Про Академію

Меню

Кафедра бізнес-адміністрування, адміністративного та медичного менеджменту

Корпус 4 , кімната №15,  телефон 490-95-25, вн. тел. 12-94

Кафедра є профільною по підготовці фахівців

-  за спеціальністю 074  «Публічне управління та адміністрування»,

спеціалізація «Адміністративний менеджмент», «Адміністративно-правове забезпечення діяльності суб’ктів господарювання»

- за спеціальністю 073  «Менеджмент»,

спеціалізація «Медичний та фармацевтичний менеджмент», «Бізнес-право», «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Страховий менеджмент в охороні здоров’я», «Бізнес-адміністрування», «Бізнес-адміністрування підприємств та організацій», «Бізнес–адміністрування в охороні здоров′я», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент регіонального та державного управління», «Ділове адміністрування», «Управління якістю»;

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр».

Мета діяльності: формування теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців - керівників структурних підрозділів та підприємств та установ у галузі медичного та фармацевтичного менеджменту, інноваційного та інвестиційного менеджменту, страхового менеджменту, менеджменту якості; формування теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців з бізнес-права,  бізнес-адміністрування та адміністративного менеджменту.

Серед основних завдань: формування у студентів здатності творчо підходити до вирішення проблем побудови менеджменту організацій та управління персоналом; формування вмінь та навичок виконання управлінських функцій; вироблення здатності приймати обґрунтовані управлінські рішення в різних сферах діяльності; досягати результативності в реалізації як цілей організації, так і власних цілей.

Кафедра забезпечує проведення усіх видів навчальних занять, самостійну роботу студентів, методичне забезпечення, контроль засвоєння навчального матеріалу з навчальних дисциплін:

“Менеджмент”, “Основи менеджменту”, “Історія менеджменту”, “Основи менеджменту в охороні здоров’я”, “Організаційно-правові засади в охороні здоров’я”, “Медичний та фармацевтичний менеджмент”,  “Системи технологій”, “Операційний менеджмент”, “Ситуаційний менеджмент”, “Загальний менеджмент”, “Економіка та фінансування охорони здоров’я”, “Аналіз діяльності медичних установ”, “Методи прийняття управлінських рішень”, “Організаційна поведінка”,  “Медична техніка”, “Соціальна медицина”, “Медична статистика”, “Технології виробництва послуг в охороні здоров’я”, “Облік і звітність в охороні здоров’я”, “Адміністративний менеджмент”, “Адміністративна система”, “Методика викладання менеджменту”, “Концептуальні засади сучасного менеджменту”, “Теоретичні засади державного управління”, “Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності”, “Управління інформаційними зв’язками”, “Управління змістом робіт”,  “Теорія організацій”, “Керівник адміністративної служби”, “Техніка адміністративної діяльності”,  “Аудит та оцінювання управлінської діяльності” та ін.

Теми та напрями наукових досліджень:

На період 2016-2021 рр. співробітники кафедри працюють за наступною науково-дослідною темою: “Економіко-організаційні засади реформування охорони здоров’я в Україні”.

Завідувач кафедри – д.б.н., проф. Баєва Олена Вікторівна.

Закінчила Чернівецький державний університет ім. Федьковича (1977), Черкаський інститут управління за спеціальністю “Менеджмент організацій”, кваліфікація “Менеджер-економіст” (2002), доктор біологічних наук (1991), професор кафедри адміністративного та медичного менеджменту (2015) . В 1997 р. під її керівництвом вперше на Україні було започатковано підготовку фахівців з Менеджменту підприємств і організацій в галузі охорони здоров’я. Автор понад 300 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: «Основи менеджменту в охороні здоров’я», «Організаційно-правові засади в охороні здоров’я», «Медичний та фармацевтичний менеджмент», «Біоменеджмент: спецкурс».

Заступник завідувача кафедри  – к.е.н.,доц., проф. МКА Новальська Надія Іванівна.Закінчила Національний аграрний університет, спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація «Економіст-математик» (1998), кандидат економічних наук (2002), доцент (2010), професор МКА (2010). Викладає навчальні дисципліни: «Менеджмент», «Історія менеджменту», «Методика викладання менеджменту», «Підприємництво в охороні здоров’я», «Аналіз діяльності медичних установ», «Економіка та фінансування охорони здоров’я».

 

Провідні викладачі кафедри:

Терещенко Наталія Миколаївна - доцент кафедри. Закінчила Київський державний університет культури і мистецтва, спеціальність «Бібліотекознавство і бібліографознавство», кваліфікація «Бібліотекар» (1998). Кандидат педагогічних наук (2005). Викладає навчальні дисципліни: «Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності», «Аудит і оцінювання управлінської діяльності», «Управління змістом робіт».

Владимирська Євгенія Юріївна – к.пед.н.,  доцент кафедри. Закінчила Київський політехнічний інститут, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі», кваліфікація «Магістр комп’ютерної інженерії» (2002), кандидат педагогічних наук (2007). Викладає навчальні дисципліни: «Методи прийняття управлінських рішень», «Концептуальні засади сучасного менеджменту».

Опанасюк Віталій Віталійович  - к.е.н., доцент кафедри. Закінчив   Міжрегіональну Академію управління персоналом, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «магістр управління бізнесом» (2002 р.); Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченко, спеціальність «Економічна теорія», кваліфікація «Економіст, викладач економічних дисциплін» (2004 р.). Кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Бізнес-адміністрування», «Управління проектами в сфері охорони здоров'я», «Управління фармацевтичним бізнесом».

Купчак Павло Миронович - к.е.н., доцент кафедри. Закінчив Київський національний  торговельно-економічний університет, спеціальність «Менеджер зовнішньо-економічної-діяльності», кваліфікація «магістр з менеджменту» (2003 р.). Кандидат економічних наук.    Старший науковий співробітник із спеціальності «Економіка та управління національним господарством». Викладає навчальні дисципліни: «Наукові дослідження в МВА», «Просемінар з медичного та фармацевтичного менеджменту».

Самойленко Тетяна Валентинівна - професор кафедри. Закінчила Київський державний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність “Історія”, кваліфікація “Викладач історії та суспільствознавства” (1985), Міжрегіональну Академію управління персоналом, спеціальність “Адміністративний менеджмент”, кваліфікація “Магістр адміністративного менеджменту” (2006). Доктор філософії в галузі ділового адміністрування. Викладає навчальні дисципліни: «Керівник адміністративної служби», «Адміністративний менеджмент».

Корінчевська Ірина Анатоліївна – доцент кафедри. Закінчила Київський національний медичний університет (1995), Міжрегіональну Академію управління персоналом, магістр з медичного та фармацевтичного менеджменту (2005). Доктор філософії з державного управління (2011). Викладає навчальні дисципліни: «Соціальна медицина», «Медична статистика», «Технології виробництва послуг в охороні здоров’я», «Облік і звітність в охороні здоров’я».

Терно Валерій Віталійович – к.пед.н.,доц., професор кафедри. Закінчив Київський державний інститут культури, спеціальність «Бібліотекознавство і бібліографознавство», кваліфікація «Бібліотекар-бібліограф» (1972). Кандидат педагогічних наук, доцент  (2007). Викладає навчальні дисципліни: «Інформаційно-комунікативний менеджмент»; «Управління інформаційними зв’язками».

Гончар Любов Олександрівна – к.с.-г.н.доцент кафедри. Закінчила Брянський технологічний інститут, кваліфікація “Інженер лісового господарства” (1978), кандидат сільськогосподарських наук (1985). Викладає навчальні дисципліни: «Екологічний менеджмент», «Організаційна культура».

Бех Максим Іванович – к.пед.н., доцент кафедри. Закінчив Український державний педагогічний університет ім..М.П.Драгомманова (1997 р.), Міжрегіональну Академію управління персоналом, спеціальність «Управління трудовиими ресурсами», кваліфікація «Магістр економіки та управління трудовими ресурсами» (2000). Кандидат педагогічних наук (2010 р.). Наукове керівництво дипломними роботами та практичною підготовкою студентів.

Пономаренко Олексій Анатолійович – к.мед.н., доцент кафедри. Викладає навчальні дисципліни: «Етико-правові засади в охороні здоров'я», «Типові патологічні процеси».