Меню

Олександр Дацій

Дацій Олександр

Прізвище, ім'я, по батькові: Дацій Олександр Іванович.

Посада: Генеральний директор Президентського університету.

Вчений ступінь, наукове звання: доктор економічних наук (2005), професор кафедри економіки підприємства (2005).

Почесні звання: Заслужений працівник освіти України (2009).

Дата і місце народження: 20 травня 1973 р., м. Дніпро.

Освіта: Дніпропетровський державний аграрний університет, економічний факультет (1995)

Досвід роботи:     

З квітня 2017 – Генеральний директор Президентського університету Міжрегіональної Академії управління персоналом (м. Київ).

2015 – 2017 - в. о. ректора Академії муніципального управління (м. Київ).

2011-2015 - директор Навчально-наукового інституту регіонального управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління (м. Київ).

2010-2011 - завідувач відділом Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"(м. Київ).

2007-2010 - головний науковий співробітник Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ).

2001-2007 – завідувач кафедрою, декан економічного факультету, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

1999-2001 - доцент кафедри Дніпропетровського державного аграрного університету (м. Дніпро).

1995-1999 - аспірант Дніпропетровського державного аграрного університету (м. Дніпро).

1990-1995 - студент економічного факультету Дніпропетровського державного аграрного університету (м. Дніпро)

Навчання та професійний розвиток:

2015 - has participated in training "Project preparation. EU funds" (м. Київ, Україна, м. Варшава, Польща).

2011-2015 - співпраця з профільними Комітетами Верховної Ради України, Міністерством регіонального розвитку та будівництва у напрямі розробки програм розвитку місцевого самоврядування в Україні (м. Київ).

2010-2011 - керівник наукових досліджень в галузі земельних відносин у Державній установі "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"(м. Київ).

2007-2010 - розробка програм соціально-економічного розвитку регіонів України за замовленням НАН України (Київ).

Публікації, конференції:

Більше 300 публікацій в українських та зарубіжних наукових виданнях, 10 навчальних посібників, 8 монографій, 30 навчально-методичних комплекси, участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном на регулярній основі.

Членство в наукових радах, редколегій, експертна діяльність:

2017 – голова СВР К 26.142.03 зі спеціальності  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

2015-2010 - член експертної ради з державного управління, член експертної ради з економіки Міністерства освіти і науки України.

2015-2014 - член спеціалізованої вченої ради з державного управління Академії муніципального управління (м. Київ).

З 2015-2007 - голова та член редколегій науково-практичних журналів  (Польща, Чехія, Україна).

Робочий телефон: (044) 490-95-20

Поділитися посиланням: