Про Академію

Меню

ІНТЕРВ’Ю З ДИРЕКТОРОМ ПРИДУНАЙСЬКОЇ ФІЛІЇ ПРАТ «ВНЗ» «МАУП» ГУМЕННИКОВОЮ ТАМАРОЮ

25 Січня 2021 12:07

Як розпочалася історія Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ» «МАУП»?

– Ідея відкриття управлінського закладу вищої освіти належить одному зі знаних освітян  нашого регіону, Янішеському Віталію Євгеновичу, який на той час очолював Вище професійне училище № 9, відоме як у нашій країні, так і за її межами.  Освітній управлінець вищої ланки, який завжди опікувався долею молоді Бессарабії, Віталій Євгенович був впевнений, що одного закладу вищої освіти, Ізмаїльського педагогічного інституту, для Ізмаїла замало. Молодь після закінчення шкіл, ПТУ та технікумів їхала навчатись до інших великих міст та не прагнула повертатись додому для працевлаштування, завершивши навчання. Але ж місто та район потребували молодих підготовлених фахівців. Потенційні можливості міста, його прикордонне розташування, наявність  порту, пароплавства,  двох судноремонтувальних заводів  та  інших виробництв  потребували  професійно підготовлених управлінців, які були б патріотично налаштованими мешканцями регіону, знали мови національних меншин, були б толерантними у мультикультурному середовищі, де проживає понад 30 національностей. Так у грудні 1998 року в місті Ізмаїлі розпочалась історія становлення Придунайської філії МАУП.

Спочатку згідно з договором між Міжрегіональною Академією управління персоналом та ВПУ № 9 про співробітництво від 28 грудня 1998 р. був створений Ізмаїльський навчально-консультаційний центр МАУП на базі Ізмаїльського вищого професійного училища № 9. Далі відповідно до листа виконкому Ізмаїльської міської ради № 15/444 від 30 березня 2000 р. з метою розширення можливостей мешканців міста Ізмаїла для здобуття вищої освіти було отримано згоду на відкриття Придунайського відділення МАУП. На посаду директора відділення був призначений професор, академік Морій Григорій Прокопович. А Ізмаїльський НКЦ, створений на базі Ізмаїльського вищого професійного училища № 9, був ліквідований 20 липня 2000 р. у зв’язку зі створенням у м. Ізмаїлі Придунайського відділення МАУП наказом Міжрегіональної Академії управління персоналом № 3228-о.

Згодом виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради звернувся з проханням до Міністра освіти і науки України, Кременя В. Г., про реорганізацію Придунайського відділення в Придунайську філію МАУП, яка успішно функціонує до сьогодні. Директором філії з 3 січня 2006 року призначена доктор педагогічних наук, професор Гуменникова Тамара Рудольфівна.

На сьогодні філія має приміщення, яке знаходиться у власності МАУП, загальною площею 1783 м2, підключення до телекомунікаційних мереж (Інтернет), власний сайт, лекційні аудиторії, комп’ютерний клас, навчальну аудиторію «Залу суду», обладнану та відремонтовану спортивну залу – 257 м2. У розпорядженні студентів та викладачів філії знаходиться книжковий фонд наукової бібліотеки, який налічує понад 14000 примірників.

Однак історію закладу вищої освіти «пишуть» насамперед його випускники, тому Філія пишається спроможністю готувати управлінські кадри міжнародного рівня, яку демонструє широка географія працевлаштування наших випускників: Америка, Велика Британія, Франція, Голландія, Румунія, Болгарія, Вірменія, Росія, Албанія, Греція, Об’єднані арабські Емірати тощо.

– Які кафедри функціонують у складі філії та хто їх очолює?

Кафедра економіки та менеджменту є випусковою. На кафедрі працюють 11 викладачів, серед яких 4 кандидати наук. Викладачі кафедри постійно проходять стажування, в Україні та за її межами, готують монографії, мають публікації у вітчизняній та зарубіжній науковій періодиці, в тому числі у виданнях, індексованих у Scopus.

Очолює кафедру економіки та менеджменту кандидат економічних наук, в. о. доцента Мурашко Ірина Сергіївна, одна з кращих випускниць нашої філії 2011 року. Цікава особистість та  фахівець вищого ґатунку, вона постійно працює над своїм професійним саморозвитком, надихаючи власним прикладом інших колег. Завідувачка кафедри опікується практично кожним студентом, створює цікаве та потужне освітнє середовище, включаючи вчителів та учнів шкіл регіону.

Лише останнім часом викладачі кафедри пройшли онлайн-стажування на базі Університету Collegium Civitas у Варшаві, курси підвищення кваліфікації «Використання сервісів Google для організації і підтримки електронного навчального курсу»,  «Мультимедійна майстерня сучасних освітніх технологій»,  «Сучасні  методи  та технології викладання в університеті», «Академічна доброчесність в університеті»,  «Інноваційні підходи до розвитку компетентностей фахівців за умов професійного розвитку»  та ін.

Попереднім завідувачем кафедри економіки та менеджменту був к. е. н., доцент Заєць М. А., який підтримував наукові амбіції викладацького складу та активно мотивував викладачів до захисту дисертаційних робіт, участі у конференціях та семінарах усіх рівнів, дослідницьких проєктах тощо. Серед найбільш визначних досягнень кафедри цього періоду – участь науково-педагогічних працівників (зокрема, Ліганенко І. В., Боденчук Л. Б.) у написанні міжнародної колективної монографії «Сучасні підходи до розвитку управління знаннями» у співавторстві з колегами з Європейського Союзу.

Наразі кафедра продовжує розвивати міжнародне співробітництво: протягом 2020 року студенти денного відділення брали участь в роботі Проєкту «Joint Opportunities in Business for Youth (JOBS4Youth)», реалізованого Організацією з розвитку сектору малого та середнього підприємництва (ODIMM) (Республіка Молдова) у партнерстві з Молодіжною громадською організацією «Нове покоління Європи» (м. Кишинів, Республіка Молдова); науково-педагогічні працівники кафедри приєдналися до проєкту «CBC-DEBUS – Інноваційний розвиток підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в транскордонному регіоні» (м. Тульча, Румунія).

Протягом останніх трьох років кафедра економіки та менеджменту проводить Економічний  марафон «Геймерізація економічної галузі: стан та перспективи» для школярів м. Ізмаїла та Ізмаїльського району. Головною метою заходу є виявлення обдарованих абітурієнтів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого потенціалу студентської молоді; популяризація досягнень економічних та фінансових наук, інноваційних та комп’ютерних технологій. Також викладачі кафедри щороку беруть участь у роботі конкурсу наукових проєктів Малої академія наук України та виступають рецензентами робіт школярів.

Кафедра провадить традицію працевлаштування кращих випускників, серед яких Лаврова І. А. та Чернова Л. О., які вже працюють викладачами.

 

Кафедрою права  керує  в. о. завідувача кафедри, старший викладач Філіпова Наталя Андріївна, практикуючий юрист з багаторічним досвідом роботи. Навчальний процес кафедри забезпечують 8 викладачів, серед яких 4 кандидати юридичних наук, 4 старші викладачі.

Кафедра здійснює наукову та науково-дослідну діяльність з метою забезпечення ґрунтовної правової підготовки кваліфікованих фахівців юридичного профілю.

Вагомим здобутком кафедри є навчально-наукова співпраця з Ізмаїльським ВП ГУНП в Одеській області, Ізмаїльською районною державною адміністрацією, Ізмаїльським регіональним центром з надання вторинної безоплатної правової допомоги, Центром надання адміністративних послуг Ізмаїльської міської ради та іншими державними та приватними юридичними установами.  Загалом кафедра є колективом однодумців, які готові запропонувати інноваційні підходи до застосування новітніх освітніх технологій, що, зрештою, дозволить мати якісно новий результат із засвоєння інформації, затребуваний на ринку освітніх послуг. Працівники кафедри беруть активну участь у підготовці наукових публікацій (наукових статей та наукових доповідей) на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Викладачі кафедри не лише допомагають студентам в опануванні навчальних програм, але й проводять цікаві пізнавальні зустрічі з працівниками правоохоронних та правозахисних органів. Ключовим завданням кафедри є підвищення наукової підготовки студентів, синтез теоретичних знань та практичних навичок, для забезпечення чого створено у 2018 р. навчально-практичну лабораторію «Юридична клініка».

Науково-педагогічний склад кафедри права керує також науковою роботою студентів: триває розробка спільного дослідницького проєкту «Актуальні проблеми юридичної науки», студенти щороку беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. У 2016 р. студентка денного відділення стала учасницею підсумкової науково-практичній конференції  переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

У 2020 році в період карантинних обмежень викладачі кафедри права провели цікавий онлайн-квест на тему: «Ти-людина! Ти маєш право!» з учнями шкіл району та міста, зустрічі  з адвокатами, правознавчий екскурс «Взаємодія поліції та громадян», організували профорієнтаційне опитування потенційних абітурієнтів.

 

Кафедра суспільно-наукових дисциплін забезпечує ведення циклу дисциплін соціально-гуманітарної, природничої підготовки та поведінкових дисциплін.

Навчальний процес по кафедрі забезпечують 11 викладачів, серед яких: 1 професор (доктор педагогічних наук), 6 кандидатів наук, 4 старші викладачі. Очолює кафедру кандидат філософських наук Байрамова Олена Вікторівна.

Викладацький склад кафедри регулярно проходить підвищення кваліфікації та стажування, має публікації в наукових видання, що індексуються у Scopus та Index Copernicus, розробляючи, зокрема, проблемні питання організації освітнього простору, формування професійно-особистісних компетенцій майбутніх фахівців та актуальні проблеми сучасної психології тощо.

Щороку кафедра суспільно-наукових дисциплін проводить науково-практичні заходи до Дня психічного здоров’я та Всеукраїнського дня психолога, залучаючи до участі в них студентів інших кафедр філії та інших закладів вищої освіти регіону. Крім того, систематично організовуються психологічні тренінги різноманітної тематичної спрямованості для широкого кола зацікавлених.

Окремо слід підкреслити злагоджену командну роботу кафедр філії, прикладом якої, зокрема, став спільний захід «Співпраця менеджера та юриста – запорука стабільного  функціонування підприємства» з розбором робочих кейсів, проведений в рамках тижня правових знань у поточному році. А під час проведення панорамного семінару «Булінг, мобінг, хейзинг як соціально-психологічні явища сьогодення» у грудні 2020 р. розглянуті практичні ситуації аналізувались з позицій і психологів, і юристів.

У яких наукових проектах, конференціях, олімпіадах, круглих столах беруть участь  студенти?

Студенти філії постійно приймають участь у міжнародних  науково-практичних проектах, так  протягом 2020 року студенти денного відділення брали участь в роботі Проєкту «Joint Opportunities in Business for Youth(JOBS4Youth)», реалізованого Організацією з розвитку сектору малого та середнього підприємництва (ODIMM) (Республіка Молдова) у партнерстві з Молодіжною громадською організацією «Нове покоління Європи» (м. Кишинів, Республіка Молдова);   студентському проекті  «Тривалій економічний підйом для миру» Благодійного фонду «Карітас Одеса УГКЦ».

Серед цікавих заходів слід відмітити: ІІІ Всеукраїнські студентські наукових читанні з нагоди 206-ї річниці від дня народження Т. Шевченка (березень 2020 р., м.Ізмаїл, ІДГУ);  Панорамний семінар «Булінг, мобінг та хейзінг як соціально-психологічні явища сьогодення» (16-17 грудня 2020 р., м. Ізмаїл); круглий стіл по тематиці «Деонтологічні проблеми юридичної професії» ( жовтень 2020).

Позитивною практикою стала участь студентів 3 курсу економічних спеціальностей у круглому столі на тему «Трудові відносини» в   Ізмаїльському   міськрайонному   центрі  зайнятості; у круглому столі на тему: «Можливості кредитування для бізнесу та населення»,  який проходив у два етапи  у центральному  відділенні  Першого Українського міжнародного банку та у відділенні  найбільшого українського банку з іноземним капіталом «Райффайзен Банк Аваль».

Серед цікавих заходів слід відмітити фестивалі науки та арт-проектів з нагоди Всеукраїнського дня наук, а саме відвідали дебати, присвячені тематиці "Вплив маркетингу на формування суспільної думки і поведінки людини",тренінг з інкубації бізнесу (навчальна програма «Бізнес-інкубатор 2.0 Ізмаїл») під керівництвом к.е.н., в. о. доцента Боденчук Л. Б..

Студенти  також брали участь у ІІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Роботи були направлені  до  Національної  академії статистики, обліку і аудиту м. Київ. 

Місія кафедр в цьому процесі – розширити науково-практичне освітнє середовище студента; інтегрувати його в наукові проекти, конференції для школярів старших класів та учнів коледжів,  вміння презентувати доповіді, презентації та   результати власних міні-досліджень.  

Даю посилання, може вам буде цікаво: 

http://izmail.maup.com.ua/naukova-robota/

http://izmail.maup.com.ua/news/

 

Як проходить позанавчальне життя студентів? У яких культурно-масових заходах вони беруть участь?

– Стан позанавчальної діяльності студентів обумовлений якістю ініціатив та рівнем активності студентського самоврядування у філії.

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП» має потужну команду студентів-лідерів, які протягом всього навчального року беруть учать у соціальних проєктах та виховних заходах. Вони не тільки виступають постійними учасниками конкурів та заходів, що проводяться Міжрегіональною Академією управління персоналом, міськими та районними громадськими установами, але й заохочують до участі решту товаришів. Так, наприклад, вже традиційними для філії стали підготовка свята Першого студентського дзвоника, відвідування Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини, відзначання професійних свят – дня юриста, менеджера, психолога, дня психічного здоров’я тощо. За ініціативи студентів щороку першокурсники прикрашають новорічну ялинку та аудиторні приміщення будівлі Придунайської філії, створюючи святковий настрій собі та викладачам. Гарною практикою є регулярні екскурсії для студентів містами та локаціями історичних пам’яток України, організацію яких здійснює тьюторська спільнота нашого ЗВО. Адміністрація закладу послідовно активізує розвиток лідерських якостей студентів філії та формування soft skills, важливих для подальшого професійного зростання майбутніх фахівців.

 

Які перспективи мають перед собою випускники Придунайської філії МАУП?

– Випускники філії отримують можливість працювати і на вітчизняних підприємствах, і в будь-яких закордонних установах та організаціях. У філії створена Рада стейкхолдерів, члени якої  беруть участь у засіданнях кафедр та вченої ради філії, в роботі атестаційних екзаменаційних комісій та конференцій з захисту звітів з проходження практики та мають право вносити пропозиції щодо вдосконалення процесів професійної підготовки студентів. В бібліотеці філії створено банк пропозицій  роботодавців  щодо працевлаштування випускників та студентів старших курсів філії, інформаційний зміст якого постійно оновлюється.

Ми пишаємось тим, що практично на кожному підприємстві міста, в органах місцевого самоврядування працюють наші випускники; вони відкривають власні підприємства, створюючи робочі місця для прийдешніх поколінь випускників філії. Керівні посади в районних та міських адміністраціях Півдня Одеської області також обіймають наші випускники: Перегняк І. В. – помічник начальника Ізмаїльського прикордонного загону, начальник прес-служби; Сіміцар О. Г. – підполковник поліції, начальник відділу оперативних розробок та обслуговування Південного регіону України Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України; Волощук С.І. – старший інспектор Ізмаїльського міськрайонного відділу пробації; Самовяну Г. Д. – інспектор патрульної поліції м. Ізмаїла; Сіміцар В. Г. – підполковник поліції, керівник сектору кадрового забезпечення Роздільнянського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Одеській області; Радіонова О. Ф. – адвокат; Редько О. О. – документознавець Територіального сервісного центру № 5144 регіонального сервісного центру  МВС  України в Одеській області; Черногор О. Ю. – бухгалтер відділу освіти Ізмаїльської РДА; Рябова А. С. – ст. лейтенант, офіцер відділення офіцерів запасу і кадрів Ізмаїльського об’єднаного міського територіального центру  комплектування та соціальної підтримки; Капліенко М. В. – директор відділу міжнародного співробітництва  та розвитку інфраструктури Ізмаїльського державного гуманітарного університету; Кучма А. М. – заступник начальника Ренійського відділення Ізмаїльської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (2015-2019 рр.); Дресвянкін Ю. В. – заступник керівника філії АТ «Укрексімбанк»; Максимов С. Б. – начальник агентсько-диспетчерського відділу ПрАТ «УДП»; Георгіу Р. Г. – начальник відділу обслуговування індивідуальних клієнтів AT «Укрексімбанку» м. Ізмаїла; Каражеков Д. І. – директор Ізмаїльської ЗОШ № 16; Пустовіт Р. М. – керівник мережі супермаркетів «Таврія В» м. Хмельницький; Костусєва Н. П. – директорка Державного професійно-технічного навчального закладу «Ізмаїльське вище професійне училище»; Мурашко І. С. – к.е.н., зав. кафедри економіки та менеджменту Придунайської філії ; Варламов М. М. – адвокат; Лебзяк С. І. – начальник ВПК №3 Державного підприємства «ІМТП»; Михайлова М. С. – керівник відділу ПНО «Банк Восток»; Алємаєва І. А. – диспетчер з планування Ізмаїльської філії «Адміністрації морських портів України»; Стогнієнко Н. В. – директорка КЗ «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою».

Враховуючи прикордонне розташування нашого закладу вищої освіти, з 2010 році організовано роботу військової кафедри, яку закінчили на сьогодні понад 45 випускників філії, які пов’язують свою подальшу професійну діяльність зі службою у прикордонних загонах.

