Про Академію

Меню

Центр організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками підписав Угоду про проходження практики з Секретарітом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

14 Січня 2020 15:55

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини—посадова особа, що здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав та свободи людини і громадянина в Україні.

Мета парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини та громадянина

Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» визначив метою парламентського контролю такі пункти:

- захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;

- додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина суб'єктами, зазначеними у статті 2 вищезгаданого Закону;

- запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;

- сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами у цій галузі;

- поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;

- запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод;

- сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу.

Секретаріат

Для забезпечення діяльності Уповноваженого утворюється секретаріат. Структура секретаріату, розподіл обов'язків та інші питання щодо організації його роботи регулюються Положенням про секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Співробітники секретаріату є державними службовцями.

Поділитися посиланням: