Про Академію

Меню

Інститут менеджменту та охорони здоров'я

Інститут менеджменту та охорони здоров'я.

Корпус № 4. Телефон : (044) 490-95-25

Інститут менеджменту та охорони здоров'я –  входить до складу Президентського університету МАУП,  перший з навчальних інститутів, створених у Міжрегіональній Академії управління персоналом (1993 р.).

Історична довідка.

З 1993 по 2003 рр. Інститут очолювали:

Головатий М.Ф.- доктор політичних наук, професор, академік МКА

Гриньов В.Б. - доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України ( 1990-1993 рр. - Заступник Голови Верховної Ради України)

Ющенко В.А. - Заслужений економіст України  ( Президент України в 2006-2010 рр., прем'єр-міністр України (1999–2001 рр.)

Бебик В.М., доктор політичних наук, професор

Жильцов О.Б.,  канд..пед.наук, професор.

Дробноход М.І., - доктор геолого-мінералогічних наук, професор.  президент АН вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Гринівецька Н.М.- доктор філософії в галузі ділового адміністрування;

Мирончук В.Д. – доктор історичних наук, професор

З 2003 по 2007 рр. УРІМБ очолював доктор політичних наук, професор О.В.Антонюк.

Інститут був організатором проведення наукових конференцій: «Актуальні проблеми формування екологічного менеджменту в Україні» (Київ, 2004 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Концептуальні засади формування менеджменту в Україні» (Судак,2005 р.); ІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми підготовки професійних кадрів з менеджменту в умовах реформування освіти в Україні» (Львів, 2006 р.); ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Концептуальні засади формування менеджменту в Україні» (Київ,2007 р.);  Науково-практична конференція «Екологічний менеджмент: сучасні проблеми та перспективи» (Київ, 2007 р.); ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Концептуальні засади формування менеджменту в Україні» (Київ-Стамбул 2010 р.);  ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні засади формування менеджменту в Україні» (Київ-Дубай (ОАЄ) 2012 р.);   V Всеукраїнської наукової конференції «Концептуальні засади формування менеджменту в Україні» ( Київ 2013 р.); «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності» (Київ 2015р.)

Двічи на рік Інститут проводить наукові конференції магістрів та молодих вчених «Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку».

Керівництво інститута

Директор інституту - Баєва Олена Вікторівна, доктор біологічних наук, професор.

Телефон 490-95-25 ( внутр. 12-60)
e-mail: urimb@iamp.edu.ua, сайт: baeva.org.ua

Закінчила Чернівецький державний університет ім. Федьковича (1977), Черкаський інститут управління за спеціальністю “Менеджмент організацій”, кваліфікація “Менеджер-економіст” (2002), доктор біологічних наук (1991), професор кафедри адміністративного та медичного менеджменту (2015). В 1997 р. під її керівництвом вперше на Україні було започатковано підготовку фахівців з Менеджменту підприємств і організацій в галузі охорони здоров’я. Член редакційної ради журналів “Персонал”, «Наукові праці МАУП». Відмінник освіти України (1999). Автор понад 300 наукових праць.

Заступник директора – Самойленко Тетяна Валентинівна

(телефон 490-95-25 ( внутр. 12-64), доктор філософії в галузі ділового адміністрування (2000р.), професор МКА, професор кафедри бізнес-адміністрування,адміністративного та медичного менеджменту.

Закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (історичний факультет) (1985р.), МАУП (магістр адміністративного менеджменту) (2006р.).
Відмінник освіти України (2002р.). Нагороджена золотой медалю МКА

«За заслуги в освіті»(2008р.). Приймала участь та визнана переможцем

(2001р.) Всеукраїського конкурсу освітян «Освіта в Україні XXI століття: поступ до Людини».

Декан: Семерей Жанна Вікторівна

закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко за спеціальністю «Економіка праці» (1985р.), Київський Національний Економічний Університет за спеціальністю «Фінансовий менеджмент» (2002р.). Доктор філософії в галузі економіки (2005р.), професор МКА. Автор 12 наукових публікацій. Викладає дисципліни: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент».

Організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його перебігом та результативністю. Здійснює контроль за виконанням навчальних планів та програм за рівнями фахової підготовки.
Кафедри Інституту

Навчальний процес в Інституті менеджменту та охорони здоров'я забезпечують  високопрофесійні викладачі, яки мають науковий ступінь докторів та кандидатів наук.

Інститут готує фахівців за рівнями вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень 
  • другий (магістерський) рівень  

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється  професорсько-викладацьким складом кафедр за галузями знань / спеціальностями:

Кафедра

Галузь знань, спеціальність

Cпеціалізація

Бізнес-адміністрування, адміністративного та медичного менеджменту

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Бізнес-право

Інвестиційний менеджмент

Інноваційний менеджмент

Бізнес–адміністрування

Бізнес–адміністрування в охороні здоров′я

Страховой менеджмент в охороні здоров′я

Управління якістю

Менеджмент в ІТ-сфері

Інформаційно-аналітичне забезпечення бізнесу

28 Управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Адміністративно-правове забезпечення діяльності суб′єктів господарювання

Менеджменту та адміністрування

 

 

 

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

Будівельний менеджмент

Менеджмент митної справи

Транспортний менеджмент і логістика

Промисловий менеджмент

Управління житловим будинком

Логістика

Управління персоналом та економіки праці

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка та управління персоналом

Міжнародна економіка та управління персоналом

Управління персоналом та економіка праці

Економіка та управління підприємствами

Медичної біології та теоретичної медицини

Фармації