 

Яким ви бачите  2021 рік з точки розвитку філії, що плануєте внести в систему  підготовки здобувачів освіти?

– Сьогодні ми чітко розуміємо, що не заклад вищої освіти обирає собі абітурієнтів, а вони обирають нас. Настав час підвищення якості надання освітніх послуг для  студентів, які обирають ту чи іншу освітню програму підготовки.  Так, забезпечення якості вищої освіти є вимогою сучасності, ключовим принципом Болонської декларації та незаперечним пріоритетом для академічної спільноти і державної освітньої політики країн Європи та інших розвинених країн світу. Для працівників та студентів  Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  зазначені вимоги є ключовими в дорожній карті  організації  освітньої діяльності на найближчі 5 років.

Філія активно працює в напрямку підвищення кваліфікації викладачів: наші співробітники регулярно опановують додаткові компетенції та працюють над самовдосконаленням, проходять онлайн-курси підвищення кваліфікації.  Розпочинати, на нашу думка, слід з «перезавантаження викладача філії»: він повинен стати мобільним, цікавим, мотивованим та вільно володіти цифровими навичками викладання та  залучення студентів до освітньої діяльності. Потрапити на лекцію такого викладача прагнутиме будь-який студент, оскільки розумітиме, що інформацію такого високого ґатунку в актуальній інтерпретації та неординарному викладі він не отримає в жодному іншому закладі.  2020 рік був роком випробування на міцність здатності всіх учасників освітнього процесу, але в першу чергу викладачів, взаємодіяти одночасно з цілим комплексом цифрових технологій.

Я вже наголошувала на тому, що ми проживаємо в мультикультурному регіоні,  на наших підприємствах, ринках, в місцях відпочинку спілкуються різними мовами: болгарською, російською, румунською, албанською, гагаузькою та ін. Саме тому і викладачі, і студенти повинні  вдосконалювати свої мовленнєві компетенції щодо знання державної мови, щоб вільно спілкуватись, складати необхідні документи, щоб на практиці, на підприємствах нашого регіону студент МАУП впевнено демонстрував фахову мовну підготовку.

Серед актуальних завдань філії вбачаю: продовження  та вдосконалення  розпочатої у 2020 році системної роботи з питань впровадження засад академічної доброчесності. Для цього зроблено чимало: затверджено після загальних обговорень Кодекс академічної доброчесності для викладачів та студентів філії; для публічного ознайомлення розміщено інфографіку з питань академічної доброчесності в бібліотеці філії; всі викладачі й студенти І та ІІ курсів пройшли онлайн-тренінг «Академічна доброчесність в університеті» й отримали відповідні сертифікати; проведено низку круглих столів з питань академічного письма; проводяться перевірки письмових робіт студентів на плагіат; щороку викладачі та студенти підписують особисті декларації про дотримання принципів академічної доброчесності.

Важливе завдання для філії – створення  лабораторій практичної підготовки студентів. Так, у 2015 році силами викладачів та студентів була створена перша лабораторія дуального навчання – «Зала суду», яка стала дуже популярною і не лише серед студентів філії, в ній проводять свої майстер-класи гості філії – судді, адвокати, працівники правоохоронних органів тощо.  У 2021 році планується відкриття лабораторій практичної підготовки «Робочий кабінет менеджера», «Тренінговий  центр розвитку лідерських якостей та тимбілдингу».

Серед планів на найближчий час:

 – відкриття  Придунайського коледжу ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та здійснення перших наборів   фахових  молодших бакалаврів;

– зміцнення міжнародних зв’язків з Румунією та Республікою Молдова шляхом участі в спільних проєктах підготовки фахівців для малого та середнього підприємництва в транскордонному регіоні;

– поновлення міжнародного співробітництва з Болгарією з метою працевлаштування та практичної підготовки  студентів  освітньої програми «Менеджмент»;

– активізація роботи з проведення спільних досліджень та конференцій з інститутами  та підрозділами МАУП та іншими вітчизняними закладами вищої освіти.

Придунайська філія постійно працює над тим, щоб стати інноваційним, відкритим до продуктивного діалогу та спільної роботи осередком вищої освіти  у  транскордонному регіоні Півдня України, науково-педагогічний колектив якого наполегливо працює над якістю надаваних освітніх послуг та докладає зусиль, щоб стати каталізатором позитивних змін у вищій освіті та формування культури її якості.

Поділитися посиланням: