Про Академію

Меню

Результати роботи експертної комісії МОН України в коледжі при Житомирському інституті МАУП

01 Липня 2019 11:11

Протягом 24—26 червня 2019 року в коледжі при Житомирському інституті працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України. Комісією у складі голови Світлани Володимирівни Шульги, доцента кафедри аудиту та підприємництва Національної академії статистики, обліку та аудиту, кандидата економічних наук, а такоже доцента та експерта Людмили Вікторівни Коренівської, голови циклової комісії економіки, менеджменту та інформаційних технологій Глухівського агротехнічного інституту імені С. А. Ковпака Сумського національного університету було проведено первинну акредитаційну експертизу освітньої програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

 

У процесі проведення первинної акредитаційної експертизи комісія перевірила:

  • достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України, разом із заявою щодо акредитації освітньо-професійної програми;
  • фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісні характеристики підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та його відповідність установленим законодавством вимогам;
  • підтвердження відповідності освітньої діяльності державним вимогам з акредитації щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

За результатами роботи комісії було встановлено, що кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, а також якість підготовки молодших спеціалістів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в коледжі при Житомирському інституті МАУП відповідають встановленим вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та забезпечує державну гарантію якості освіти. 

Поділитися посиланням: