Меню

Кафедра міжнародних економічних відносин

Кафедра міжнародних економічних відносин здійснює підготовку фахівців за спеціалізацією «Міжнародні економічні відносини» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр».

Навчальна програма передбачає поглиблене вивчення іноземної мови, правничих і фахових дисциплін.

Випускники кафедри МЕВ будуть здатні працювати в міжурядових і мінародних громадських організаціях, міжнародних компаніях, інших організаціях, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Дахно Іван Іванович Дахно Іван Іванович – доктор економічних наук, професор, створені ним довідники і навчальні посібники належать до ґатунку таких, яких в Україні раніше не було, або ж їм притаманний нетрадиційний виклад матеріалу. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.