Про Академію

Меню

Кафедра управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності

Кафедра була заснована з отриманням ліцензії на спеціальність «Правознавство», але як самостійна стала існувати з 1 вересня 2000 року.

У 2015 році її було перейменовано на кафедру управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності .

Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Заросило Володимир Олексійович

Головний фахівець кафедри – Фурса Олександр Олександрович (корп. 7, каб. № 409, вн. тел.: 14-43).

За кафедрою закріплено більше дев’яноста навчальних дисциплін, які забезпечують 8 докторів наук та 21 кандидат наук.

Основними навчальними курсами є:

 • Адвокатура України
 • Актуальні проблеми судочинства і судоустрою України
 • Антикорупційна діяльність в Україні
 • Криміналістика
 • Кримінальне право
 • Кримінально-виконавче право
 • Кримінально-процесуальне право («Кримінальний процес»)
 • Кримінологія
 • Нотаріат України
 • Організаційно-правові проблеми безпеки підприємництва
 • Організація правоохоронної діяльності
 • Порівняльне кримінальне право
 • Організація прокурорської діяльності
 • Судові та правоохоронні органи України

Кафедра управління безпеко, правоохоронної та антикорупційної діяльності створена з метою забезпечення на рівні державних стандартів навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи з фундаментальних та професійно-орієнтовних дисциплін.

Робота кафедри ґрунтується на принципах законності, демократизму, гуманізму, науковості, інтеграції науки з практикою, гласності, забезпечення прав і свобод людини, персональної відповідальності працівників за виконання своїх обов’язків, професіоналізму, рівності умов праці кожного співробітника для реалізації своїх здібностей, свободи творчого пошуку.

Науково-методична робота кафедри

Наукова робота є одним з основних видів діяльності всього професорсько-викладацького складу кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності МАУП.

Головними формами наукової роботи кафедри є:

 • проведення наукових досліджень з актуальних напрямків спеціальних дисциплін і проблем, що відповідають профілю кафедри;
 • підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, доповідей з основних навчальних дисциплін кафедри;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій;
 • розгляд та рецензування дисертацій, що подаються до захисту;
 • організація і керівництво науково-дослідною роботою студентів та ін.

Після завершення окремого етапу наукових досліджень готуються аналітичні довідки, робочі матеріали та поточні звіти, а по завершенні всього дослідження – підсумкові звіти, пропозиції, методичні рекомендації, монографії, підручники, навчальні посібники тощо.

Наукова робота студентів проводиться в наукових гуртках та проблемних групах і оформляється у вигляді рефератів, наукових повідомлень, тез, статей, наукових робіт, що рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах, олімпіадах вузівського, міжвузівського, республіканського або іншого рівня.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • теорія  кримінального права, кримінального процесу, кримінально-виконавчого права, антикорупційної діяльності;
 • роль правоохоронних та правозахисних органів в системі державних органів
 • іноваційні етапи розвитку правоохоронної діяльності в сучасний період;
 • іноваційні процеси в сфері правоохоронної діяльності;
 • напрями підготовки спеціалістів з правоохоронної та правозахисної діяльності;
 • методологія оцінювання ефективності антикорупційної діяльності;
 • іноваційна діяльність у сфері виконавчого провадження та виконання покарання;
 • еволюція використання спеціальних засобів у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності;
 • формування нової системи кримінально-процесуальної діяльності судових та слідчих органів.
 • антикорупційна діяльність як один з напрямів діяльностідержавних органів на сучасному етапі розвитку держави.

Місія кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності:

 • формування професійних компетенцій і особистісних якостей конкурентоспроможних, творчо та інноваційно-мислячих кадрів, які вміють реалізувати свої знання і навички в галузі права на вітчизняному і міжнародному ринках праці на основі:
 • постійної модернізації освітнього процесу;
 • виконання на належному науковому і методологічному рівнях наукових досліджень з проблем кримінальної відповідальності, кримінального права, кримінально-виконавчого права;
 • впровадження прогресивних технологій і методик;
 • організація навчально-виховного процесу з підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері правознавства;
 • постійна участь співробітників кафедри в організації і проведенні МАУПом і Інститутом права виховної роботи зі студентами
 • стимулювання інтересу до творчої і науково-дослідної роботи;
 • надання наукової та методичної допомоги студентам в глибоких знаннях сучасної теорії і практики правової організації держави і діяльності судових та правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю.
Поділитися посиланням: