Меню

Кафедра політології

Сучасне українське суспільство, як ніколи раніше, зацікавлене у вихованні нової політичної еліти та адміністративних кадрів вищої кваліфікації. З цією задачею кафедра успішно справляється з 1999 року.

Головатий Микола ФедоровичНа сьогодні завідувач кафедри  - Головатий Микола Федорович, доктор політичних наук, професор філософії і політології, академік Міжнародної Кадрової Академії, дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, дійсний член (академік) Української Академії політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти. Він є автором понад 200 наукових праць, у тому числі книги та монографії, які присвячено актуальним питанням політичної науки.

Кафедра здійснює підготовку за спеціалізаціями: політичний менеджмент та державне управління, політологія міжнародних відносин, політичний маркетинг та паблік рилейшнз Забезпечують навчальний процес на кафедрі політології 7 професорів, 5 доцентів, серед яких:

Бідзюра Іван Павлович

Бідзюра Іван Павлович – доктор політичних наук, професор, Академік Академії соціальних технологій та місцевого самоуправління (м. Москва), Української Академії наук. В 2000 р. нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Голова «Асоціації сільської талановитої молоді» спеціалістом з етнополітики, системних реформ та мультикультуралізму.

Варзар Іван Михайлович

Варзар Іван Михайлович – доктор політичних наук, професор, академік Української Академії політичних наук, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, почесний доктор Ужгородського національного університету, почесний професор Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Основними галуззями наукових досліджень є етнологія, яку він власне і заснував, соціологія, реформаціологія, революціологія, літературознавство.

Дікарєв Олександр Іванович – кандидат політичних наук, професор кафедри. Викладає такі дисципліни: «Політична культура та етика», «Політична теорія держави», «Ситуаційний аналіз в політиці».

Костюк Тетяна Олександрівна

Костюк Тетяна Олександрівна - заступник завідувача кафедри політології, кандидат політичних наук, доцент.

Дипломований спеціаліст з міжнародних відносин та перекладу. Вивчає актуальні проблеми сучасного парламентаризму, політичних ідеологій, новітніх  революцій, аналізу та прогнозування.

Пугач Вікторія Геннадіївна

Пугач Вікторія Геннадіївна - кандидат політичних наук, доцент.

Головні напрямки наукових досліджень: політична комунікація, інформаційна безпека, політична пропаганда, управління політичними процесами, громадська думка, політичні інститути в умовах інформаційного суспільства. 

Слободян Світлана Іванівна

Слободян Світлана Іванівна – доктор філософії в галузі політології, доцент кафедри. Постійний активний учасник проведення виборчого процесу усіх рівнів.

Сфера наукових інтересів: громадянське суспільство; політичне життя і політичний процес тощо.

Щомісяця проходить засідання студентського наукового гуртка «Політолог», на якому студенти підіймають та обговорюють гострі проблеми внутрішньої та зовнішньої політики України.

Під час навчання студенти проходять практику в органах державної влади, громадських організаціях, офісах політичних партій. Окрім професійно-орієнтованих дисциплін, велика увага приділяється вивченню іноземних мов, участі студентів у всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових студентських робіт.

Випускники кафедри можуть розпочати власну політичну кар’єру або працювати політ-технологами, радниками з політичних питань, політичними аналітиками та експертами, прес-секретарями в державних установах та політичних партіях.