Кафедра менеджменту та адміністрування

Кафедра менеджменту та адміністрування була створена в 2002 році в результаті поділу кафедри менеджменту. До 2007 року функціонувала як кафедра управління бізнесом, у вересні 2007 року її було перейменовано у кафедру менеджменту організацій, з січня 2015 року – у кафедру менеджменту організацій та логістики, а у 2016 року – у кафедру менеджменту та адміністрування.

Кафедра є профільною при підготовці фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Завідувач кафедри – доктор економічних наук Дороховський О.М.

Закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1990); Херсонський державний технічний університет за спеціальністю менеджмент організацій (2003); Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю правознавство (2008).

Заступник завідувача кафедри – к.е.н., проф. МКА Сладкевич Володимир Петрович. Закінчив Військово-політичну академію ім. В.І. Леніна у 1992 р., кваліфікація «Економіст», кандидат економічних наук, доцент.

Науково-методична робота кафедри

Викладачами кафедри підготовлено та видано:

 1. Cладкевич В.П. Навчальна програма з дисципліни «Управління потенціалом організації». – К.: МАУП, 2014.
 2. Куроченко О.В. Навчальна програма з дисципліни «Вступ до спеціальності («Менеджмент організацій»)». – К.: МАУП,2014.
 3. Левченко М.О. Навчальна програма з дисципліни «Організація і технологія торгівельної діяльності». – К.: МАУП, 2014.
 4. Куроченко О.В. Навчальна програма з дисципліни «Основи управління бізнесом». – К.: МАУП, 2014.
 5. Куроченко О.В. Навчальна програма з дисципліни «Управління бізнесом». – К.: МАУП, 2014
 6. Левченко М.О. Навчальна програма з дисципліни «Основи управління готельним бізнесом та туристичною діяльністю». –К.: МАУП, 2014.
 7. Сладкевич В.П. Навчальна програма з дисципліни «Стратегічне управління»(гал. знань «Менеджмент організацій», «Специфічні категорії»). –К.: МАУП, 2014.
 8. Куроченко О.В. Навчальна програма з дисципліни «Комплексний кваліфікаційний тренінг». – К.: МАУП, 2014.
 9. Левченко М.О. Навчальна програма з дисципліни «Менеджмент безпеки». – К.: МАУП, 2014.
 10. Філіппов М.І. Навчальна програма з дисципліни «Методи аналізу та планування в промисловості». – К.: МАУП, 2014.
 11. Куроченко О.В. Навчальна програма з дисципліни «Основи бізнесу». – К.: МАУП, 2014.
 12. Чернявський А.Д. Навчальна програма з дисципліни «Проектний менеджмент». – К.: МАУП, 2014.
 13. Куроченко О.В. Навчальна програма з дисципліни «Управління бізнесом в сфері промислової діяльності». – К.: МАУП, 2014.
 14. Левченко М.О. Навчальна програма з дисципліни «Просемінар з менеджменту туризму та готельного бізнесу». – К.: МАУП, 2014.
 15. Левченко М.О. Навчальна програма з дисципліни «Організація готельного господарства». – К.: МАУП, 2014.
 16. Сладкевич В.П. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління потенціалом організації». – К.: МАУП, 2014.
 17. Куроченко К.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ до спеціальності («Менеджмент організацій»)». – К.: МАУП, 2014.
 18. Левченко М.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація і технологія торгівельної діяльності». – К.: МАУП, 2014.
 19. Куроченко О.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи управління бізнесом». – К.: МАУП, 2014.
 20. Куроченко О.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління бізнесом». – К.: МАУП, 2014.
 21. Левченко М.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи управління готельним бізнесом та туристичною діяльністю». – К.: МАУП, 2014.
 22. Сладкевич В.П. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічне управління»(гал. знань «Менеджмент організацій», «Специфічні категорії»). –К.: МАУП, 2014.
 23. Філіппов М.І. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Методи аналізу та планування в промисловості». – К.: МАУП, 2014.
 24. Чернявський А.Д. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація діяльності будівельної організації». – К.: МАУП, 2014.
 25. Куроченко О.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи бізнесу». – К.: МАУП, 2014.
 26. Чернявський А.Д. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Проектний менеджмент». – К.: МАУП, 2014.
 27. Куроченко О.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління бізнесом в сфері промислової діяльності». – К.: МАУП, 2014.
 28. Левченко М.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Просемінар з менеджменту туризму та готельного бізнесу». – К.: МАУП, 2014.
 1. Левченко М.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація готельного господарства». – К.: МАУП, 2014.

Згідно зведеного плану наукової роботи академії на 2016-2020 рр. кафедра менеджменту та адміністрування працює над виконанням науково-дослідної теми ІІ.2.29.02.03 «Вплив макроекономічної нестабільності на результати діяльності підприємств України».

Інститутом, виходячи з напрямів реформування ринкової економіки в Україні, темпів розвитку підприємницьких структур, корпоративних форм управління зміною змісту організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин в системі управління, формуються перспективні напрями розвитку спеціальності «Менеджмент». Так, зміна психології керівника, стилю господарської поведінки, переоцінювання ролі і місця керівника в системі господарювання, зростання попиту підприємств різних видів діяльності та різних організаційно-правових форм на висококваліфікованих спеціалістів з менеджменту організацій вимагають посилити підготовку теорії і практики управління сучасним підприємством.

З цією метою за останній час укладено двохсторонні угоди про науково-практичне співробітництво та практичну підготовку кадрів: з Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією; Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією; Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією; Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією; Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією; ТОВ «Міжрегіональна експертна група»; ТОВ «Софт-Технології»; УП СП «Укрдіамсіл»; СК «Українська страхова група»; ТОВ «Авалон-консалтінг групп»; ТОВ «ОТ Груп»; ТОВ «Бест транс Солюшен»; ТОВ «Пантер групп»; ПАТ «ФІДОБАНК»; ТОВ «Глобус Україна» Туристичне агентство; ТОВ «Альціона тур» Туристичне агентство; ТОВ «Мансана» Туристичне агентство; ПАТ «ПУМБ»; ПАТ «Укрсоцбанк»; ПАТ «ВіЕс Банк»; ПП «Статус Тур»; ТОВ «Вері Вел Тур»; ТОВ «Максима Тревел»; ПП «Міжнародна Маркетингова Група України» та інші.

Особливо слід відмітити, що викладачі випускної кафедри менеджменту та адміністрування пройшли підготовку в галузі оволодіння сучасними освітніми технологіями (тренінговими методами навчання), отримали відповідні дипломи та сертифікати і застосовують отримані знання в навчальному процесі ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (особливо при підготовці фахівців із спеціальності «Менеджмент»).

За тематикою наукових досліджень кафедри також проводиться науково-дослідна робота студентів. Її результати знаходять відображення в дипломних (магістерських) роботах, виступах на науково-практичних конференціях і семінарах.

Навчальна робота

Навчально-методична робота є основним видом діяльності кафедри менеджменту організацій. Її основні напрями - це проведення навчальних занять із студентами та організація навчально-методичного забезпечення проведення занять.

За кафедрою менеджменту організацій в 2015-2017 н.р. закріплено 49 навчальних дисциплін по Президентському університету МАУП. Навчальні дисципліни, за якими проводиться навчальний процес забезпечені робочими програмами, навчальними програмами, методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи студентів.

Протягом 2015-2017 н.р. викладачами кафедри проводився переклад навчально-методичних розробок для вивчення дисциплін іноземними студентами, а також було розроблено комплекси для дистанційного Інтернет-навчання.

Наукова діяльність кафедри менеджменту та адміністрування є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової та навчальної діяльності. На кафедрі проводиться значна робота по вихованню майбутніх фахівців, розвитку духовних і моральних якостей студентів, плеканню в них рис громадянської відповідальності та патріотизму, утвердження соціального оптимізму та впевненості у майбутнє. Особливості діяльності кафедри насамперед полягають у науково-дослідній роботі. До пріоритетних завдань у галузі науково-дослідної діяльності кафедри відносяться: забезпечення єдності змісту навчальної діяльності кафедри з планами наукової діяльності;організації наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, студентських олімпіад, конкурсів науково-дослідних, курсових, дипломних робіт всіх учасників навчально-виховного процесу. Результати наукових досліджень за поточний рік впроваджуються у навчальний процес при підготовці фахівців з менеджменту організацій у вигляді скоригованих навчальних планів, робочих навчальних програм і тестів, програм навчальних та виробничих практик, а також тематиці курсових та дипломних робіт. За темою досліджень кафедри менеджменту та адміністрування проводиться науково-дослідна робота студентів, її результати доповідаються на науково-практичній конференції.

Поділитися посиланням: