпенко С.Г., Іванов Є.О.);
 • «Математичний аналіз у задачах і прикладах у 2-х частинах» (Дюженкова О.Ю.);
 • «Практикум і контрольні роботи з MS ACCESS» (Попов В.В., Шевченко Л.О., Москалькова Н.М.);
 • «Інформаційні системи і технології» (С.Г.Карпенко, В.В.Попов, Ю.А.Тарнавський та ін.);
 • «Основи інформаційних систем і технологій» (С.Г.Карпенко, Є.О.Іванов);
 • «Математическое программирование (с элементами информационных технологий)» (В.Р.Кулян, Е.А.Юнькова, А.Б.Жильцов);
 • «Основы работы на персональном компьютере» (Е.С.Вакал, А.С.Тригуб);
 • «Internet - технології» (Ю.А.Тарнавський) та ін.
 • 155 наукових статей.

Крім того, були розроблені і опубліковані навчальні програми і методичні рекомендації для самостійної роботи з основних дисциплін.

Спеціалізації та вартість навчання

Перелік галузей знань, напрямів, спеціальностей і спеціалізацій на 2014-2015 н.р.

Вартість навчання

Адреса приймальної комісії

03039, м.Київ, вул. Фрометівська, 2,
Тел.: (044) 490-95-06; 494-47-47
Факс: (044) 524-95-11