Про Академію

Меню

Кафедра професійної освіти та управління навчальним закладом

Кафедра управління навчальним закладом - одна з випускових  кафедр Інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса - була створена y 2000 році як один з напрямків  спеціальності «Менеджмент» і має декілька спеціалізацій, аспірантуру за спеціальністю 13.00.004 – теорія і методика професійної освіти, тісно співпрацює з докторантурою МАУП з підготовки та захисту докторів філософії (PhD) в галузі освіти.

Кафедра здійснює підготовку МАГІСТРІВ за спеціальністю «МЕНЕДЖМЕНТ» спеціалізації «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ», яка поєднує в собі специфіку навчання  адміністративного менеджменту  і психолого-педагогічних дисциплін дає право випускникам працювати як у галузі загального менеджменту, так і у галузі освіти – викладання, виховання, соціальної роботи тощо.

Спеціалізації

Кваліфікація в дипломі

Базова освіта

Термін навчання

Управління навчальним закладом

Менеджер, керівник навчального закладу, викладач

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

будь-якої спеціальності

денна — 2 р.  (вартість навчання 10 800 гр./рік)

 

заочна — 3 р.  (вартість
навчання 7800 гр./рік)

Педагогіка

Педагогіка та

методика викладання у ВНЗ

Менеджмент в освіті

Магістр з менеджменту у сфері освіти

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

будь-якої спеціальності

Управління соціальною роботою: центр сімейної педагогіки та батьківства *

Магістр з менеджменту освіти та соціально-виховної роботи, викладач

Педагогіка та

методика викладання у ВНЗ:

англійська мова, німецька (іспанська, французька, арабська) мова *

 

Керівник навчального закладу, викладач англійської та другої  мови

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

спеціальностей

філологія, переклад

Вектори професійної діяльності

  • Менеджер, адміністратор.
  • Керівник навчального закладу (вищого, професійного, шкільного, дошкільного, позашкільного)  або його підрозділів: директор, ректор, завідувач, декан тощо.
  • Викладач з педагогічною освітою (з дисциплін відповідно своєї спеціальності).

Перелік основних навчальних дисциплін:

Правові аспекти управління навчальним закладом

Теорія організацій

Менеджмент організацій

Керівник навчального закладу

Управління навчальною та виховною діяльністю

Управління фінансово-економічною діяльністю

Управління трудовими ресурсами

Управління змістом робіт

Управління інформаційними зв’язками

Техніка управлінської діяльності

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

Психологія управління

Психологія сімейних відносин та батьківства

Керівник соціального центру

Методика соціально-виховної роботи

 

Освітні технології

Вища освіта і Болонський процес

Методика викладання та виховання у ВНЗ

Історія педагогіки

Риторика менеджера

Методологія системи педагогічних наук:

Дошкільна педагогіка

Шкільна педагогіка

Педагогіка професійної освіти

Педагогіка вищої освіти (за вибором)

Друга іноземна мова

Методика викладання іноземних мов

Теорія і практика перекладу

Склад кафедри
Шестопалова Ірина Олександрівна Шестопалова Ірина Олександрівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, професор МКА.
Найдьонов Іван Миколайович Найдьонов Іван Миколайович - кандидат педагогічних наук,   професор МКА.
Муромець Вікторія Григорівна Муромець Вікторія Григорівна - кандидат педагогічних наук, доцент, член-коресподент Української академії Акмеології.

За додатковою інформацією звертайтесь: МАУП, корп. 23  ауд. 10
Тел. 095–16-88–005  (вн.14-75)
unzkafedra@ukr.net

Поділитися посиланням: