Про Академію

Меню

Кафедра філології та українознавства

Кафедра українознавства є структурним підрозділом Інституту.

Кафедра філології здійснює підготовку фахівців за спеціалізацією «Літературна творчість та редагування». Кафедра здійснює навчально-методичну та науково-дослідницьку діяльність з вивчення української, польської, російської та арабської мов, української та світової літератури, мовознавства, історичної граматики, українського фольклору, основ теорії літератури, а також риторики, ораторського мистецтва, основ сучасного діловодства. Кафедра здійснює навчання іноземних громадян державної мови та діловому спілкуванню; використовує нові навчальні посібники та підручники, впроваджує нові технології у вивченні української мови як іноземної для іноземних громадян; організовує наукові конференції, семінари, тренінги для підвищення кваліфікації викладачів української мови та літератури, фахівців зі словесності; розробляє підручники та посібники з дисциплін, закріплених за кафедрою.

Склад кафедри:
Касьянова Світлана Петрівна Касьянова Світлана Петрівна -  завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор, лауреат видавництва «Смолоскип». Автор 76 наукових та навчально-методичних праць. 
Юсеф Нахля Наймівна Юсеф Нахля Наймівна – заступник завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент, професор. Автор 64 наукових та навчально-методичних праць, 2 книг з грифом «МУН», 2 монографій. Готується до захисту докторської дисертації з міжнародної економіки «Методологічні основи економічних відносин України з країнами Близького Сходу: тенденції та оптимізація стратегії розвитку».
Аль-Намрі Махмуд Ахмед Алі Аль-Намрі Махмуд Ахмед Алі - кандидат політичних наук, доцент, почесний консул Республіки Ємен в Україні. Зовнішній радник українських та арабських фірм, депутат загального з'їзду єменських емігрантів, автор 63 наукових та навчально-методичних праць
Кущ Наталія Валеріївна Кущ Наталія Валеріївнакандидат філологічних наук, доцент кафедри.
Хвалько Сніжана Ярославівна Хвалько Сніжана Ярославівна. Закінчила Тернопільський національний педагогічний університет за спеціальністями: "Педагогіка і методика середньої освіти", “Педагогічна освіта. Мова і література (англійська, російська). Наукові інтереси: сучасне молодіжне спілкування та методика викладання.

Поділитися посиланням: