Меню

Микола Головатий

Доктор політичних наук (1996), кандидат історичних наук (1980), професор. Дійсний член (академік), професор філософії і політології Міжнародної Кадрової Академії (1997). Дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування (Росія). Член-кореспондент Української Академії політичних наук (Україна). Заслужений працівник народної освіти України. Нагороджений багатьма орденами, медалями, грамотами, іншими відзнаками. Лауреат Державної премії ім. І.Франка в галузі інформатики.

Народився: 26 серпня 1943 року  в с. Гребінки Васильківського району Київської області  у селянській родині, українець.

Освіта: Закінчив історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечнікова (1969 p.).

Професійна та громадська діяльність:

1968 - 1980 pp. — робота з молоддю в громадських організацях.

1980 -1996 pp. — викладач політології; доцент Інституту політології і соціального управління; зав. кафедрою, заступник директора Українського НДІ проблем молоді.

З 1996 р. — заступник міністра України у справах сім'ї та молоді.

З листопада 1998 р. по 5 січня 1999 р. — керівник управління гуманітарної політики Адміністрації Президента України.

З 10 січня 1999 р. — директор Інституту менеджменту і бізнесу, а з травня віце-президент Міжрегіональної Академії управління персоналом, Голова Правління Конфедерації недержавних вищих навчальних закладів освіти України.

З 2004 р. по 25 грудня 2008р. — ректор МАУП.

З 25 грудня 2008 — проректор МАУП з наукової та виховної роботи.

Працював у численних групах по підготовці виборів Президента України, народних депутатів, в консультативних комісіях в Комітетах Верховної Ради України, очолював оргкомітети по підготовці конгресів, конференцій, симпозіумів, зустрічей, розробляв і реалізував міжнародні проекти і програми, в тому числі у галузі освіти, державної молодіжної політики тощо.

Консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Голова експертної комісії міністерства сім'ї та молоді з молодіжних програм та проектів.

Наукові інтереси: проблеми молоді, студентства, молодіжна політика, політична культура молоді, громадян; політологія; соціологія політики; політичні партії і процеси; політичний маркетинг і менеджмент, політичні технології, політична психологія; демократизація суспільства; соціальна робота; соціологія молоді; психологія спілкування у колективі; управління колективом; громадянське суспільство; духовність та ін.

У 2017 р. на базі кафедри філософії та політології УАІСНіС МАУП була створена й затверджена Вченою радою МАУП Наукова школа М.Ф. Головатого, до складу якої входять ряд авторитетних науковців – докторів і кандидатів наук. Тематика Наукової школи: «Динаміка взаємодії політичної держави та громадянського суспільства у поліетнічній країні». Мета дослідження: напрацювання альтернативних підходів домінуючим течіям, наближення політичної науки  до найактуальніших проблем соціуму, розроблення теорії адаптації політичної науки до особливостей етнічного складу, менталітету та історичних умов розвитку української нації.

Автор понад 200 робіт, головні з яких книги та наукові монографії:

"Студент: путь к личности" - М., 1982;
"Юноше, обдумывающему житье" - М., 1987;
"Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення" - К., 1993;
"Політична культура студентства: особливості формування у сучасних умовах" - К., 1994;
"Социология молодёжи" - К., 1999;
"Учись учиться" - К., 2000;
"Професія політик" - К., 2000;
"Політична психологія" - К., 2001;
"Мистецтво політичної діяльності." - К., 2002;
"Навчи себе сам" - К., 2002;
"Демократія: історія, теорія, практика" - К., 2011
"Людина і політика" - К., 2012
"Політичне життя" - К., 2013
та ін.

Зарубіжні поїздки: (обмінні групи, стажування, делегації, молодіжні проекти, заходи, конференції, семінари, міжнародні зустрічі, симпозіуми): ФРН, Італія, Іспанія, Канада, Чехія, Австрія, Франція, Португалія, Польща, Голландія, Бельгія, Еквадор та ін.

Захоплення: журналістика, проза (автор повістей та оповідань), рибалка.

Телефони: роб. 264-52-54.

Поділитися посиланням: