Про Академію

Меню

Запрошуємо на конференцію "Актуальні проблеми розвитку правової держави і громадянського суспільства"

16 Березня 2017 21:43

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ІМ. КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО

Кафедра конституційного права, теорії та історії держави і права

29 березня 2017 року

ПРОВОДЯТЬ

ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

* До участі у конференції запрошуються студенти, викладачі, науковці та працівники Академії.

* Робочі мови конференції - українська, англійська, російська.

* До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези доповідей.

Напрямки роботи конференції

1. Загальні проблеми теорії держави і права.

2. Загальні проблеми історії держави і права.

3. Загальні проблеми філософії права.

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання

1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 4-х сторінок, включаючи таблиці і список використаних джерел.

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля - 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.

3. Побудовані тези доповіді мають бути наступним чином (дивіться зразок):

* прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто - шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1 у правому верхньому кутку;

- назва тез - великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1 по центру (уважно дивіться зразок!);

- тези - шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5;

- список використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал - 1,5.

4. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом.

5. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією.

6. За результатами розгляду тез доповіді буде надіслано Запрошення для участі у конференції. 

Заявка на участь у конференції

(надсилається обов’язково!)

1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2. Науковий ступінь, вчене звання, навчальний заклад або місце роботи, посада.

3. Для студентів: курс, група.

3. Підпис, дата.

Подання документів для участі у конференції

Заявку, тези доповіді, необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету до 20 березня 2017 року.

Вартість збірника 100 гривень.

Контакти:

м. Київ. вул. Фрометівка 2. Корпус 7, ауд.303. Електронна пошта anita-k@ukr.net.

Тел. 0677564297 Анна Олександрівна .