Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

Корп. № 2, тел. 524-90-64, 490-95-20

Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів (ННІМЕФ) створений на базі двох провідних інститутів Міжрегіональної Академії управління персоналом (Навчально-наукового інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Святої Великої княгині Ольги та Інституту менеджменту та охорони здоров’я ) та розпочав свою діяльність з 3 квітня 2017 року. Проте історія Інституту бере свій початок практично від часу заснування Академії, тобто з 1993 року.

Фещенко Олена Леонідівна 

Директор Інституту – Фещенко Олена Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент, професор МКА.

Телефон (044)490-95-20; внутр. тел. 14-58 (корпус 2, каб. 24)

e-mail: elf-imef@ukr.net

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики (1986), кандидат економічних наук (2004), доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки (2015), професор Міжнародної кадрової Академії (2010).

Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів – це:

 • можливість отримати вищу освіту за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми рівнями: у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»; у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями: 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»; у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
 • потужний, професійний науково-педагогічний колектив, який дозволяє готувати економістів, маркетологів, фінансистів, обліковців та менеджерів;
 • сучасний рівень навчального процесу, що забезпечується через упровадження прогресивних вітчизняних і зарубіжних форм організації освітнього процесу, використання сучасних інформаційних технологій та активних методів навчання, практичних ситуацій і контролю;
 • використання ефективних позааудиторних форм навчання, а саме: участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, міжнародних виставках реклами, маркетингу, мас-медіа, рекламних фестивалях, дискусійних круглих столах з обов’язковим залученням провідних вчених, економістів-практиків, управлінців-практиків тощо;
 • організація навчання за сучасною європейською освітньою моделлю «викладач (вчений) – навчальне і наукове об’єднання студентів – студентська творча науково-дослідницька робота», за якої забезпечується перманентне здобування знань;
 • студентські наукові гуртки;
 • студентський колектив із розвинутим самоврядуванням;
 • створення гарних умов для дозвілля (традиційні заходи: «Посвята у першокурсники»; «Дебют першокурсника»; конкурс української студентської пісні «Осінній вернісаж»; студентський Зимовий Бал; Студентська красуня МАУП; Містер МАУП; Фестиваль художньої творчості «Артпалітра»; театралізоване шоу «козацькі забави» до свята Покрови; фотовиставки; виставки квітів; виставки предметів побуту та страв тих національностей, які представляють студенти різних країн, що навчаються в Академії; спортивні змагання з футболу, волейболу та стріт-болу; участь у благодійних акціях (акція до Дня Святого Миколая для дітей сиріт); зустрічі з відомими громадськими та політичними діячами;
 • постійний інтерес до випускників представників державних структур, транснаціональних компаній, фінансових організацій, крупних міжнародних консалтингових компаній, (Грамота від Міжнародної аудиторської компанії MGI Consulting «Кращий випускник»);

При Інституті створено та ефективно діє спеціалізована вчена рада К 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Для бажаючих навчатися за третім освітньо-науковим рівнем функціонує аспірантура та докторантура.


Перелік галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій Інституту

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізації

05
«Соціальні та поведінкові науки»

051 «Економіка»

 • Управління персоналом та економіка праці
 • Економіка та управління персоналом
 • Міжнародна економіка та управління персоналом
 • Економіка та управління підприємствами

07
«Управління та адміністрування»

071
«Облік та оподаткування»

 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік, аналіз і аудит
 • Облік, аналіз і аудит туристичного і готельного бізнесу
 • Облік, аналіз і аудит у комерційних банках і страхових компаніях
 • Облік, аналіз і експертиза
 • Облік, контроль і ревізія

07
«Управління та адміністрування»

072
«Фінанси, банківська та страхова справа»

 • Банківська та страхова справа
 • Міжнародна економіка та банківська справа
 • Міжнародна економіка та фінанси
 • Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини
 • Управління банківськими інвестиціями
 • Фінансовий менеджмент

07
«Управління та адміністрування»

073 «Менеджмент»

 • Економіка та управління бізнесом
 • Транспортний менеджмент і логістика
 • Менеджмент митної справи
 • Промисловий менеджмент
 • Медичний та фармацевтичний менеджмент
 • Управління якістю
 • Страховий менеджмент в охороні здоров’я
 • Будівельний менеджмент
 • Бізнес-право
 • Інвестиційний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Бізнес-адміністрування
 • Бізнес-адміністрування в охороні здоров’я
 • Менеджмент регіонального та державного управління
 • Ділове адміністрування

07
«Управління та адміністрування»

075 «Маркетинг»

 • Електронний маркетинг
 • Енергетичний маркетинг
 • Маркетинг в туризмі та готельному бізнесі
 • Маркетинг медицини та фармації
 • Міжнародний бізнес та маркетинг
 • Міжнародний маркетинг та реклама
 • Промисловий маркетинг
 • Торговельний маркетинг
 • Транспортний маркетинг та логістика

28
«Публічне управління та адміністрування»

281 «Публічне управління та адміністрування»

 • Адміністративний менеджмент

 

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедр:

Поділитися посиланням: