Кафедра іноземних мов

Завідувач кафедри – Бахов Іван Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедру іноземних мов створено 1997 року. Кафедра забезпечує іншомовну підготовку студентів різних спеціальностей інститутів МАУП, включаючи міжнародні відносини, політологію, менеджмент, психологію, соціологію, правознавство, економічні спеціальності. Основні дисципліни кафедри – іноземна мова (загальна), іноземна мова професійного спрямування, ділова іноземна мова, друга іноземна мова.

У складі кафедри кандидати педагогічних наук, кандидат філософських наук, кандидат історичних наук, доктори філософії у різних галузях.

Науково-методична робота кафедри спрямована на розробку навчальних посібників, навчальних програм, методичних рекомендацій щодо самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри. Викладачами кафедри видано більше 15 навчальних підручників та посібників для студентів ВНЗ.

Одним із напрямків роботи кафедри є організація науково-практичних семінарів, конференцій для викладачів іноземної мови України з метою поширення досвіду організації, планування навчального процесу з іноземних мов, обговорення новітніх методик викладання іноземних мов.

Викладачі кафедри активно займаються науково-методичною роботою. Підготовлено і опубліковано більше 50 статей у наукових виданнях України, зарубіжжя, 5 публікацій у міжнародній наукометричній базі SCOPUS.

Кафедра співпрацює з представництвами англомовних країн в Україні America House, British Council, міжнародними центрами з підготовки та складання екзаменів з англійської мови від Cambridge University, Oxford University рівнів В1, В2, С1, С2, з французьким культурним центром в Києві, з  Центром німецької мови Goethe-Institut, з Центром вивчення італійської мови Данте Алигьери та іншими.

Бахов Іван Степанович

Бахов Іван Степанович, завідувач кафедри.

Кандидат педагогічних наук, доцент, професор МКА, член-кореспондент Міжнародної Академії наук педагогічної освіти (МАНПО) м. Москва. Закінчив у 1980 році Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Іноземна мова”. Викладач англійської мови. Має вищу освіту і ступінь магістра з адміністративного менеджменту, магістра з політології. Працює над докторською дисертацією.

Автор 3 монографій, 9 навчальних посібників, 6 з них рекомендовано МОН України для студентів вищих навчальних закладів; автор 120 наукових публікацій у фахових наукових та інших виданнях, в тому числі у зарубіжних журналах з наукометричних баз Scopus, Web of Science, Thompson Reuters. Учасник міжнародних наукових конференцій в Канаді, США, Великій Британії, Австрії, Німеччині, Росії.

Наукові інтереси: міжкультурна комунікація, полікультурна освіта, психолінгвістика, адміністративний менеджмент, психологія, політологія.

Переможець у номінації “Кращій навчальний посібник у галузі філології” МАУП “English fоr you career” 2010 року. Відзначений Грамотою Голови Київської міської адміністрації за професійні та наукові досягнення.

Артюшенко Оксана Миколаївна, кандидат філософських наук. Випускниця  Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька). Викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. Автор 12 наукових публікацій у фахових виданнях. Наукові інтереси: філософія, мови, міжкультурна комунікація.

Цибенко Олег Павлович, кандидат історичних наук, доцент. Викладач латинської, грецької та італійської мов. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Класична філологія”. Закінчив курси італійської мови Данте Алігіері.

Працював 20 років у Греції, в тому числі у посольстві України в Греції. Член Спілки Грецьких письменників ЕПОС, член Спілки письменників Москви, вчений секретар видавництва «Алетейя» в Санкт-Петербурзі.

Учасник міжнародних наукових конференцій в Італії, Греції, Німеччині. Автор навчального посібника «Русско-латинский и латинсько-русский разговорник».

Вакуленко Наталія Анатоліївна, доктор наук у галузі освіти, доцент МАУП. У 2005 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю “Англійська мова та література”, Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Біологія”. Проходила стажування у Нью Джерсі, США, де склала міжнародний екзамен з англійської мови TOEFL. Активний учасник науково-методичних семінарів в “America House” в Києві. Автор монографії та навчального посібника ”Test your English”. Має понад двадцять наукових публікацій. 
Гаршина Людмила Анатоліївна, доктор філософії у галузі економіки, доцент МАУП. Закінчила Благовещенський педагогічний інститут за спеціальністю “Англійська мова”. Автор навчального посібника ”Test your English”. Учасник багатьох Всеукраїнських науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів в “British Council” та “America House”.
Плахотнюк Анна Володимирівна, доктор філософії у галузі економіки, доцент МАУП, викладач англійської мови. Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю “Мова та література (англійська, німецька)”. Викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

Костюк Тетяна Олександрівна, Викладач французької та англійської мови, кандидат політичних наук. Закінчила з відзнакою Київський державний лінгвістичний Університет за спеціальністю “Переклад. Французька та англійська мови”. У 2002 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин за спеціальністю “Mіжнародні відносини”. Автор понад 15 наукових праць, в т.ч. навчального посібника англійською мовою для студентів факультетів політології та міжнародних відносин «Actual problems of modern society and nowadays world processes». Сферою наукових інтересів є дослідження проблем трансформації українського суспільства, розбудови громадянського суспільства та зростання національної свідомості в сучасній Україні.

Камінська Ірина Тарасівна, доктор філософії у галузі освіти, доцент МАУП. Викладач англійської та іспанської мов. Закінчила у 2006 році Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (англійська та іспанська)». Автор навчального посібника з іспанської мови “Espaniol” та 7 наукових публікацій. Наукові інтереси: країнознавство Латинської Америки та Іспанії, лінгводидактика, сучасні освітні технології.
Поділитися посиланням: