Про Академію

Меню

Вітаємо співробітників Академії з присвоєнням вчених звань і присудженням наукових ступенів!

27 Грудня 2017 16:00

Відповідно до пп. 2 п. 7 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», пп. 47, 48 п. 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 630, Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1059, зареєстрованого Міністерством юстиції України 10.10.2011 р. за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 р. міністр освіти і науки України Лілія Гриневич наказала затвердити:

- рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання професора і видати атестат професора здобувачу вченого звання професору кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Роману Петровичу Кайдашеву;

- рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента і видати атестати доцента здобувачам вченого звання доценту кафедри психології Віктору Іларіоновичу Вусу, доценту кафедри управління персоналом та економіки праці Світлані Олексіївні Назарко, доценту кафедри публічного адміністрування Олександру Михайловичу Непомнящому, доценту кафедри публічного адміністрування Ользі Володимирівні Червяковій;

- рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня доктору наук з адміністративного права і процесу; фінансового права; інформаційного права Вікторії Вікторівні Бондаренко та Олександру Дмитровичу Терещуку;

- рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачу наукового ступеня кандидату юридичних наук, адміністративного права і процесу; фінансового права; інформаційного права Денису Валерійовичу Іванову та кандидатам наук з державного управління Олені Олександрівні Дорошенко, Анатолію Петровичу Миколайцю, Оксані Олександрівні Радченко, кандидатам наук з економіки та управління підприєствами Олені Юріївні Жуковій та Валерію Олександровичу Котлярову.

 Щиро вітаємо працівників Академії з присвоєнням вчених звань та бажаємо подальших творчих успіхів!

Поділитися посиланням: