Про Академію

Меню

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства»

29 Вересня 2018 13:15

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Міжнародна Кадрова Академія

Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України

 

 V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства»

 

17 жовтня  2018 року

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться за адресою:

м. Київ, вул. Фрометівська, 2, МАУП Корпус №7 Навчально-наукового інституту права ім. Володимира Великого МАУП.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська початок роботи конференції о 1100,

Реєстрація учасників конференції з  1040 до 1055, у  корпусі № 7,  ауд. 303.

 ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Актуальні проблеми теорії держави і права
  2. Адміністративно-правові проблеми впровадження юридичних норм у суспільне життя
  3. Кримінально-правова проблематика у формуванні сучасного суспільства
  4. Проблеми становлення правової держави та розвитку цивільного права в Україні
  5. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права в Україні
  6. Міжнародно-правові проблеми щодо інтеграції України до Європи
  7. Розвиток господарського права в умовах кризових явищ у суспільстві
  8. Корупційні правопорушення та їх вплив на стан суспільства
  9. Проблеми трудового права в сучасній Україні

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції та включення тез до збірника матеріалів конференції необхідно до  16 жовтня (включно) 2018 р. направити електронною поштою на адресу

- заявку

- текст доповіді

КОНТАКТИ

E-mail: bezpekaalla@ukr.net zarosi@ukr.net  Тел . (044) 490-95-21, вн 14 – 43 0971004402

ЗАЯВКА на участь має включати в себе

Тема доповіді та напрям

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)              

 

Науковий ступень, вчене звання, місце роботи

 

Адреса, конт. тел., e-mail

 

 

Тези будуть друкуватися в авторській редакції без додаткового редагування

 (відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори).

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих матеріалів, які не відповідають тематиці та вимогам.

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 6 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація, сторінок не потрібна.

Спочатку друкуються ініціали авторів та прізвища прописними літерами, шрифт полу жирний, вирівнювання «по лівому краю», у наступному рядку - науковий ступень, вчене звання, інститут, через інтервал назва доповіді прописними літерами, шрифт полу жирний, вирівнювання «по центру». Через інтервал виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині». Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список у кінці тексту.

Після відправлення заявки та тез Ви обов'язково маєте отримати повідомлення-відповідь: «Вашу заявку та тези прийнято». Якщо така відповідь не надійшла через день після надсилання, обов'язково зателефонуйте і повідомте про ситуацію.

 

Телефони: (044) 490-95-21, вн. 14-43

Зразок оформлення тез

 

І.І. ІВАНОВ
магістрант Інституту права ім. Володимира Великого МАУП                                              

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ряд сфер господарської діяльності підлягає особливому державному нагляду, одним із проявів якого є ліцензування, стандартизація і сертифікація різноманітних видів діяльності, товарів, робіт, послуг. [1, с.45].

Література:

Збірник матеріалів конференції планується видати до 20 грудня 2018 року.

- Участь у конференції – безкоштовна;

- Публікація – 50грн.;

- Вартість збірника становить 100 грн.

Поділитися посиланням: