Меню

Кафедра управління персоналом та економіки праці

корп.4, кімн.18, тел. 490-95-25, вн. тел. 12-76,

Кафедра є профільною з підготовки фахівців за спеціальністю 051  «Економіка»:

спеціалізації:  «Економіка та управління персоналом»,  «Міжнародна економіка та управління персоналом», «Управління персоналом та економіка праці», «Економіка та управління підприємствами».

Мета діяльності:

 • формування теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців з управління персоналом, економіки праці.

Кафедра забезпечує проведення усіх видів навчальних занять, самостійну роботу студентів, методичне забезпечення, контроль засвоєння навчального матеріалу з навчальних дисциплін: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка праці в організації», «Наукові дослідження в галузі управління людськими ресурсами», «Розміщення продуктивних сил», «Демографія», «Управління трудовим потенціалом», «Управління трудовими ресурсами», «Теорія і практика самоменеджменту», «Управління розвитком персоналу», «Стратегічне управління», «Управління знаннями персоналу», «Нормування праці», «Ринок праці», «Міжнародний ринок праці»,  «Персонологія», «Методи прийняття управлінських рішень», «Організаційна поведінка», «Людський розвиток», «Маркетинг персоналу», «Організація праці менеджера», «Організація праці»,  «Менеджмент продуктивності», «Професійна орієнтація. Підготовка кадрів», «Раціоналізація трудових процесів», «Ергономіка», «Комплексний кваліфікаційний тренінг»,  «Управління персоналом» та ін.

Теми та напрями наукових досліджень за останні 5 років:

      В 2016-2020 рр. співробітники кафедри працюють над виконанням науково-дослідної  теми:

 • «Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах соціально-економічної кризи».

Завідувач кафедри – д.е.н., доц. Бойченко Еліна Борисівна. Закінчила Донецький національний університет, спеціальність «Фінанси та кредит», (2000), кандидат економічних наук (2009), доцент кафедри економіки підприємств (2011), доктор економічних наук (2016). Викладає навчальні дисципліни: «Людський розвиток», «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами», «Наукові дослідження в галузі управління людськими ресурсами», «Ринок праці», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Заступник завідувача кафедри – к.е.н, доц., Згалат-Лозинська Любов Олександрівна. Закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері», (1998), кандидат економічних наук (2002), доцент (2008). Викладає навчальні дисципліни: «Технології управління персоналом», «Ситуаційний менеджмент», «Концептуальні засади сучасного менеджменту», «Самоменеджмент», «Персонологія».

 

 Провідні викладачі кафедри:

 • Щокін Георгій Васильович -  професор кафедри управління персоналом. Вчений в галузі менеджменту, психології, соціології та соціальної філософії. Кандидат психологічних  наук (1989), доктор соціологічних наук (1996), професор богослов’я. Почесний доктор і професор, почесний і дійсний член (академік) університетів та академій України, Азербайджану, Англії, Білорусі, Киргизстану, Куби, Молдови, Польщі, Росії, Румунії, США. Член редколегій ряду наукових журналів, автор понад 250 праць з питань освіти й управління людськими ресурсами, психології, соціальної філософії, релігієзнавства, соціології. Викладає навчальні дисципліни: «Служба персоналу», «Психологія виробничих груп».
 • Дорошенко Лідія Степанівна - професор кафедри. Закінчила Київський інститут народного господарства (1967), кандидат економічних наук (1975),  доцент, професор МКА. Нагороджена медаллю за трудову доблесть. Викладає навчальні дисципліни: «Розміщення продуктивних сил», «Демографія», «Управління трудовим потенціалом», «Управління трудовими ресурсами», «Регіональна економіка», «Соціальна економіка».
 • Колпаков Віктор Михайлович - професор кафедри. Закінчив Челябінське Вище військове-авіаційне училище штурманів (1979), Військово-повітряну Академію ім. Гагаріна (1988) за спеціальністю  оперативно-тактичне управління. Академію управління при президентові Росії (2005) за спеціальністю методологія управління. Кандидат військових наук (1998), доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і практика само менеджменту», «Управління розвитком персоналу», «Стратегічне управління», «Управління знаннями персоналу».
 •   Бірдус Лідія Василівна – професор кафедри. Закінчила Українську сільськогосподарську Академію (1990), інститут післядипломної освіти керівних кадрів і спеціалістів АПК, бухгалтер-економіст (1996), кандидат сільськогосподарських наук (1998). Викладає навчальні дисципліни: «Маркетинг персоналу», «Організація праці менеджера», «Організація праці».
 • Заяць Галина Сергіївна – доцент кафедри. Закінчила Київський  національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (2011), кандидат економічних наук (2015). Викладає навчальні дисципліни: «Актуальні проблеми менеджменту», «Управління персоналом».
 •  Калина Алла Василівна - професор кафедри. Закінчила факультет економіки праці та МТП Київського інституту продовольчого машинобудування (УкрНДІпродмаш) (1970). Кандидат економічних наук (1989), старший науковий співробітник (1992), доктор філософії в галузі управління персоналом (1996), повний доктор економіки (1998), професор МКА (1998), член-кореспондент Міжнародної кадрової Академії(1999), нагороджена медаллю «За високі досягнення в науці» (1999). Викладає навчальні дисципліни: «Нормування праці», «Управління брендом роботодавця», «Управління оплатою праці», «Державне регулювання зайнятості».
 • Головач Наталя Василівна - доцент кафедри. Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (2001) за спеціальністю «Дефектологія (логопедія)»,  МАУП за спеціальністю «Соціальна педагогіка»  (2004), доктор філософії в галузі управління людськими ресурсами (2011). Викладає навчальні дисципліни: «Просемінар з економіки та управління персоналом», «Просемінар з міжнародної економіки та управління персоналом», «Основи менеджменту».
 • Лапицька Ніна Іванівна - доцент кафедри. Закінчила педагогічний інститут (м. Мічурінськ) (1978), МАУП «Адміністративний менеджмент» (2005). Викладає навчальні дисципліни: «Кадрове діловодство», «Вступ до спеціальності».
 •  Муравйова Ірина Михайлівна - доцент кафедри. Закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом, (2008) за спеціальністю «Практична психологія», доктор філософії в галузі психології (2010), Міжрегіональну Академію управління персоналом, (2013) за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». Викладає навчальні дисципліни: «Самоорганізація особистості», «Тренінг з психології управління», «Психологія професійної діяльності менеджера персоналу»
 • Мушкін Ігор Михайлович - професор кафедри. Закінчив Ленінградський електротехнічний інститут, (1974) за спеціальністю «Конструювання і виробництво радіоапаратури», кандидат технічних наук (1991), Викладає навчальні дисципліни: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Ергономіка», «Менеджмент продуктивності», «Безпека життєдіяльності»
 • Ольшанська Олена Петрівна - доцент кафедри. Закінчила Івано-Франківський інститут Нафти і газу за спеціальністю «Організація і планування нафтової і газової промисловості» (1993), Полтавський  національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі» кандидат економічних наук (2009),  Викладає навчальні дисципліни: «Економіка праці в організації», «Професійна орієнтація. Підготовка кадрів», «Інформаційно-комунікативний менеджмент», «Екологічну економіку».
 • Сомов Дмитро Олександрович - доцент кафедри. Закінчив Донбаський Державний Технічний Університет  (2006) за спеціальністю «Менеджмент організацій», кандидат економічних наук (2014), Викладає навчальні дисципліни: «Стратегічне управління підприємством», «Рекрумент».