Про Академію

Меню

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

17 Квітня 2020 15:32

Міжрегіональна Академія управління персоналом
Всеукраїнська Асамблея докторів з державного управління
Міжнародна Академія культури безпеки, екології та здоров’я
Міжнародна Кадрова Академія
Кафедра публічного управління (МАУП)
Комітет менеджменту (МАКБЕЗ)
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Інститут професійних кваліфікацій

 

Запрошуємо взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції на тему:

«Трансформація системи публічного управління створенням здоров’язбережувального та безпечного  простору України (модернізація, інновації, розвиток)»

 (дата буде уточнюватися)

 

За результатами роботи конференції всі учасники отримають збірник тез та сертифікат

 

Мета проведення конференції: визначення та обговорення ролі публічного управління у створенні здоров’язбережувального та безпечного простору України

Цільова аудиторія: фахівці державного управління, працівники органів державної влади та місцевого врядування, науковці, викладачі ВНЗ, педагогічні працівники

 

Початок роботи об 11 00 ,  реєстрація учасників з 10 30 до 10 50,

Робочі мови: українська, російська, англійська

 

Основні тематичні секції  роботи конференції:

Секція 1. Національна безпека як аспект реформування публічного управління: проблеми та перспективи розвитку.

Секція 2. Підготовка кадрового потенціалу до публічного управління створенням  здоров’язбережувального простору України.

Секція 3. Модернізований підхід до підготовки  управлінських кадрів у системі публічного управління

Секція 4. Механізми та інструментарій   інноваційних  технологічних рішень у реформуванні сучасного публічного управління.

Секція 5. Умови та роль процесів трансляції нових практик і нових цінностей як одного з ключових чинників зростання комунікативного потенціалу системи публічного управління.

Секція 6. Інноваційні засади до державного управління у сфері професійної освіти в Україні.

Пленарне засідання проходитиме на базі Міжрегіанальної Академії управління персоналом  за адресою: м.Київ, вул.Фрометівська, 2, Зал засідань (корпус 1).

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції та включення матеріалів до збірника необхідно
до 20 травня 2020 р. направити на електронну адресу  pkoi@ukr.net

  • заявку
  • текст матеріалу для друку (назвою файлу є прізвище автора)

 

Участь у роботі конференції – безкоштовна

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 050-922-15-35 (Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна)

е-mail: pkoi@ukr.net

 

Оприлюднення електронного варіанту збірника відбудеться на сайті http://maup.com.ua/
та буде відправлятися електронною поштою авторам

 

Друковане видання збірника матеріалів конференції планується видати до початку конференції

потребу в авторському примірнику необхідно вказати у заявці, вартість примірника – 100 грн.

 

ЗАЯВКА на участь у конференції

Заповніть та відправте електронною поштою

 

Тема доповіді

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступень, вчене звання, ВНЗ або організація

 

Конт. тел., е-mail

 

Потреба у друкованому виданні збірника (к-ксть примірників, адреса для надсилання)

 

 

Тези будуть друкуватися в авторській редакції без додаткового редагування 

(відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори)

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих матеріалів, які не відповідають тематиці та вимогам.

 

Виступ з доповіддю та участь в дискусії (особисто або за допомогою відео- та Skype-формату).

 

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна.

Спочатку друкуються ініціали авторів та прізвища прописними літерами, шрифт полужирний вирівнювання «по лівому краю», у наступному рядку – науковий ступень, вчене звання інститут МАУП, через інтервал назва доповіді прописними літерами, шрифт полужирний, вирівнювання «по лівому краю». Через інтервал виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині». Посилання на джерела у квадратних дужках по тексту [1, 259], бібліографічний список у кінці тексту.

 

Зразок оформлення тез:

 

А. М. ПЕТРЕНКО

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

І.О. ГУМЕННИК

магістрантка Національної академії державного управління при Президентові України

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

(Текст доповіді)

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, 23] )

Список використаних джерел:

  1. Беляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, пра­вового та наукового забезпечення: моногр. К. : КВІЦ, 2011. 576 с.
  2. Іваненко Г.А. Україна і концептуальне рішення близькосхідної проблеми. Становлення і розвиток української державності [зб. наук. пр.].  Вип. 12: Матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф., 6 листоп. 2014 р./ редкол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.]. К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2014. С. 115-119.
  3. Мельничук Д.П. Концепція якості трудового життя: зміст та значення в процесі модернізації системи соціально-трудових відносин. Електронний архів Житомирського державного технологічного університету. URL: eztuir.ztu.edu.ua/4766/1/281.pd

 

Друкований примірник  буде надсилатися за рахунок отримувача після отримання оргкомітетом копії квитанції про оплату (100 грн.). Призначення платежу - за публікацію тез доповідей.

Реквізити для оплати:

Номер картки Приватбанку 4731 2196 0010 6250

Поділитися посиланням: