Про Академію

Меню

Міжнародна наукова конференція «Сучасні аспекти модернізації освіти в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку»

16 Жовтня 2018 13:20

До уваги керівників управлінь та департаментів освіти, працівників дошкільних та шкільних закладів освіти, науковців, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також менеджерів та адміністраторів широкого профілю, які активно займаються науковими дослідженнями!

Міжрегіональна Академія управління персоналом 07 грудня 2018 р. у м. Київ, на базі кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом проводитиме Міжнародну наукову конференцію «Сучасні аспекти модернізації освіти в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку».

Мета конференції – вивчення та узагальнення досвіду підготовки керівників освітніх і наукових установ для вдосконалення основних напрямів управління навчально-виховним процесом на основі  інноваційних технологій і методів викладання.

В рамках конференції відбудеться презентація КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ ЗАКЛАДІВ «РЕАЛЬНІСТЬ НЕМОЖЛИВОГО: ШКОЛА БЕЗ ПРОБЛЕМ»

Секції конференції:

Секція 1. Модернізація системи вищої освіти в сучасних умовах світового інформаційно-інтеграційного процесу:

1. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах сучасних економіко-соціальних реалій.

2. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти в країнах світу.

3. Конкурентоспроможність освітніх послуг в контексті модернізації освіти.

4. Організація навчання іноземних студентів в Україні.

Секція 2. Українські реалії і перспективи модернізації загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Психолого-педагогічні засади і практика цілісного педагогічного процесу  в умовах реформування загальної середньої освіти в Україні.

2. Сучасні підходи та інноваційні методи процесу навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: зарубіжний досвід та вітчизняні особливості.

3. Методи роботи зі слабкими та невстигаючими учнями в ЗОШ.

4. Особливості організації позаурочної роботи з учнями в умовах ЗОШ.

5. Формування професійних компетентностей учителя в процесі  загальноосвітньої діяльності школи.

Секція 3. Проблеми і перспективи модернізації системи дошкільної освіти:

1. Сучасний  стан і перспективи розвитку ДНЗ.

2. Моделі формування професійних компетенцій майбутніх фахівців ДНЗ.

3.  Сучасне керівництво, управління, менеджмент системи дошкільної освіти.

4. Професійний розвиток і підвищення кваліфікації  педагогічних працівників ДНЗ.

5. Розвиток альтернативних форм надання освітніх послуг дітям дошкільного віку.

Форма участі: очна, заочна.

Прийом матеріалів триває до 10 листопада 2018 року (включно). Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету такі документи:

1)  Анкету учасника конференції;

2)  тези доповіді українською, або російською мовами (див. Додаток 2);

3) відскановану (сфотографовану) квитанцію. Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді. Вартість участі у конференції становить 150 грн. Для співробітників МАУП – участь безоплатна. Усіх учасників буде забезпечено збірником тез конференції

Детальна інформація про конференцію міститься в інформаційному листі.


Поділитися посиланням: