Про Академію

Меню

Інститут соціальних наук та самоврядування

Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва

(корпус № 3) тел.: 490-95-26; 494-47-33

Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А.Алієва як структурний підрозділ Президентського університету МАУП був створений 24.07.2000 р.

Інститут очолює Бідзюра Іван Павлович —   доктор політичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, Академії соціальних технологій і місцевого самоуправління, Української Академії політичних наук, Заслужений працівник сільського господарства України, вчений  суспільствознавець і педагог вищої школи, державний службовець і народний дипломат. Автор більше 200 наукових праць в галузях сільського господарства, державного управління та публічного адміністрування, політології,  соціології та соціальної роботи.

Щороку в інституті здобувають вищу освіту понад 1000 студентів, в т.ч. з Азербайджану, Ірану, Камеруну, Туреччини, Туркменістану, Тунісу, Грузії, Кіпру, Білорусії, які можуть працювати на державній службі, в різних галузях народного господарства, соціальної сфери, у системі освіти, в органах внутрішніх справ, збройних силах, закладах охорони здоров’я, громадських благодійних організаціях тощо.

Навчання здійснюється за денною, заочною та дистанційною формами.

Інститут здійснює підготовку фахівців за першим (на базі повної середньої освіти та молодщого спеціаліста (спорідненого і неспорідного фаху) і другим (на базі бакалавра (спорідненого і неспорідного фаху) освітніми рівнями. Для бажаючих навчатися за третім освітньо-науковим рівнем функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю «Психологія» та «Державне управління».

До складу інституту входять кафедри, які готують фахівців за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

Кафедра

Галузь знань, спеціальність

Cпеціалізація

Соціології та соціальної роботи

05 Соціальна та поведінкові науки
054 Соціологія

Соціологія управління та паблік рилейшнз

Соціологія державного управління та місцевого самоврядування

Соціально-психологічне консультування

Медіа-комунікації та зв’язки з громадськістю

Моніторинг та аналіз соціологічної інформації

23 Соціальна робота
231 Соціальна робота

Соціально-правова робота

Соціальна робота в міжнародних організаціях

Управління соціальними проектами

Психології

05 Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія

Практична психологія

Медична психологія

Психологія державного управління

Військова психологія

Психологія профайлінгу

Морська психологія

Філософії та політології

05 Соціальні та поведінкові науки
052 Політологія

Політологія міжнародних відносин

Політичний менеджмент та державне управління

Політичний маркетинг та паблік рилейшнз

Публічного адміністрування

28 Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

Українського православ‘я та теології

Дещо про кафедри та їх локацію

Кафедра соціології та соціальної роботи

Кафедра розміщується в корпусі № 3, кабінет № 4.

Кафедра соціології та соціальної роботи є випусковою кафедрою Інституту соціальних наук та самоврядування ім. Г.А.Алієва за спеціальностями «Соціологія» і «Соціальна робота» та однією з небагатьох соціологічних кафедр України, орієнтованих на практичну складову підготовки фахівців з соціального управління.

Очолює кафедру соціології та соціальної роботи Бідзюра Іван Павлович, доктор політичних наук, професор. На кафедрі також працюють Отрешко Наталія Борисівна, доктор соціологічних наук, доцент, визнаний фахівець з дослідження сучасних соціологічних теорій та суспільних трансформаційних процесів; Попов В’ячеслав Жанович, доктор історичних наук, професор, один з найкращих спеціалістів з аналізу соціальної повсякденності. Крім того, навчальний процес забезпечують талановиті кандидати наук, які мають досвід професійних стажувань за кордоном, виступають експертами та консультантами у різних галузях сучасного соціального життя (Єрескова Т.В., кандидат соціологічних наук, доцент; Грабовенко Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент; Баранівський В.В., кандидат філософських наук; Бондаренко Н.О., кандидат педагогічних наук; Бісембаєв Ф.К., кандидат філософських наук, доцент; Нельга Т.О., кандидат соціологічних наук).

Створена на кафедрі програма професійної підготовки соціологів та соціальних працівників орієнтована на сучасні світові стандарти підготовки фахівців з соціального управління, яка ґрунтується не тільки на сучасних прикладних дослідженнях в галузі соціології, соціальної роботи, а й менеджменту та адміністрування, управління проектами, з урахуванням специфіки регіонального рівня, використовуючи комплексний підхід з орієнтацією на економіко-правове та психологічне забезпечення у підготовці майбутніх соціологів та соціальних працівників. Саме тому на кафедрі запроваджені відповідні спеціалізації:

за спеціальністю «Соціологія» — соціологія управління та паблік рилейшнз; соціально-психологічне консультування; соціологія державного управління та місцевого самоврядування; моніторинг на аналіз соціологічної інформації; медіа-комунікації та зв’язки з громадськістю;

 за спеціальністю «Соціальна робота» — соціальна робота в міжнародних організаціях; соціально-правова робота; управління соціальними проектами.

Під час навчання  випускники вищеозначених спеціалізацій здобувають навички та вміння досліджувати явища, факти, проблеми в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їх регулювання та управління; вивчення поведінки людей, їх потреб та мотивацію з метою надання допомоги у прийнятті компетентних рішень у складних ситуаціях повсякденного життя; організовувати роботу з людьми, які зіштовхнулися з проблемами виживання та праці в сучасному суспільстві, на основі розуміння закономірностей і мотивів людської поведінки та соціальних явищ у їх взаємозв’язку для визначення найбільш ефективної стратегії дій; здійснювати професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя.

Навчання за спеціальностями «Соціологія» та «Соціальна робота» надає можливості оволодіти широким спектром професійних функцій: займатися управлінською діяльністю, плануванням соціальних ініціатив, інформаційних, рекламних, PR-кампаній; використовувати інноваційні технології у роботі з людьми (окремими індивідами, родинами, групами та громадами), вивчати поведінку людей, їхні потреби та мотивацію з метою допомогти їм приймати компетентні рішення в повсякденних складних ситуаціях з метою управління соціальними процесами на мікро- та мезо-рівні суспільного розвитку, особливо в період соціальних невизначеностей; володіти основами соціально-психологічного і ситуаційного аналізу, діагностики умов і рівня життєдіяльності різних соціальних категорій і груп населення та сприяти інтеграції діяльності різних державних і громадських організацій та установ по наданню необхідної соціально-економічної допомоги населенню тощо.

Переваги кафедри

Великою перевагою кафедри є можливість проводити підготовку спеціалістів на базі магістрів, спеціалістів, бакалаврів та молодших спеціалістів з неспоріднених галузей, що суттєво скорочує термін перебування студента у ВНЗ як на денний, так і заочній формі навчання. Студенти кафедри залучаються до організації та проведення реальних соціальних досліджень та мають унікальну можливість пройти виробничу практику на базі установ і організацій соціального захисту та забезпечення, підпорядкованих Кабінету Міністрів України, Управліннях та службах Київської обласної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Інституту соціології НАН України, волонтерських та інших громадських організаціях.

Навчання за спеціальностями «Соціологія» та «Соціальна робота» дає можливість обіймати первинні посади у державних органах управління, органах місцевого та регіонального самоврядування, зокрема у відділах праці, соціальної політики, соціального захисту, соціального забезпечення; у державних та громадських організаціях, які надають соціальні послуги різним категоріям населення у стані ризику; у науково-дослідних центрах; у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах — школах, ліцеях, гімназіях, коледжах, професійно-технічних училищах; у місцях позбавлення волі; у закладах системи охорони здоров’я.

Випускники спеціальностей «Соціологія» та «Соціальна робота» мають можливість працювати на наступних посадах:

 • вища посадова особа громадської організації (в області благодійності, прав людини тощо);
 • начальник відділу (місцеві органи державної влади);
 • завідувач позашкільного закладу;
 • менеджер соціальної сфери;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • спеціаліст з проведення соціальних досліджень;
 • керівник центрів, об’єднань, клубів, соціальних служб;
 • менеджер з організації соціальної роботи з населенням;
 • співробітник соціальних структур підприємств, організацій, медичних, освітніх, туристичних, оздоровчих, спортивних закладів, гуманітарних фондів, асоціацій соціального призначення;
 • спеціаліст центру соціальних служб для молоді, керівник дитячих об’єднань та організацій
 • інспектор в органах державної влади та управління;
 • керівник спеціалізованої соціальної служби;
 • працівник органів внутрішніх справ;
 • страховий агент;
 • соціальний працівник-дослідник;
 • інспектор служб у справах неповнолітніх;
 • інспектор соціальної допомоги;
 • соціальний працівник у освітянських та культурно-просвітницьких закладах;
 • соціальний працівник за місцем проживання, вихователь закладів пенітенціарної системи, співробітник органів внутрішніх справ з питань контролю та допомоги в реабілітації особам, звільнених з місць ув’язнення;
 • працівник організацій — суб’єктів соціальної та гуманітарної допомоги населенню;
 • працівник соціальних служб для молоді;
 • працівник служб підтримки та розвитку сім’ї;
 • інспектор служб у справах неповнолітніх виконкомів місцевих рад, працівника органів опіки;
 • співробітник кримінальної міліції у справах неповнолітніх, судово-педагогічний експерт;
 • спеціаліст департаменту управління персоналом, відділу соціального планування, соціального забезпечення;
 • співробітник відділу кадрів;
 • спеціаліст адміністративного відділу;
 • виконавчий директор (заступник директора з соціальних питань);
 • співробітник відділу освіти, школи, коледжу, училища;
 • спеціаліст служби зайнятості;
 • практик-соціолог на підприємстві, в закладі;
 • консультант з соціальних, психологічних питань, викладач.

Збільшення суспільного запиту на фахівців  які здатні системно аналізувати стан сучасного соціального розвитку, надавати об’єктивну оцінку соціальній політиці, формувати чітке уявлення про моделі, форми і методи сучасної практики соціальної роботи, розробляти та реалізовувати програми, підвищують ефективність функціонування соціального простору України, актуалізує професію соціолога та соціального працівника, а також робить її престижною та високооплачуваною.

Якщо людина відчуває власну участь у житті суспільства, вона створює не лише матеріальні цінності — вона створює самого себе.

Кафедра психології

Кафедра розміщується в корпусі № 3, кабінет № 1.

Коли ми бажаємо визначити особливості будь-якої професії, доцільно спочатку виявити, чому виникла ця професія. Це необхідно кожному з Вас ще й тому, що людина, яка обирає певну професію або спеціальність, повинна чітко усвідомлювати зміст праці за обраним фахом, особливості цієї професії.

Отже, термін «професія» у перекладі з латинської, французької мови означає «говорити публічно, заявляти, об’являти» (Є.О.Клімов). Тобто, виникнення тієї, чи іншої професії соціально обумовлено. Суспільство усвідомлює необхідність у конкретній професії, і вона оформлюється як окремий вид праці. Щодо професії психолога, то її виокремлення відбулося у ХХ сторіччі на основі соціального замовлення з боку представників різних сфер життя та праці людини, а саме: управління, освіти, оборони, спорту, а також сімейного життя.

Навіщо було робити цей запит, якщо і так, мовляв, «життя навчить»? Дійсно, найкращий вчитель психології — саме життя, а її уроки людина засвоює задовго до того, як прочитає книгу про неї. У практиці живого спілкування люди засвоюють чимало психологічних законів. Адже, кожний з нас є психологом, який з дитинства починає за зовнішніми ознаками (міміки, жестів, голосу, особливостям поведінки) «читати» інших людей, їх емоційні стани, і на цій основі будувати свою взаємодію з ними. Ця донаукова «житейська психологія» дає нам певні орієнтири у нашій життєдіяльності. У зв’язку з цим виникає запитання: «Чи не є психологія аналогом здорового глузду?» (Д.Майерс). На жаль, «здоровий глузд» далеко не завжди правильно віддзеркалює суттєві психологічні закономірності та особливості розвитку людини. Саме тому, наш прогноз щодо поведінки людини, її вчинків часто не збігається з реальними психологічними явищами. Відомий американський соціальний психолог Д.Майерс у зв’язку з цим відзначає: «Справа не в тому, що здоровий глузд є заздалегідь помилковим. Ймовірно, що здоровий глузд звичайно правий, але вже після факту, який відбувся. З цієї причини ми легко вводимо себе в оману, гадаючи, що знаємо як це було насправді. Саме тому, нам потрібна психологічна наука, яка б допомогла відділити реальність від ілюзій...» ( Майерс Д. Социальная психология/ перев. с англ.— СПб: Питер, 2010 —с.45).

Таким чином, для правильного розуміння нашої поведінки, вчинків, характеру треба знати психологію. Що ж вивчає психологія?

Психологія — це наука, яка досліджує закономірності виникнення та розвитку психіки, психічних процесів, станів та властивостей. Психологічні особливості людини і навіть тварин здійснюють вирішальний вплив на наше життя. Саме тому знання психології та її використання є необхідною умовою розвитку кожної особистості та суспільства в цілому.

У зв’язку з цим, сьогодні чітко виокремлюються психологічні професії, які диференціюють наступним чином:

 • професії, пов’язані з науковим дослідженням психологічних закономірностей, особливостей виникнення та розвитку психіки особистості, специфіки міжособистісної, міжгрупової взаємодії у соціальних групах тощо. Це — наукова або академічна психологія;
 • професії, пов’язані з викладанням психології. Викладачі психології мають на меті забезпечувати професійну підготовку психологів, підвищувати психологічну компетентність усіх інших фахівців. Адже, програми підготовки управлінців, інженерів, економістів, офіцерів армії та органів внутрішніх справ, і особливо педагогів, містять психологію як навчальну дисципліну;
 • професії, пов’язані з  психологією. Метою роботи психологів є надання психологічної допомоги всім людям з розв’язання їх психологічних проблем. Можна стверджувати, що в роботі  психологів, або, як справедливо називає їх В.Г.Панок, практикуючих психологів є риси наукової психології та її викладання.

Щодо наукової психології, то діагностика певних психологічних проблем клієнта, яка є невід’ємною частиною його діяльності, має дещо спільне з науковим дослідженням. А проведення психологічного консультування об’єктивно містить риси викладацької діяльності, адже тут певною мірою підвищується психологічна культура клієнта.

Проаналізуємо далі, в загальному плані, що в нашому житті потребує психологічної допомоги з боку практикуючого психолога. Значущою особливістю сучасного життя є поєднання високих вимог до професійної діяльності людини з «поліпрофесійністю» особистості, адже вона змушена бути здатною не тільки працювати у межах однієї професії, але й успішно, коли цього потребує життєва необхідність, опановувати інші професії.

І у такій ситуації теж можуть виникнути певні проблеми, у розв’язанні яких стає необхідною кваліфікована допомога практичного психолога.

Деякі сфери використання психології.

Психологічна служба потрібна сучасній армії. По-перше, тут завданням психолога є надання психологічної допомоги юнакові з адаптації до нових (у порівнянні з родинними) умов служби: суворого режиму, необхідність підпорядковувати своє життя уставним вимогам тощо. По-друге, у сучасній армії є розповсюдженою так названа «дідівщина» — стосунки військовослужбовців, які мають певний термін спілкування із новобранцями, засновані на зневазі до їх особистості, знущання. Такі стосунки у деяких випадках призводять до виникнення в молодих солдат почуття неповноцінності, а в інших — до трагічних наслідків. Психолог-професіонал, працюючи з особистим складом військових, сприяє подоланню та попередженню цих негативних явищ.

Позитивну роль відіграє практичний психолог в органах внутрішніх справ та пенітенціарних установах. У цих сферах він потрібен як експерт, що допомагає визначити мотиви і причини злочину, виявити особливості усвідомленості або неусвідомленості вчинку правопорушника. Крім того, психолог необхідний для попередження та подолання професійної деформації особистості працівників ОВС.

Психолог в медичній сфері. Як свідчить світова практика організації охорони здоров’я, надання медичної допомоги населенню може бути якісним у наш час лише за умови широкого використання психологічних знань у практичній діяльності лікаря. Особливо це стосується клінічної медицини, яка не лише використовує психологію у практиці, а й збагачує її. У зв’язку з цим, завданням медичного психолога є підтримання психологічного здоров’я населення, попередження захворювань, діагностика патологічних станів, психокорекція, вирішення багатьох питань експертизи, соціально-трудової реабілітації хворих людей, а також  вивчення психологічних особливостей професійної діяльності медичного працівника. Медичний психолог вивчає психічні прояви хвороб, роль психіки в їх виникненні, перебіг, лікуванні, а також у зміцненні психічного та соматичного здоров’я людини. Практична робота психологів у медицині  спрямована насамперед, на розроблення і застосування методів психодіагностики (в цілях медико-психологічної експертизи), а також методів психотерапії. Турботою медичних психологів у клініках є також профілактика і лікування професійного вигоряння медичних працівників. Медичний психолог застосовує знання про особливості психіки пацієнтів з різними захворюваннями та людей у дитячому та похилому віці. Здійснює заходи, спрямовані на відновлення, корекцію або компенсацію порушених психічних функцій, станів, особистісного й соціально-трудового статусу хворих та інвалідів, а також осіб, які перенесли захворювання, зазнали психічної травми в результаті різкої зміни соціальних відносин, умов життя.

Важливу роль відіграє психологічна служба в системі освіти. Адже, практичний психолог надає слушну допомогу не тільки дітям, яких ми виховуємо та навчаємо, їх батькам у вирішенні нагальних проблем стосунків з дітьми, а також педагогам у виробленні найбільш правильних шляхів та методів навчання й виховання.

Важко переоцінити значення психологічної служби в сфері підприємництва та бізнесу, оскільки розвиток ринкової економіки ставить перед комерційними організаціями безліч проблем психологічного характеру, а саме: розробка та сприймання реклами, забезпечення конкурентноздатної продукції, попередження та розв’язання конфліктів, створення позитивного іміджу організації, технологія ведення переговорів тощо.

Практичної психологічної допомоги та супроводу потребує управлінська праця. Зазначимо, наприклад, проблеми професійного відбору, розподілу, адаптації кадрів, розробки та прийняття управлінських рішень, створення сприятливого соціально-психологічного клімату, удосконалення стилю керівництва тощо.

Практичний психолог сьогодні вкрай потрібен при розв’язанні проблем сім’ї, підготовки молоді до сімейного життя, виробленні оптимальних шляхів попередження та розв’язання сімейних конфліктів тощо.

Все більш популярним у сучасному житті стає телефон довіри, який передбачає надання кожній людині психологічної допомоги у розв’язанні найрізноманітніших проблем.

Практичний психолог є необхідним, також, у сфері політики, оскільки, за допомогою до нього звертаються як майбутні депутати Верховної Ради, так і інші політичні діячі. Він допомагає їм у аналізі суспільних настроїв, інтересів різних соціальних груп суспільства, у прогнозі сприймання ними певних політичних рішень. За рекомендаціями психолога здійснюється створення політичними діячами позитивного, привабливого для оточуючих іміджу, що сприяє посиленню психологічного впливу його особистості на людей з метою реалізації певних ідей, втілення їх у життя.

Без практичного психолога неможливо уявити собі космічну галузь. Відомо, що підготовка космонавтів, астронавтів здійснюється за допомогою психологічної служби, адже космічний політ вимагає особливої психологічної налаштованості, сильної нервової системи, високої психологічної стійкості.

Професійний психолог — практик, допомагаючи людям успішно розв’язати їх психологічні проблеми, сприяє зосередженню особистості на самоактуалізації, духовному розвитку.

Отже, яку б сферу життя та праці людини ми не обрали, всюди є потреба у психологічній допомозі, психологічному супроводі. Саме тому можна стверджувати, що професія психолога є необхідною в сучасному і майбутньому суспільстві.

Метою діяльності психологічної служби в нашому суспільстві є сприяння створенню позитивних умов для кожної особистості, забезпечення психічного та психологічного здоров’я народу України на основі використання досягнень психологічної науки.

Саме меті професійної підготовки практичних психологів присвячено діяльність кафедри психології Міжрегіональної Академії управління персоналом, яка була створена у 1993 році.

Сьогодні у складі кафедри — відомі в нашій країні і за кордоном провідні психологи й молоді співробітники, які об’єднані бажанням допомогти молоді нашої країни стати висококваліфікованими психологами-практиками, сформувати у них необхідні теоретичні знання та практичні навички й вміння, що відповідають вимогам сьогодення до цієї почесної професії.

Склад кафедри:

З 1 листопада 2016 року кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Шопша Олена Леонідівна. Заступник завідувача кафедри Вакуліч Тетяна Михайлівна — кандидат психологічних наук, доцент.

Доктор медичних наук, заслужений діяч науки, професор Чуприков А. П.

Доктор психологічних наук, професор  Грись Антоніна Михайлівна. 

Доктор медичних наук, доцент Коляденко Ніна Володимирівна.

Доктор медичних наук, доцент Древіцька Оксана Остапівна. 

Кандидат медичних наук, професор Траченко Владислав Анатолійович.

Кандидати психологічних наук, доценти кафедри Войтенко О.В., Вус В.І., Коняєва Л.Д., Павлюк М.М., Ткачук Т.Л., Федосова Л.О., Хлонь О.М.  

Старші викладачі — Доріченко В.А., Михайлюк І.В., Федік І.В

Багато різноманітних навчальних дисциплін вивчають студенти — майбутні психологи: загальну, вікову, педагогічну, соціальну психологію, основи психологічного консультування та психокорекції, теорію і практику психотренінгу, етнопсихологію, психологію травмуючих ситуацій, нейропсихологію, психофізіологію, геронтопсихологію, дефектологію та патопсихологію, основи психотерапії, основи психосоматики, основи реабілітації, психологію масової поведінки, психологію творчості тощо.

Кафедра здійснює рівневу підготовку психологів

На першому (бакалаврському) рівні, майбутні психологи вивчають основи психологічної теорії. На заняттях з практикуму по психології та на виробничій практиці у базових психологічних центрах вони набувають практичних знань й вмінь щодо роботи з клієнтами.

Однак наші студенти не зупиняються на рівні «бакалавр». Вони продовжують професійне навчання, з метою стати магістрами психології. Адже магістр психології — це вищий рівень професійно-виробничої підготовки, який надає право викладати психологію у ВНЗ і працювати науковим співробітником у науково-дослідних інститутах.

Крім цього, в МАУП після отримання диплому магістра ви можете вступити до докторантури (стати доктором філософії в галузі психології або доктором наук). Навчання в нашому інституті дає широкі та реальні можливості для Вашого творчого зростання, професійного й особистісного вдосконалення.

Підвищенню якості професійної підготовки сприяє розробка співробітниками кафедри загальної психології підручників, навчальних посібників з різних психологічних дисциплін. Це, наприклад, навчальний посібник С.Д.Максименка та В.О.Соловієнка «Загальна психологія», навчальний посібник Н.Л.Коломінського «Психологія педагогічного менеджменту» та  монографія «Психологія менеджменту в освіті», монографія А.П.Чуприкова та О.О.Древіцької «Оцінка та прогнозування наслідків мутагенних впливів на психічне здоров`я ді­тей в процесі онтогенезу»  навчальні посібники: «Основи психологічного консультування» (Хоміч Г.О., Ткач Р.М.), «Експериментальна психологія» (Бондарчук О.І.), «Психологія девіантної поведінки» (Бондарчук О.І.,Вакуліч Т.М.), «Психологія творчості в дизайні» (Коляденко Н.В.), «Психологія віктимної поведінки», «Психологічні чинники запобігання Інтерне-залежності підлітків» (Вакуліч Т.М.), «Практическая психология конфликта» (Ложкин Г.В., Повякель Н.И.), «Психологія мотивації» (Павлюк М.М.), «Клінічна психологія» (Федосова Л.О.), «Психологія травмуючих ситуацій» та «Психологія масової поведінки» (Туриніна О.Л., «Економічна психологія» ( Ложкін Г.В., Комаровська В.Л.) та ін.

Значну допомогу в опануванні психології студенти отримують у роботах Георгія Васильовича Щокіна: «Как эффективно управлять людьми», «Основы визуальной психодиагностки» та ін.

Кафедра психології бере активну участь у науково-практичному житті нашої країни, в т.ч. у  реабілітаційних заходах та психологічній адаптації  учасників АТО й переселенців із зони військового конфлікту. 

Щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції з актуальних проблем практичної та медичної психології. За матеріалами конференцій видано 6 збірників «Наукових праць МАУП». Крім цього, кафедра активно підтримує науково-дослідницьку роботу студентів, які щорічно беруть  участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах. За матеріалами студентських науково-практичних конференцій видається електронний журнал – «Наукові праці студентів кафедри психології». Під керівництвом викладачів кафедри працюють студентські наукові гуртки.

Досконала фахова підготовка спеціалістів-психологів, формування чіткої професійної позиції психолога, використання особистісних якостей відповідно до вимог професії, активне професійне спілкування — все це допомагає випускникам Інститут соціальних наук МАУП стати професійними психологами.

Кафедра філософії та політології

Кафедра розміщується в корпусі № 3, кабінети 10 і 10а.

Кафедра філософії та політології забезпечує викладання філософських дисциплін в усіх інститутах МАУП, а також готує студентів зі спеціальностей: «Політичний менеджмент та державне управління», «Політологія міжнародних відносин», «Політичний маркетинг та паблік рилейшнз». Окрім професійно-орієнтованих дисциплін, велика увага приділяється вивченню іноземних мов, участі студентів у всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових студентських робіт.

У навчальному процесі сучасного університету філософські дисципліни займають особливе місце, оскільки спрямовані на формування світогляду студента, визначаючи в ньому не лише майбутнього фахівця, але й високоосвічену людину та громадянина. На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких курсів як:

 • Філософія
 • Політологія
 • Практична політологія
 • Порівняльна політологія
 • Соціальна філософія
 • Логіка
 • Теорія пізнання
 • Етика
 • Естетика
 • Культурологія
 • Історія української культури
 • Філософія політики
 • Філософія психології
 • Релігієзнавство
 • Основи наукових досліджень
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Гуманітарний чинник у світовій політиці
 • Паблік рилейшнз
 • Політична думка в Україні
 • Псефологія
 • Інститут президентства
 • Сучасний парламентаризм
 • Політичний аналіз і прогнозування
 • Політичний маркетинг
 • Політична етнологія
 • Політична ризикологія
 • Політична регіоналістика
 • Політика і релігія
 • Історія та теорія демократії та ін.

Кафедру очолює доктор філософських наук Мєлков Ю. О., автор більше ніж 100 наукових праць, серед яких 3 монографії: «Факт в постнеклассической науке» (2004), «Багатолика демократія» (2011, у співавторстві; англомовне видання 2016 р. – «The Many-Faced Democracy»), «Человекомерность постнеклассической науки» (2014); відомий дослідник у галузі філософії постнекласичної науки, зокрема, автор концепції людиномірності наукового пізнання як форми наукової об’єктивності за сучасної доби розвитку наукової раціональності, а також у таких напрямах, як віртуалістика, філософія демократії, практична філософія;

Професорсько-викладацький склад кафедри філософії та політології представлений фахівцями у різних галузях філософського та політологічного знання. Науково-методичне наповнення курсів та науково-дослідну роботу здійснюють викладачі кафедри, зокрема:

Головатий М. Ф., доктор політичних наук, професор, академік Міжнародної Кадрової Академії, дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, дійсний член (академік) Української Академії політичних наук, Заслужений працівник освіти; є автором понад 500 наукових праць, у тому числі монографій, присвячених актуальним питанням політичної науки, та навчальних посібників «Політична психологія» (2001), «Соціологія політики» (2003), «Політичний менеджмент» (2010), «Політичне життя» (2013) та ін.; у 2017 р. на базі кафедри філософії та політології була створена Наукова школа М. Ф. Головатого, яка здійснює дослідження за тематикою «Динаміка взаємодії політичної держави та громадянського суспільства у поліетнічній країні»;

Бідзюра І. П. – доктор політичних наук, професор; голова «Асоціації сільської талановитої молоді»; автор багатьох наукових праць, в тому числі монографій, які присвячено актуальним питанням політичної науки, зокрема: «Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть» (2004), «Наука в структурі радикального реформування суспільства» (2006), «Політологічні роздуми у контексті тріади «парламентаризм – громадянське суспільство – правова держава» (2007), «Учебник для учёного. Методология и логика научного исследования» (у співавторстві, 2014) та ін.; є спеціалістом з етнополітики, системних реформ та мультикультуралізму;

Варзар І. М. – доктор політичних наук, професор, академік Української Академії політичних наук, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, почесний доктор Ужгородського національного університету, почесний професор Міжрегіональної Академії управління персоналом; автор численних праць і монографій; основні галузі наукових досліджень: етнологія, яку він, власне, і заснував, соціологія, реформаціологія, революціологія, літературознавство;

Костюк Т. О. – кандидат політичних наук, доцент; дипломований спеціаліст з міжнародних відносин та перекладу; вивчає актуальні проблеми сучасного парламентаризму, політичних ідеологій, новітніх революцій, аналізу та прогнозування;

Нич Т. В. – кандидат філософських наук, доцент, автор біля 20 наукових и науково-методичних робіт, наукові інтереси: історія філософії, українська філософія, логіка, філософія освіти, філософія психології, методологія наукових досліджень;

Пальм НД. – кандидат філософських наук, доцент, автор біля 50 наукових і науково-методичних праць, у тому числі підручників; наукові інтереси: філософія та соціологія культури, актуальні проблеми сучасного розвитку суспільства;

Проскуликова Л. Н. – кандидат філософських наук, доцент, автор більше ніж 70 наукових праць, в тому числі підручника «Історія філософії: проблема людини» (2016, 4-е вид., у співавторстві), наукові інтереси: філософська антропологія, історія філософії, філософія міфу;

Пугач В. Г. – кандидат політичних наук, доцент; основні напрями наукових досліджень: політична комунікація, інформаційна безпека, політична пропаганда, управління політичними процесами, громадська думка;

 

 

Чиркова O. A. – заступник завідувача кафедри, кандидат історичних наук, доцент, автор близько 30 наукових і навчально-методичних праць, наукові інтереси: релігієзнавство, історія церкви, проблеми сучасних взаємин церкви та держави, філософія політики;

Шаповалова А. М. – кандидат політичних наук, доцент кафедри, автор бл. 20 наукових праць, активний учасник проведення виборчого процесу з 2004 року місцевого рівня (міських, сільських селищних голів); коло наукових інтересів – політичні інститути та процеси, публічність влади, глобальне громадянське суспільство, PR-технології у політичній діяльності.

Політична освіта – це не лише престижна освіта, що відкриває широкі перспективи в майбутньому та забезпечує конкурентоздатність на ринку праці: вона є нагальною потребою для кожної сучасної людини, яка прагне бути суб’єктом, а не об’єктом соціально-політичних процесів, вміти кваліфіковано, раціонально-критично оцінювати окремі політичні факти, події та політичну реальність в цілому, і яка не бажає бути жертвою інформаційно-психологічних війн, політичних та медійних маніпуляцій, ілюзій, навіювань.

Політика є невід’ємною складовою суспільного життя впродовж усієї історії людства, яка часто має доленосний вплив на життя як окремої людини, так і цілих народів. З політикою зустрічається кожен з нас: так чи інакше ми беремо участь у різних політичних заходах, процесах. Тому мати та вміти використовувати політичні знання вкрай важливо, адже лише політично освічена людина здатна правильно орієнтуватися у надскладному, суперечливому й інформаційно-перенасиченому сучасному світі, презентувати та захищати свої інтереси і права, усвідомлювати свої обов’язки.

Політика як особлива сфера суспільного життя вивчається однією з найбільш авторитетних наук – політологією (political science), наукою про політику. Політологія становить собою комплекс дисциплін, в межах яких поглиблено вивчаються політична влада, держава, політичні партії, політичні еліти, політичні ідеології, політичний процес, політична система суспільства, політичні режими та багато іншого, що пов’язано з політичною сферою.

Політичні знання, як і будь-які інші знання, цінні як засіб вирішення практичних завдань. Тому, навчальні плани студентів-політологів сформовані таким чином, щоб вони мали змогу отримати не лише глибокі теоретичні знання, але й оволоділи практичними навичками. Важливою складовою процесу професійної підготовки студентів є політологічна практика, яку вони проходять у центральних органах державної влади, у місцевих органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, громадських організаціях й офісах політичних партій. Крім цього, студенти активно залучаються до наукової діяльності, беручи участь у різноманітних науково-практичних конференціях, конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах та інших заходах, які мають науково-практичну спрямованість. 

Вивчення «вищої науки», як визначали політику ще за часи Античності, не лише значно розширює простір для саморозвитку, але й є винятково важливим для тих, хто вирішив присвятити себе політичній діяльності. Випускники кафедри можуть працювати:

 • політтехнологами,
 • радниками з політичних питань,
 • політичними аналітиками та експертами,
 • прес-секретарями в державних установах та політичних партіях,
 • розпочати власну політичну кар’єру, володіючи для цього належними знаннями та навичками.

Якщо ви хочете бути особистістю, а не об’єктом політичних маніпуляцій, якщо ви бажаєте мати змогу керувати своїм власним життям і життям свого суспільства, – вивчайте філософію та політичну науку!

Кафедра публічного адміністрування

Знаходиться в корпусі № 3, кабінет № 1-а.

Кафедра публічного адміністрування – є випусковою кафедрою Інституту соціальних наук і самоврядування ім. Г.А. Алієва за фахом “Публічне управління та адміністрування” за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, PhD) рівнями вищої освіти. Кафедра орієнтована, в першу чергу, на практичну складову підготовки фахівців публічного адміністрування.

Місією кафедри є підготовка сучасної управлінської еліти для роботи в різних галузях публічного адміністрування.

Очолює кафедру Романенко Євген Олександрович - доктор наук з державного управління, професор, Президент Асамблеї докторів наук з державного управління України, Заслужений юрист України.

Євген Олександрович є автором понад 100 наукових друкованих праць в галузі державного управління, маркетингу, політології, економіки, соціології. Нагороджений низкою урядових, відомчих і церковних нагород України. Державний службовець 3-го рангу. Головний редактор збірника наукових праць «Публічне управління», член редакційних колегій журналів «Соціологія права», «Стратегія і тактика державного управління» і «Innovative economics and management» (Грузія). Член спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 - теорія та історія державного управління та 25.00.02 - механізми державного управління Інституту законодавства Верховної Ради України.

На кафедрі працюють відомі вчені та провідні фахівці галузі публічного адміністрування:

Заст. завідувача кафедри, кандидат пед. наук, доцент Наталія Валеріївна Грабовенко; доктор наук з державного управління, професор кафедри Ольга Володимирівна Червякова, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри Тихон Сергійович Яровой, кандидат іст. наук, доцент Володимир Валерійович Утвенко.

На базі кафедри публічного адміністрування, створений Інформаційно-консультативний центр Національної служби посередництва і примирення в Києві та Київській області.

У жовтні 2016 року, на базі кафедрі, згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України “Про ліцензування освітньої діяльності” № 1464л від 21.10.2016, відкрито аспірантуру за спеціальністю 281 – “Публічне управління та адміністрування”.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України “Про затвердження рішень Атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 року” №374 від 13.03.2017 р. працює спеціалізована вчена рада К 26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 – Теорія та історія державного управління та 25.00.02 – Механізми державного управління.

Основними стратегічними напрямками функціонування кафедри є:

1) проведення теоретико-методологічних досліджень процесів, що відбуваються в різних сферах публічного адміністрування;

2) аналіз практичних аспектів розвитку і реформування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні;

3) систематизація підходів до вдосконалення системи публічного адміністрування, на основі застосування сучасних інноваційних технологій і ресурсів та ін.

Випускники кафедри можуть працювати радниками-консультантами та на керівних посадах у:

-          центральних органах виконавчої, законодавчої, судової влади і їх апаратах;

-          органах місцевого самоврядування;

-          державних колегіальних органах;

-          обласних, районних державних адміністраціях;

-          управліннях, відділах, службах територіальних підрозділів центральних органів державної влади;

-          управліннях, відділах та інших структурних підрозділах органів місцевого самоврядування та ін.

Випускники кафедри здобувають не тільки навички фахівців, які здатні системно аналізувати сучасні тенденції розвитку публічного адміністрування та, на цій підставі, приймати ефективні управлінські рішення, а й навички оцінки результатів власної діяльності, незалежно від її функціонального характеру і галузевої спрямованості.

 

Викладацький склад кафедр сьогодні — це висококваліфікований науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку здобувачів вищої освіти і забезпечувати на сучасному рівні навчальну та науково-дослідну роботу. Студенти мають можливість спілкуватися з досвідченими викладачами, відомими вченими. Професорсько-викладацький склад кафедр є запорукою гідного професійного рівня та витребуваності наших випускників на ринку праці. Кафедри Інституту важливу увагу приділяють вивченню дисциплін інноваційного характеру, спрямованих на підвищення компетентного рівня та мотивації студентів до навчання, самовизначення і самовдосконалення. Усе це сприяє підвищенню ефективності та якості навчання. Загалом на кафедрах Інституту працюють більш як 45 науково-педагогічних працівників, в т.ч. 10 мають науковий ступінь доктора наук, професора, 30 — кандидатів наук. Багато викладачів за сумлінну працю відзначені високими державними нагородами.

Викладачі кафедр інституту підвищують свою кваліфікацію у формі стажування і навчання у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти. Вони використовують в освітньому процесі сучасні форми і методи інтерактивного навчання (тренінги, ділові та рольові ігри, дискусії, круглі столи тощо), що сприяє активізації самостійної розумової діяльності майбутніх фахівців, формуванню у них організаторських і комунікативних здібностей, компетентнісних навичок і вмінь. Використовуються в освітньому процесі і сучасні технічні засоби, інноваційні і комп’ютерні технології.

Науково-педагогічні працівники Інституту постійно працюють над удосконаленням навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Спільно з інститутом в Академії щорічно презентується понад 150 нових найменувань науково-практичних та науково-методичних розробок. Загальний річний педагогічний ресурс навчального часу кафедр становить більше 20 тис. годин.

Для навчальних планів кафедр притаманним є поєднання фундаментальних дисциплін з практичною підготовкою, що дає змогу готувати фахівців високої компетентнісної кваліфікації. Свої теоретичні знання, навички аналітичної роботи та прикладних досліджень студенти інституту адаптують під час проходження навчальної, виробничої, переддипломної, асистентської,виробничо-стажерської, дипломної, науково-дослідної та педагогічної практик.

Випускники Інституту йдуть у самостійне життя висококваліфікованими фахівцями. Ми впевнені, що вони всі добре працюватимуть, стверджуючи себе і нашу країну. Нові засади навчання, використання нових активних його форм, отримання доброї фахової підготовки та знайомство із сучасною світовою практикою роботи з людьми — це ті складові що допомагають нашим студентам упевнено самоутвердитися у складному соціальному бутті.

Багатогранним є і  студентське життя. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014року №1556-VII (розділ VII, ст. 40), в інституті діє студентське самоврядування. Студенти беруть безпосередню участь в управлінні навчальним закладом, захисті прав та інтересів студентів, вирішенні питань навчання, побуту, дозвілля. Вони є активними учасниками спортивно-масових заходів, мистецьких студій, усіляких художніх конкурсів, систематично відвідують театри, арт-майстерні, виставки. Студенти мають можливість реалізувати себе у 22 спортивних секціях. Вже стали традиційними конкурси авторської пісні, «Міс МАУП» та «Містер МАУП», відзначення Покрови Пресвятої Богородиці, Дня студента, Нового Року, змагання з шахів, волейболу, баскетболу, міні-футболу, аеробіки та ін.

При Інституті діє Центр з організації підготовки офіцерів запасу та військового обліку.Студентам, які пройшли повний курс за програмою підготовки офіцерів запасу та атестовані до офіцерського складу, присвоюється військове звання «молодший лейтенант» запасу.

Поділитися посиланням: