Меню

Кафедра бізнес-адміністрування, адміністративного та медичного менеджменту

Кафедра є профільною по підготовці фахівців за спеціальностями: 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент».

Завідувач кафедри – д.б.н., проф. Баєва Олена Вікторівна.

Закінчила Чернівецький державний університет ім. Федьковича (1977), Черкаський інститут управління за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація «Менеджер-економіст» (2002), доктор біологічних наук (1991), професор кафедри адміністративного та медичного менеджменту (2015) . У 1997 р. під її керівництвом вперше на Україні було започатковано підготовку фахівців з Менеджменту підприємств і організацій в галузі охорони здоров’я. Автор понад 300 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: «Основи менеджменту в охороні здоров’я», «Організаційно-правові засади в охороні здоров’я», «Медичний та фармацевтичний менеджмент», «Біоменеджмент: спецкурс».

Заступник завідувача кафедрик.е.н., доц., проф. МКА Новальська Надія Іванівна. Закінчила Національний аграрний університет, спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація «Економіст-математик» (1998), кандидат економічних наук (2002), доцент (2010), професор МКА (2010). Викладає навчальні дисципліни: «Менеджмент», «Історія менеджменту», «Методика викладання менеджменту», «Підприємництво в охороні здоров’я», «Аналіз діяльності медичних установ», «Економіка та фінансування охорони здоров’я».

Мета діяльності кафедри: формування теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців - керівників структурних підрозділів та підприємств та установ у галузі медичного та фармацевтичного менеджменту, інноваційного та інвестиційного менеджменту, страхового менеджменту, менеджменту якості; формування теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців з бізнес-права, бізнес-адміністрування та адміністративного менеджменту.

Серед основних завдань: формування у студентів здатності творчо підходити до вирішення проблем побудови менеджменту організацій та управління персоналом; формування вмінь та навичок виконання управлінських функцій; вироблення здатності приймати обґрунтовані управлінські рішення в різних сферах діяльності; досягати результативності в реалізації як цілей організації, так і власних цілей.

Кафедра забезпечує проведення усіх видів навчальних занять, самостійну роботу студентів, методичне забезпечення, контроль засвоєння навчального матеріалу з навчальних дисциплін:

«Менеджмент», «Основи менеджменту», «Історія менеджменту», «Основи менеджменту в охороні здоров’я», «Організаційно-правові засади в охороні здоров’я», «Медичний та фармацевтичний менеджмент», «Системи технологій», «Операційний менеджмент», «Ситуаційний менеджмент», «Загальний менеджмент», «Економіка та фінансування охорони здоров’я», «Аналіз діяльності медичних установ», «Методи прийняття управлінських рішень», «Організаційна поведінка», «Медична техніка», «Соціальна медицина», «Медична статистика», «Технології виробництва послуг в охороні здоров’я», «Облік і звітність в охороні здоров’я», «Адміністративний менеджмент», «Адміністративна система», «Методика викладання менеджменту», «Концептуальні засади сучасного менеджменту», «Теоретичні засади державного управління», «Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності», «Управління інформаційними зв’язками», «Управління змістом робіт», «Теорія організацій», «Керівник адміністративної служби», «Техніка адміністративної діяльності», «Аудит та оцінювання управлінської діяльності» та ін.

Теми та напрями наукових досліджень:

На період 2016-2021 рр. співробітники кафедри працюють за наступною науково-дослідною темою: «Економіко-організаційні засади реформування охорони здоров’я в Україні».

Поділитися посиланням: