Меню

Кафедра менеджменту та адміністрування

4 корпус, кімната 4, телефон 490-95-25, вн. тел. 12-56,
 e-mail: maup-kmo@ukr.net

Кафедра менеджменту та адміністрування була створена в 2002 році в результаті поділу кафедри менеджменту. До 2007 року функціонувала як кафедра управління бізнесом, у вересні 2007 року  її було перейменовано у кафедру менеджменту організацій, з січня 2015 року – у кафедру менеджменту організацій та логістики, а у 2016 року – у кафедру менеджменту та адміністрування.

 Кафедра є профільною при підготовці фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізацій: «Економіка та управління бізнесом»; «Транспортний менеджмент і логістика»; «Менеджмент митної справи», «Логістика», «Промисловий менеджмент», «Будівельний менеджмент»

Мета  діяльності кафедри: формування теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців у галузі менеджменту  організацій та адміністрування.

Серед основних завдань кафедри: формування у студентів здатності творчо підходити до вирішення проблем побудови менеджменту організацій; формування вмінь та навичок виконання управлінських функцій; вироблення здатності приймати обґрунтовані управлінські рішення в різних сферах діяльності; досягати результативності в реалізації як цілей підприємств, так і власних цілей.

Теми та напрями наукових досліджень кафедри:

  •  «Розробка концепції підготовки фахівців з менеджменту та логістиці в Україні »
  • «Проблеми формування стратегічного менеджменту в Україні»

Завідувач кафедри – д.е.н., Дороховський О.М..

Закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов(1990); Херсонський державний технічний університет за спеціальністю менеджмент організацій(2003); Київський національний університет ім.. Т.Г. Шевченка за спеціальністю правознавство (2008). Вмкладає навчальні дисципліни: «Менеджмент митної справи», здійснує керивництво дипломними роботами за ОКР «магістр».

Заступник завідувача кафедри – к.е.н., проф. МКА Сладкевич Володимир Петрович. Закінчив Військо.во-політичну академію ім. В.І.Леніна у 1992р., кваліфікація «Еконо­міст»,  кандидат економі­чних наук, доцент.

Викладає навчальні дисципліни: «Менедж­мент орга­нізацій», «Мотивацій­ний мене­джмент», «Стратегіч­ний мене­джмент», «Управління бізнесом».

 

Провідні викладачі кафедри:

  • Куроченко Олекандр Васильовичпрофесор кафедри, д.е.н., Закінчив Московський державний університет за спеціальністю “Політекономія” (1967), Ленінградський політехнічний інститут за спеціальністю “Економіка, організація та планування машинобудівною промисловістю” (1969). Доктор економічних наук (1988), професор.  Автор більш ніж 130 публікацій. Працював завідувачем відділу темпів пропорцій структури народногосподарського комплексу Національної Академії наук України. Викладав у вищих навчальних закладах США, Англії, Франції та інших країн.
    Викладає навчальні дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Управління бізнесом»,  «Менеджмент організацій», «Методологія та організація наукових досліджень в менеджменті».
  • Філіппов Михайло Іванович - професор кафед­ри. Закінчив Київський інститут народ­ного господарс­тва (1974) р. кандидат економі­чних наук (1984), професор МАУП. Викладає навчальні дисципліни: «Менеджмент організацій», «Управління конкурентоспроможністю організації». «Економічна ефективність діяльності організації».
  • Середюк Катерина Володимирівна – старший викладач. Закінчила МАУП(2014), магістр з економіки та управління бізнесом, доктор філософії в галузі економікі (2015) .
  • Ледян Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук зі спеціальності економіка та управління національним господарством. Закінчила у 2002 році Київський національний економічний університет.

Кобржицький Всеволод В’ячеславович – доктор філософії в галузі економіки, професор кафедри менеджменту та адміністрування.