Про Академію

Меню

Запрошуємо на четверту Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Європейський вимір реформування публічного управління в Україні»

17 Жовтня 2019 13:46

Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Європейський вимір реформування публічного управління в Україні»

Метою конференції є наукове дискутування та узагальнення багатоаспектної практики публічного управління, розвитку нових концептуальних підходів, поглиблення досліджень теоретико-методологічних основ становлення української державності.

 

Запрошуємо взяти участь у роботі засідання конференції

22 листопада 2019 року

корпус № 1 (Президія Академії)

 

Початок роботи о 10 00 ,  реєстрація учасників з 9 30 до 9 50,

Робочі мови: українська, російська, англійська

 

Для участі у підсумковому засіданні конференції необхідно до 1 листопада 2019 р. надіслати на електронну адресу pkoi@ukr.net заявку та тези доповіді за темою конференції

 

ЗАЯВКА

Заповніть та відправте електронною поштою

Тема доповіді

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступень, вчене звання, назва інституту

 

Конт. тел., е-mail

 

Тези будуть друкуватися в авторській редакції без додаткового редагування  (відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори).

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих матеріалів, які не відповідають вимогам до оформлення.

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна.

Спочатку друкуються ініціали авторів та прізвища прописними літерами, шрифт полужирний вирівнювання «по лівому краю», у наступному рядку – науковий ступень, вчене звання інститут МАУП, через інтервал назва доповіді прописними літерами, шрифт полужирний, вирівнювання «по лівому краю». Через інтервал виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині». Посилання на джерела у квадратних дужках по тексту [1, 259], бібліографічний список у кінці тексту.

 

КОНТАКТИ:
Кафедра публічного адміністрування

Е-mail: pkoi@ukr.net, тел. 0509221535

Зразок оформлення тез

А. М. ПЕТРЕНКО
канд. юрид. н., доц., ННІП МАУП

І.О. ГУМЕННИК
магістрантка, ННІП МАУП

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

(Текст доповіді)

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, 23] )

Список використаних джерел

  1. Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі": Закон України від 10 лютого 2015 року № 173-VII. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 14. ст.192
  2. Беляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення: моногр. К. : КВІЦ, 2011. 576 с.
  3. Івашов Г.А. Україна і концептуальне рішення близькосхідної проблеми. Становлення і розвиток української державності [зб. наук. пр.].  Вип. 12: Матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. “Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід”, 6 листоп. 2014 р./ редкол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.]. К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2014. С. 115-119.
  4. Мельничук Д.П. Концепція якості трудового життя: зміст та значення в процесі модернізації системи соціально-трудових відносин. URL: Електронний архів Житомирського державного технологічного університету. URL: eztuir.ztu.edu.ua/4766/1/281.pdf
Поділитися посиланням: