Про Академію

Меню

Інститут міжнародних відносин та лінгвістики

Інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса

корпус № 23, телефони: 494-47-32, 494-47-34

інститут міжнародних відносин та лінгвістики

«Ми стільки можемо, скільки знаємо. Знання – це сила»

Інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса (ІМВЛ) було створено 1 вересня 2003 року. Інститут названо на честь видатного арабського філософа-перипатетика ХІІ ст. – Аверроеса, автора численних творів з філософії, філології, юриспруденції, природничих наук та медицини. Після приєднання лінгвістичних кафедр у 2007 р. Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса став міжнаціональним навчальним закладом міжнародного значення, мета якого – реалізація стратегічного науково-освітянського проекту, що грунтується на співпраці національностей, культур і релігій. Освітянська і наукова діяльність інституту сприяє зміцненню і розвитку міжнародних відносин між Україною та країнами Близького і Середнього Сходу, між слав'янськими і мусульманськими світами.

Керівництво інституту
Гончаренко Наталія Валеріївна, заступник директора-декан, кандидат  педагогічних наук, доцент

ІМВЛ – міжнаціональний навчальний заклад, мета якого – є якісна підготовка конкурентноспроможних фахівців у галузі міжнародних відносин, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,  політології та філології, які відповідають сучасним вимогам світових ринків праці. Нині студенти мають змогу здобути освіту за такими спеціальностями:

Випускники ІМВЛ можуть займатися такими видами діяльності: науково-аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин; брати участь у переговорах і дипломатичних бесідах; займатися обробкою міжнародної інформації; дослідженнями та розробками в галузі гуманітарних та суспільних наук; дослідженнями ринку та вивченням суспільної думки; консультативною та виконавчою діяльністю у міністерствах України, міжнародних організаціях, партійних органах, державних відомствах та установах, органах самоврядування, приватних структурах, громадських організаціях; плануванням та проведенням рекламних кампаній; представництвом у державних структурах та зв'язком з громадськістю; громадською діяльністю у сфері відпочинку та розваг, культури і спорту; письмовим та усним перекладом; редагуванням сайтів, рекламних, соціальних та медійних проектів, надавати освітянські філологічні послуги.

Адміністрація Інституту приділяє велику увагу дозвіллю молоді, розвитку та поглибленню її творчих і фізичних здібностей, формує сучасне освітньо-виховне середовище, яке сприяє постійному розвитку людської особистості. Важливу роль у навчальному процесі відіграє виховна робота та фізична підготовка студентів.

 

Силами професорсько-викладацького складу здійснюється наукова діяльність, спрямована на розробку і вирішення сучасних міжнародних проблем розвитку України, поза межами якої не залишаються і студенти Інституту. Разом із своїми наставниками вони беруть участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, круглих столів, відвідують лекції, що читають гості Інституту – відомі діячі України та інших держав світу, беруть участь у наукових заходах, що організовуються Академією.

Щороку ІМВЛ проводить Всеукраїнську учнівську конференцію «Українська держава: історія, сучасність та перспективні напрями її розвитку». Учасники конференції висловлюють своє бачення майбутньої України, її політичне становище в світі та можливості її розвитку. Всі учасники отримують пільги на навчання в МАУП, а переможці грошові премії.

У рамках освітніх програм до інституту щороку приїжджають представники різних країн світу. Так із робочим візитом  до  Інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса завітав президент і генеральний директор компанії Pegasus Global Business Services Габріель Мнаярджі (США).

Також нещодавно за підтримки Посольства Сирії в Україні, Інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса та Міжнародного відкритого університету МАУП в Академії відбулася зустріч Надзвичайного i Повноважного Посла Сирії в Україні Хасана Хаддури із студентами. 

 

У складі ІМВЛ ім. Аверроеса діють 7 кафедр, серед яких – 5 випускаючі. Викладачі кафедр приділяють велику увагу методичному забезпеченню навчального процесу: написанню підручників і посібників, підготовці навчально-методичних матеріалів для кожної дисципліни. Перелік галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій постійно оновлюється з урахуванням перспектив розвитку і потреб ринку праці.

Підготовка фахівців в ІМВЛ здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедр:

КафедраГалузь знань, спеціальністьCпеціалізація
Організація туристичної діяльності 24 Сфера обслуговування
242 Туризм
Міжнародний туризм
Організація туристичної діяльності
Медичний туризм
Міжнародний туризм і переклад
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Менеджмент туризму та готельного бізнесу
Теорії та практики перекладу 03 Гуманітарні науки
035 Філологія
Переклад Англійська мова (друга  мова – німецька)
Переклад Англійська мова (друга  мова – французька)
Професійної освіти та управління навчальним закладом 07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління навчальним закладом
Менеджмент в освіті:управління освітнім процесом у вищій школі
Менеджмент в освіті: управління соціальною роботою
Менеджмент в освіті:управління освітнім процесом у вищій школі (Англійська мова. Друга мова)
Міжнародних відносин та суспільних комунікацій 29 Міжнародні відносини
291 Міжнародні відносини суспільні комунікації та  регіональні студії
Міжнародні відносини і дипломатія (країн Європейського Союзу)
Міжнародні відносини і дипломатія (країн Близького Сходу)
Зовнішніх економічних відносин 07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Управління міжнародним бізнесом
Іноземних мов
Філології та українознавства
Поділитися посиланням: