Меню

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності створена у вересні 1999 р. Кафедра здійснює підготовку фахівців з напряму «Менеджмент» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

Місія кафедри менеджменту ЗЕД – підготувати студентів для здійснення ефективного управління у різних галузях суспільного виробництва, навчити їх бачити можливість там, де інші бачать тільки проблеми, розвивати здібності, оригінально та творчо мислити, дотримуючись у житті моральних принципів.

Спеціалізації:

  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Управління міжнародним бізнесом
  • Менеджмент міжнародного туризму
Склад кафедри
Ельбрехт Ольга Михайлівна

Ельбрехт Ольга Михайлівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, вчене звання – доцент кафедри управління та євроінтеграції.  Фахівець в галузі управління навчальним закладом та підготовки менеджерів. Опублікувала 70 робіт, у тому числі монографії, навчальні та методичні посібники, статті у фахових виданнях ВАК, журналах SCOPUS.

Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна – заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук. Опубліковано понад 20 наукових праць, у тому числі 1 монографія, статті у фахових виданнях, низка книг та навчальний посібник у співавторстві.

Тьорло Володимир Олександрович – кандидат економічних наук, професор МКА. Автор понад 100 наукових праць.

Гула Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри. Автор понад 20 публікацій  українською, російською та німецькою мовами.

Алієва-Барановська Віра Миколаївна – кандидат юридичних наук, доктор філософії в галузі економіки ,доктор наук в галузі економіки,  доцент. Автор низки книг і статей у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Григор’єва Марина Ігорівна - доктор філософії в галузі економіки, доцент кафедри. За останні 5 років опублікувала понад 10 наукових праць та робіт  навчально-методичного характеру.

Кобржицький Всеволод В’ячеславович – доктор філософії в галузі економіки, професор МКА. Має понад 50 публікацій, з них 34 наукові (включаючи 2 Патенти України та 6 Авторських свідоцтв СРСР) та 4 навчальних посібники.

Івасик Лілія Іванівна – фахівець кафедри. Випускниця Національного авіаційного інституту за спеціальністю перекладач.